Dây nịt simili

  • View
    61

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Cng ty TNHH Ba L Ti Xch Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM Wed site: Balotuixach.com in thoi: 09 08 55 56 56 08 73 08 99 99

2. Cng ty TNHH Ba L Ti Xch Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM Wed site: Balotuixach.com in thoi: 09 08 55 56 56 08 73 08 99 99Nunh ni n thi trang, khng th khng nhc n dy nt, y l mt ph kin thi trang i km th hin s phong cch, gu thm m ca ngi dng, to im nhn v gip ni bt hn 3. Cng ty TNHH Ba L Ti Xch Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM Wed site: Balotuixach.com in thoi: 09 08 55 56 56 08 73 08 99 99Loi dy nt simili gi da hin nay ang l gu thi trang ca phi n bi n khng ch bn p m cn th hin phong cch thi trang tr trung, to im nhn cho b cnh ca cc bn gi. 4. Cng ty TNHH Ba L Ti Xch Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM Wed site: Balotuixach.com in thoi: 09 08 55 56 56 08 73 08 99 99Balotuixachchuyn cung cp cho khch hng nhng dy nt c lm t cht liu simili gi da bng mt, cao cp, p. Khng nhng p, dy nt simili cn rt bn c th s dng sn phm trong mt thi gian di m khng gp phi nhng tnh trng nh dy nt b rn, nt, phai mu gy mt thm m. 5. Cng ty TNHH Ba L Ti Xch Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM Wed site: Balotuixach.com in thoi: 09 08 55 56 56 08 73 08 99 99Dynt c thit k vi mt vung c tnh, thi trang, to nt tr trung cho trang phc cng nh ngi s dng. Vi mu m a dng v phong ph bn d dng phi hp vi cc loi trang phc khc nhau: qun jeans, qun kaki, qun ty, vy o 6. Cng ty TNHH Ba L Ti Xch Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM Wed site: Balotuixach.com in thoi: 09 08 55 56 56 08 73 08 99 99Ngoicc mu dy nt simili dnh cho n, balotuixach cn cng cp sn phm dy nt simili dnh cho nam vi thit k mnh m, gip lm ni bt tnh lch lm cng nh th hin c phong cch ca ngi dng. 7. Mi chi tit xin lin h: Cng ty TNHH Ba L Ti Xch Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM Wed site: Balotuixach.com in thoi: 09 08 55 56 56 08 73 08 99 99