Click here to load reader

đề Tài chủ nghĩa xh

  • View
    642

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of đề Tài chủ nghĩa xh

ti :CH NGHA X HI L TNG LAI CA LCH S LOI NGI

ti :CH NGHA X HI L TNG LAI CA LCH S LOI NGIMN HC: NHNG NGUYN L C BN CA CH NGHA MC - LNIN

Gio vin hng dn: Nguyn Th NThc hin: Nhm 7

PHNG PHP TIP CN

PHNG DIN L LUN

QUAN IM CA CN MC LNIN V CNXH

PHNG DIN SO SNH

CH NGHA T BN.

PHNG DIN THC TIN

CH NGHA X HI HIN THC

3 NI DUNG CHNH II.CH NGHA T BN. I.QUAN IM CA CH NGHA MC LNIN V CH NGHA X HI:

III. CH NGHA X HI HIN THC

I.QUAN IM CA CH NGHA MC LNIN V CH NGHA X HI:

C TRNG C BNGii phng con ngi, to iu kin cho con ngi pht trin ton dinLc lng sn sut tin tin, hin i

Xa b ch t hu t bn ch ngha, thit lp ch cng hu v t liu sn xutCch t chc lao ng v k lut lao dng mi vi nng sut caoThc hin nguyn tc phn phi theo lao ngNh nc CNXH l nh nc dn ch kiu miCc quan h giai cp - dn tc - quc t c gii quyt ph hp

CU TRC HNH THI KT - XH

LC LNG SN XUTKIN TRC THNG TNG

QUAN H SN XUTMU THUN C BN II.CH NGHA T BN.

1. Vai tr ca CNTB i vi s pht trin ca nn sn xut x hi.

NG GP CA CNTB I VI XH LOI NGIPht trin lc lng sn xutThc hin x hi ha sn xutXy dng c tc phong cng nghip cho ngi lao ngThit lp nn nn dn ch t snGP loi ngi khi m trng trung c ca x hi phong kin

Ni nh cu Tng thng Php, ng Ph. Mttrng: Ch ngha t bn thun nht ging nh mt cnh rng rm. H thng x hi ny lun ny sinh nhng bt bnh ng mi. Tt c iu s dn n ci g? (Tp ch cng sn s 1 -1994, tr 28)

Bn cht bc lt vn khng thay i

2. Hn ch ca ch ngha t bn

Theo bo co ca UNDP(Chng trnh Pht trin Lin Hp Quc)-Theo bo co gim st ton cu 2009, th gii hin c 850 triu ngi m ch (khong 1/5 dn s) trong c 75 triu tr em-1% dn s thuc loi giu nht th gii c thu nhp tng ng 57% thu nhp ca nhng ngi ngho nht th gii

Phn ha giu ngho

-Nm 1820 t l l 3/1-Nm 1913 t l l 11/1-Thp nin 60 t l l 31/1-Thp nin 80 t l l 61/1-Thp nin 90 t l l 72/1-Nm 1997 t l l 74/1-Nm 2000 t l l 86/1

Khong cch GDP theo u ngi gia cc nc giu v ngho nht trn th gii:Phn ha giu ngho

Theo bo co ca Ngn hng th gii ngy 26/8/2008, hin ton th gii vn cn hn 1,2 t ngi thu nhp khng qu 1USD/ngy, hn 4 t ngi thu nhp khng qu 2USD/ ngy Nu nh chu u, mt con cu c Chnh ph tr cp 3USD/ ngy th 40% ngi dn chu Phi thu nhp cha y 1USD/ ngy

Phn ha giu ngho

Theo bo co ca Lin hip quc:Thu nhp ca 25 ngi giu nht nc M bng thu nhp ca 2 t ngi ngho nht th gii23% s gia nh sng trong tnh trng ngho iTrong nhng nm 1975 1995 thu nhp thc t ca 5% s gia nh giu nht M tng thm 26%, cn thu nhp ca 5% gia nh ngho nht nc M li gim i 9%

Phn ha giu ngho M

Cc cuc chin tranh m muSau 5 nm cuc chin Irq y Ban ngn sch Quc hi M cho bit: Tnh n hin nay. M chi cho cuc chin Iraq ln n 500 t USD. Theo cc chuyn gia kinh t th vi cuc chin ny M s tiu tn ht 3.000 t USDHn 1 triu ngi dn Irc thit mng, 4.000 lnh M b cht v 29.395 ngi b thng

Khng hong kinh t- Khng hong kinh t 1825 Anh- Khng hong kinh t 1847- Khng hong kinh t 1929- 1933- i suy thoi kinh t 1973- Khng hong th trng chng khon 1987- Khng hong ti chnh ng 1997- Khng hong kinh t cui 2007

Khng hongTiu iuPhc hiHng thnh

GNPThi gian

T l tht nghipTheo s liu cng b ca B lao ng M, t l cng nhn ngh vic tnh ti gia thng 1/2009 l 4,78 triu ngi, mc cao nht trong vng 25 nm qua T l tht nghip ca 27 nc Lin minh chu u: nm 2007 l 6,7% th nm 2008 l 8,3%

Chy ua v trang

Cu tng thng M Aixenhao th nhn Mt khu sng c ch to, mi mt pht tn la c bn ixt cho cng l mt s n cp, n cp ca nhng ngi trn th gii i m khng n, rt m khng mc

- Hin nay, mt pht loi ngi vt i 2 triu USD -Trong tng s u t cho nghin cu khoa hc ca th gii th hn 60% u t cho nghin cu v kh -C triu nh khoa hc, k thut, cng ngh gii ca th gii lm trong ngnh cng nghip qun s

Chy ua v trang

Dn ch, nhn quyn M ?Theo bo co ca Lin hip quc:Mi ngy trung bnh c 44 v git ngiHng nm c 30.000 ngi cht v sng nNm 2001 M c 6,6 triu phm nhn trong nh t, chim 2,35% tng s dn. Ngha l 32 ngi dn tui cng dn c mt ngi b giam gi

Ch ngha t bn- khng phi l tng lai ca x hi loi ngi

T nht bo Ph Un ( M) vit: Mc khng gii phu ch ngha t bn, m bt u bng cu trc nn tng ca n lm ni bt ln nhng vn ca n v cui cng d bo s sp ca n

III. CH NGHA X HI HIN THC

Cch mng Thng Mi Nga v m hnh ch ngha x hi hin thc u tin trn th gii

2. S ra i ca h thng x hi ch ngha v nhng thnh tu ca n

3. Ch ngha x hi th k 21 - S tri dy ca chu M Latinh

1. Cch mng Thng Mi Nga v m hnh ch ngha x hi hin thc u tin trn th gii

a. Cch mng Thng Mi Nga

Ging nh mt tri chi li, cch mng Thng Mi chiu sng khp nm chu, thc tnh hnh triu hng triu ngi b p bc, bc lt trn tri t. Trong lch s loi ngi cha tng c cuc cch mng no c ngha to ln v su xa nh th Cch mng Thng 10 Nga m ra con ng gii phng cho cc dn tc v c loi ngi, m u mt thi i mi trong lch s, thi i qu t ch ngha t bn ln ch ngha x hi ton th gii

b. M hnh ch ngha x hi u tin trn th gii* Bi cnh ra i: -Nn kinh t lc hu, hu qu chin tranh, ni chin v chin tranh can thip bao vy cm vn ca 14 nc quc - ra chnh sch cng sn thi chin -Thc hin chnh sch kinh t mi -Do yu cu ca lch s, Nh nc Xvit p dng c ch k hoch ho tp trung v thu c nhng thnh cng rc r

2. S ra i ca h thng x hi ch ngha v nhng thnh tu ca n

a. S ra i v pht trin ca h thng cc nc XHCN:

Lin X, Cng ha dn ch c, Bungari, Ba Lan, Hunggari, Rummani, Tip Khc, Anbani, Mng C, Trung Quc, Triu Tin, Vit Nam, Cu Ba

tng bc a nhn dn lao ng ln lm ch x hi, thc y tro lu u tranh cho quyn t do dn ch trn ton th gii

b. Nhng thnh tu ca ch ngha x hi hin thc

23

Trc Cch mng Thng MiSau Cch mng Thng Mi

-Lc hu t 50- 100 nm so vi cc nc TB pht trin -Thu nhp bnh qun bng 1/22 so vi M dn s m ch - Siu cng ng th 2 th gii, thu nhp quc dn bng 66% ca M, sn lng cng nghip bng 85% ca M -Cui nm 1980 mt trong nc c trnh hc vn cao nht th gii -Thnh tu v nghin cu khoa hc, chinh phc v tr, tim lc qun s v cng ngh quc phng

b. Nhng thnh tu ca ch ngha x hi hin thc

M ra mt k nguyn mi, k nguyn c lp dn tc v thi i qu ln CNXH trn phm vi ton th gii

b. Nhng thnh tu

y li nguy c chin tranh hu dit, bo v ho bnh th gii

b. Nhng thnh tu ca ch ngha x hi hin thc

b. Nhng thnh tu ca ch ngha x hi hin thc

Sc hp dn ca ch ngha x hi thc y nhn dn lao ng cc nc phng Ty u tranh i cc quyn dn sinh dn ch, sc p ca cc nc XHCN buc cc nc phng Ty phi nhng b

3. Ch ngha x hi th k 21 - S tri dy ca chu M Latinh

Cc nc x hi ch ngha cn li tin hnh ci cch, i mi v ngy cng t c nhng thnh tu to ln

xut hin nhng nhn t mi ca xu hng i ln ch ngha x hi mt s quc gia trong th gii ng i T nam 1998 en nay, thong qua bau c dan chu, cac Chnh phu canh ta, tien bo a len cam quyen 13 nc My Latinh Khu vc nay chiem 70% dan so , 85 dien tch

Cac nc ang chu y la: Ong Hugo Chavez (Venezuela 1989)Ong Nestor Kichner ( Argentina 5-2003)Ong Tabere Vazquez (Uruguay, 10-2004)Ong Evo Morales (Bolivia, 1-2006)Ong Lula Da Silva (Brazil, tai c 29-10-2006)Ba Michellet Bachelet (Chile, 1-2006)Ong Rafael Correa ( Ecuador, 11-2006)Ong Daniel Ortega (Nicaragua 5-11-2006)Va cac nc Panama, Costa Rica

xut hin nhng nhn t mi ca xu hng i ln ch ngha x hi mt s quc gia trong th gii ng i

a xuat hien nhng nhan to mi cua xu hng i len chu ngha xa hoi mot so quoc gia trong the gii ng aiVenexuela se tiep tuc con ng i len chu ngha xa hoi the ky XXI Nam 1989 nhan dan Venezuela phat ong phong trao dan chu xa hoi Ngay 3/12/2006 la chien thang th 3 lien tiep cua ong Hugo Chaver

Venexuela i len con ng xa hoi chu ngha vi cac noi dung sau:

Lay chu ngha Mac, t tng cach mang va tien bo cua Xi mo Boliva, t tng nhan ao Thien Chua giao lam nen tang

Ve t tng

Ve chnh tr:Nhan dan co trach nhiem cung tham gia giai quyet van menh cua at nc, tham gia vao cong viec xay dng mot nha nc phap quyen, thc hien cong bang xa hoiVenexuela i len con ng xa hoi chu ngha vi cac noi dung sau:

Ve kinh te:Thc hien kinh te nhieu thanh phan, kinh te nha nc va hp tac xa nam vai tro chu aoNam chu quyen quoc gia ve tai nguyen thien nhien:Venexuela i len con ng xa hoi chu ngha vi cac noi dung sau:

Ve xa hoiChu trng phan phoi cong bang cua cai xa hoi e giai quyet van e bat bnh ang va phan hoa xa hoiVenexuela i len con ng xa hoi chu ngha vi cac noi dung sau:

Ve oi ngoai: Thuc ay khoi ai oan ket My Latinh va quan he hu ngh vi tat ca cac ncVenexuela i len con ng xa hoi chu ngha vi cac noi dung sau:

Ve cach lam,bc i- Ke tha nhng mat tot ep cua CNXH Lien Xo, ong A u trc ay, chu trong kinh nghiem quoc te cua Cu Ba, Viet Nam, Trung QuocVenexuela i len con ng xa hoi chu ngha vi cac noi dung sau:

IV. KT LUN:

Chng ta cn s pht trin bn vng, hi ha vi thin nhin bo m mi trng sng trong lnh cho cc th h hin ti v tng lai, ch khng phi khai thc, chim ot ti nguyn, tiu dng vt cht v hn v hy hoi mi trng. V chng ta cn mt h thng chnh tr m quyn lc thc s thuc v nhn dn, do nhn dn v phc v li ch ca nhn dn, ch khng phi ch cho mt thiu s giu c.V chnh l nhng gi tr ch thc ca ch ngha x hi.

CU HI THO LN

Cu 1: im ging nhau gia m hnh XHCN m Vit Nam v V-n-xu-la ang xy dng l g?Cu 2: i mi t nc c ng ta nhn nh vi ni dung quan trng, then cht nht l g?

Chart14.412.33.32.23.32.2

GDP nc M

Sheet1cc nc ang pht trintng s GDP thu c trn 160 ncT trng nng nghip trong GDPTrng trtCng nghip ch bin v dch vThiu dinh dngSuy dinh dngT vong di 5 tuiS n nc ngoiM ch tui thnh ninS tr em khng c n trngT l tht nghip trong lc lng lao ngS ngi khng c chm sc y t1560 -8080 9020 301540150 triu1912 t USD nm 19992100 t USD nm 2000800 triu250 triu30 501,5 t19801990199519992000199920004.412.33.32.23.32.2

Sheet10000000

GDP nc M

Sheet2

Sheet3