Dil ve anlatım2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Şimdilik hali bu :) Daha tam degil.

Text of Dil ve anlatım2

  • 1. TARTIMA TRLERNDEN ;1. PANEL1.1. PANEL NEDR ?1.2. PANEL TRNN ZELLKLER ?1.3. PANELN DER TARTIMA TRLERNDEN FARKI ?yi Seyirler

2. Panel : Bir konunun dinleyiciler nnde sylei havas ierisinde birka kii tarafndantartlmasna panel denir. Bir baa deyile panel bilim, siyaset vb. konulardauzmanlarn, dinleyiciler karsnda bilgi ve gr bildirdikleri, sonra da dinleyicilerinsoru sorarak ve aklamalarla konumaya katldklar bir toplantdr. Ad, ngilizceblm, para anlamna gelen panel szcnden gelir. Panel terimi, toplantnnkonumaclar, dinleyiciler olarak iki blmden olutuunu anlatr. Konumalarn halkkarsnda yaplmas nedeniyle bu toplant dilimizde ak oturum diyeadlandrlmtr. Toplum sorunlarnn konuulmasnn en sk uygulanantoplant seimi paneldir. Radyo ve televizyonda da eitli sorunlar hakkndadzenlenen toplantlar, panel trnde yaplmaktadr.- Panelde bir yarma havas yoktur. Bakan konuyu belirtip konumaclar tantr. Elealnan konu ile ilgili bilgileri verir. Sonra konumaclara sra ile sorular yneltir.- Konumaclar grlerini belirtip gerekli bilgileri verirler. Bu srada dierkonumaclar zenle dinleyip gerekli notlar alrlar. Konumalar itenlikle yaplr.- Konumalarda eletiri vardr fakat sulama yoktur. Hibir zaman krc, yerici vekendini vc davranlar iine girilmez. 3. - Bir grup insann aralarnda gerekletirdii tartma biimi olan panel geni birsalonda izleyiciler nnde yaplr. Konu nceden tespit edilir. Panelin bakantoplantnn baar ile bitmesi iin zen gsterir. Konumac saysnn alt kiiyigememesi tercih edilir. Tartmalarn ve konumalarn uzamas bakan tarafndanincelikle hi kimseyi krmadan nlenmelidir.- Bir dnce alverii evresinde oluan panelin topluma, halka, geni kitleleresaysz faydas vardr. Farkl dncelerin dile getirildii panelde kendi bamzakarar veremediimiz konular, sorunlar gzmzn nnde tartld zamanbilmediimiz ok sayda eyi reniriz.- Panel dinleyicilerle konumaclarn bir konu zerinde birlikte dnme isteievresinde dzenlenir. Bu nedenle de panel, samimi bir atmosferde zerindedurulan konu ile ilgili dinleyicilerin bulunduu bir tartma biimidir.- Dzenlenen panellerde ortaya atlan dncelerin, bilgilerin, verilen rnekleringerek, doru ve bilimsel geerlii olmaldr.Panelin plan yledir:1. Panelin yapl nedeni,2. Panelin konusu ile ilgili olayn ya da gelimelerin anlatm,3. Konumaclara sorulacak sorular,4. Konumalar zetlemek,5. Paneli sonuca balamak. 4. 1.Bir bakan gzetiminde yaplr.2.Konumac says ile alt arasnda deiebilir.3.Panelin sonunda dinleyiciler konumaclara soru sorabilir.4.Tartmaya dinleyiciler de katlrsa panel, foruma dnr.5. Bir grubu (veya ounluu) ilgilendiren, daha nceden belirlenen bir konu hakknda farkldnceleri olan kiilerin konuyla ilgili grlerini aklamak, konuyu (veya sorunu) zmek,muhatabn zayf ynlerini aramak amacyla bir araya gelerek yaptklar karlkl konumayatartma denir.6.Tartma konusu; zerinde konumaya ve aratrma yapmaya deer nitelikte olmal,kantlanm konular zerinde srar edilmemeli, normal bir ses tonuyla konuulmal, sayglolunmal, dedikodu etmekten, barp armaktan, konu dna kmaktan ve konuann sznkesmekten kanlmaldr.7.Tartmalar bir bakan ynetir Tartmada bakann grevlerini hatrlayarak bakana yardmcolmakla bir anlamda tartmann kurallarna da uyulmu olunur. 5. Ak oturum ile panel zellikleri ynyle birbirlerine ok benzerler. Hattabaz kitaplarda panel ile ak oturum ayn konuma tr olarak verilir.Arada sadece slup fark vardr. Panelde ama, bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu eitliynleriyle aydnlatmak, farkl grlerle farkl anlaylar ortaya koymaktr. Panelde de bir bakan bulunur. Konumac says 3 ile 6 arasndadeiebilir. Konumaclar, uzman olduklar konunun ayr birer ynn elealrlar. Konumalar, ak oturumda olduu gibi bakann verdii sraya vesreye gre yaplr. Panelin sonunda, dinleyiciler panel yelerine soru sorabilirler. Tartmadinleyicilere de geerse o zaman tartma, forum ekline dnr.