Darab Tahun 2-RPH 3

  • View
    1.260

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPH Matematik Tahun 2

Text of Darab Tahun 2-RPH 3

  • 1. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDINISENARAI KANDUNGANTajukMuka Surat RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1REFLEKSI PENGAJARAN5 BAHAN PERSEMBAHAN PENGAJARAN 6LAMPIRAN SOALAN31

2. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN1RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN1Mata Pelajaran/ GuruMatematik/Norazlin binti Mohd Rusdin2Tahun2 Arif3Tarikh/ Hari4 April 20144Masa1:30 - 2:30 petang5Bilangan Pelajar35 orang6BidangNombor dan Operasi7TajukDarabStandar Kandungan4.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sifirStandard PembelajaranMurid berupaya untuk:(i) Menggunakan sifir dua, lima, sepuluh dan empat bagi:(a) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi(b) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor8Hasil PembelajaranPada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid berupaya:A. Menguasai isi kandungan (kognitif)i) Menggunakan sifir dua, lima, sepuluh dan empat bagi melengkapkan 5 cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi dengan betul.ii) Mengguna sifir dua, lima, sepuluh dan empat bagi menyelesaikan 4 soalan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor dengan betul.B. Menguasai kemahiran berfikir/saintifik/psikomotorMenaakul mesalah harian yang dikemukakan, menterjemahkannya dalan bentul visual dan melaksanakan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan tepat.C. Menunjukkan sikap dan nilai murni (afektif)Teliti semasa membuat pemerhatian terhadap ayat matematik dan tekun melaksanakan penyelesaian masalah9KaedahPenerangan, pemerhatian, penyoalan, rumusan, perbincangan10Bahan Bantu MengajarKad Gambar (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13), Kad Soalan (1,2,3,4), Kad Strategi (1,2,3,4), Lembaran Kerja 1, Lembaran Kerja 211Konsep/ Istilahayat matematik darab mengandungi cerita berkaitan masalah 3. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN2harian yang melibatkan operasi darab. Cerita ini mengandungi maklumat tentang bilangan kumpulan, bilangan objek dalam kumpulan dan jumlah semua objekElemen Merentas KurikulumKreativiti dan inovasiKeusahawanan12NilaiTeliti, yakin, rajin13Pengetahuan Sedia AdaMurid sudah tahu menulis ayat matematik darab berdasarkan bilangan kumpulan dan bilangan ahli kumpulan serta telah mampu mendarab melibatkan sifir 2, 4, 5 dan 10Fasa/MasaIsi KandunganAktiviti(Wacana)Sikap/Nilai/KBKK/Strategi/Kaedah/BBM (Persekitaran)Peranan GuruPeranan Murid1. PersediaanPemerhatian dan analisisBilangan kumpulan, bilangan objek dalam satu kumpulan dan jumlah objek1. Guru mempamerkan 4 kumpulan dua-dua pen marker pada poket ajaib. (Rujuk Lampiran)2. Guru mengajukan soalan-soalan berikut kepada murid:a) Berapakah jumlah keseluruhanya?b) Kira berapa kumpulan yang ada pen marker dalam setiap?c) Berapakah bilangan pen marker dalam satu kumpulan2. Langkah di atas1. Murid memerhatikan set objek yang ditunjukkan.2. Murid menjawab soalan yang diajukan oleh guru..3. Murid membuat pengelasan terhadap kumpulan objek yang ditunjukkan.Sikap: Berdisiplin, fokusNilai: telitiStrategi: Berpusatkan murid dan bahanBBM: 8 marker pen, 12 botol kecil poster color, poket ajaibIstilah: kumpulan, bilangan dalam kumpulan, jumlah 4. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN3diulang untuk set poster color ( 3 kumpulan empat- empat).2. ImaginasiPenjanaan Idea dan Sintesis IdeaBina cerita daripada ayat matematik darab1. Guru mempamerkan Kad Gambar A.2. Guru membimbing murid mereka situasi bagi ayat matematik pada Kad Gambar 1 dengan mengemukakan soalan berikut:i. Ada berapa buah basikal?ii. Sebuah basikal ada berapa roda?iii. Berapakah jumlah semua roda?3. Guru mengulangi langkah 1 dan 2 untuk Kad Gambar 2.1. Murid meneliti Kad Gambar A yang dipamerkan.2. Murid menjawab soalan yang guru kemukakan.3. Murid menggabungkan jawapan-jawapan tadi menjadi sebuah cerita darab.4. Murid menggunakan langkah 1 hingga 3 di atas untuk menulis cerita darab bagi Kad Gambar B pada papan tulis mini masing-masing.5. Murid melengkapkan Lembaran Kerja 1.Sikap: Berdisiplin,Nilai: yakin, rajinStrategi: Berpusatkan murid dan bahanBBM: Kad Gambar 1, Kad Gambar 2, papan tulis mini, Lembaran Kerja 13. PerkembanganPenambahbaikkanSelesaikan masalah harian melibatkan darab1. Guru mempamerkan Kad Soalan 1 pada papan putih.2. Guru meminta murid menumbangkan idea untuk1. Murid meneliti semua Kad Soalan 1 pada papan putih.2. Murid menyatakan idea secara lisanSikap: Berdisiplin, telitiNilai: adil, kerjasama 5. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN4menyelesaikannya.3. Guru mebimbing murid merancang dan melaksanakan penyelesaian dengan menggunakan Kad Gambar 3, Kad Gambar 4 dan Kad Strategi 1.4. Guru meminta murid menyelesaikan Kad Soalan 2, 3 dan 4 dalam kumpulan berenam dengan berpandukan kad- kad gambar (5,6,7,8,9,10,11,12,13).bagamana hendak menyelesai soalan tadi.3. Murid membuat lakaran objek, menulis ayat matematik dan mengira jawapan dengan bimbingan guru.4. Murid menyelesaikan Kad Soalan 2, 3 dan 4 dalam kumpulan. Murid menulis jawapan pada Kad Strategi 2, 3 dan 4.Strategi: Berpusatkan murid dan bahanBBM: Kad Soalan (1,2,3 dan 4), Kad Gambar (3,4, 5,6,7,8,9,10,11, 12,13), Kad Strategi (1,2,3,4)4. TindakanPerlaksanaanBina cerita lagi1. Guru memilih seorang murid untuk memberikan satu ayat matematik darab.2. Guru meminta murid-murid membina cerita daripada ayat matematik tadi.3. Guru memilih beberapa murid untuk membacakan cerita mereka.1. Murid meneliti ayat matematik darab yang diberikan oleh rakan mereka.2. Murid membina cerita daripada ayat matematik tadi.3. Murid yang terpilih membacakan cerita yang dibina dan didengari oleh kelas.Sikap: Berdisiplin, bertoleransi, bermuafakatNilai: adil, kerjasamaStrategi: Berpusatkan muridBBM:5. PentaksiranRumusan isi pelajaran1. Guru membimbing murid merumuskan1. Murid merumuskan isiSikap: Berdisiplin, 6. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN5Rumusan dan Pentaksiranpelajaran dengan mempamerkan semulaKad Gambar 1, Kad soalan 1, Kad Gambar 3 dan 4 serts Kad Strategi 1.2. Guru mengedarkan dan meminta murid melengkapkan Lembaran Kerja 2 secara individu.pelajaran dengan menjawab soalan- soalan yang dikemukakan oleh guru.2. Murid melengkapkan Lembaran Kerja 2 secara individu.berkeyakinanNilai: rajinStrategi: Berpusatkan murid dan bahanBBM: Kad Gambar 1, Kad Soalan 1, Kad Gambar 3 dan 4, Kad Strategi 1REFLEKSIDengan menjadikan Modul Pengajaran KSSR Matematik Tahun 2 sebagai rujukan utama dalam merancang aktiviti PdP pada hari ini berserta dengan keyakinan yang tinggi terhadap kemampuan murid Tahun 2 Arif, saya mengajar 2 kemahiran serentak pada hari ini iaitu kemahiran membina cerita daripada ayat matematik darab dan kemahiran menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi darab. Nampaknya, percaturan saya kurang tepat kerana saya kesuntukan masa untuk mengajar kedua-dua kemahiran dalam satu sesi PdP. Saya bercadang untuk mengajar 2 kemahiran ini secara berasingan pada masa hadapan.Pelbagai bahan bantu mengajar yang saya gunakan agak berkesan dalam membantu murid membina cerita atau menyelesaikan masalah. Namun begitu, masih ramai murid yang tidak dapat mengikuti langkah-langkah merancang dan melaksanakan penyelesaian masalah semasa melengkapkan Lembaran Kerja 2 secara individu di mana mereka teragak-agak untuk melakar gambarajah bagi mewakili maklumat dalam soalan. Saya perkenalkan mereka dengan strategi ini supaya mereka dapat mengaplikasikannya pada masa akan datang juga. Walau bagaimanapun murid-murid mampu memberikan jawapan yang tepat kerana soalan-soalan yang dikemukakan hanya melibatkan pendaraban mudah iaitu nombor 1 digit dengan sifir 2,4,5 dan 10. Murid memerlukan latih tubi untuk membiasakan mereka dengan langkah-langkah penyelesaian ini. Saya bercadang untuk mengedarkan kertas latihan tambahan sebagai kerja rumah mereka pada sesi berikutnya dan member bimbingan secara individu kepada murid-murid yang bermasalah. 7. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN6Bahan Bantu Mengajar:8 Pen Marker12 Botol Kecil Poster ColorPoket AjaibKad Gambar (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)Kad Soalan (1,2,3,4)Kad Strategi (1,2,3,4) 8. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN78 Pen Marker 9. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN812 Botol Kecil Poster Color 10. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN9Poket Ajaib 11. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN10Kad Gambar 13 x 2 = 6 12. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN114 x 4 = 16Kad Gambar 2 13. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN12Sebuah kereta bolehmembawa 4 orangpenumpang. Berapakahjumlah penumpang yangboleh dibawa oleh 2 buahkereta yang sama?Kad Soalan 1 14. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN13Kad Gambar 3 15. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN14Kad Gambar 4 16. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN15x =Jumlah penumpang yangboleh di bawa oleh 2 buahkereta yang sama ialahorangKad Strategi 1 17. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN16Setiap hari, Badrul belajarselama 2 jam. Kira jumlahMasa dia belajar dalamtempoh 5 hari.Kad Soalan 2 18. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN172 jamHARI 12 jamHARI 22 jamHARI 32 jamHARI 42 jamHARI 5Kad Gambar 5 19. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN18x =Jumlah masa yang diambiluntuk belajar selama 5 hariialahjamKad Strategi 2 20. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN19Sebuah bakul boleh diisidengan 5 biji durian.Berapakah jumlah durianyang boleh diisi dalam 4buah bakul yang sama?Kad Soalan 3 21. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN20Kad Gambar 6 22. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN21Kad Gambar 7 23. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN22Kad Gambar 8 24. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN23Kad Gambar 9 25. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN24x =Jumlah buah durian itu ialahbijiKad Strategi 3 26. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN25Ada 8 orang murid. Setiapmurid diberi 4 biji gula-gula.Berapakah jumlahkesemua gula-gulatersebut?Kad Soalan 4 27. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN26Kad Gambar 10 28. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN27Kad Gambar 11 29. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN28Kad Gambar 12 30. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN29Kad Gambar 13 31. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN30x =Jumlah gula-gula tersebutialahbijiKad Strategi 4 32. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN31 33. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN32Nama: _________________________________ Kelas: 2 ___________Lengkapkan cerita di bawah.1.Nina ada _____ biji mangkuk. Di dalam setiap mangkuk ada _____ biji epal. Jumlah epal Nina ialah _____.2.Dani mem