Click here to load reader

Dinastiyang zhou ant ch'in

  • View
    226

  • Download
    18

Embed Size (px)

Text of Dinastiyang zhou ant ch'in

PowerPoint Presentation

PanalanginPagbati Pagtala ng mga lumibanPagbabalik-aral

Pangkatang Gawain: Buuin mo akong muli:Panuto: Hahatiin ko kayo sa tatlong pangkat.Bibigyan ko kayo ng mga ginupit na larawan. Ang gagawin ninyo ay pagdikit-dikitin ang bawat piraso upang mabuo itong muli.Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para gawin ito.

Ang Sinaunang Pananaw at Paniniwala Bilang Batayan ng Pamamahala sa Tsina

Ang Sinaunang Pananaw at Paniniwala Bilang Batayan ng Pamamahala sa Tsina

Ang Dinastiyang Zhou-Iginupo nila ang dinastiyang Shang noong 1028 BCE.-Ito ang dinastiyang naghari sa loob ng pinakamahabang panahon sa China.-Ang unang kabisera nito ay Han.-Ito ay itinatag ni Wu Wang.

Wu WangNagbigay katwiran sa ang kanyang pamumuno bilang Basbas ng Kalangitan (Mandate of Heaven)

Basbas ng Kalangitan- ang maharlikang pamumuno ay nagmumula sa Diyos ng kalangitan.-Ito ay naging batayan ng pananaw ng mga Tsino sa pamamahala.-Ayon sa kanila, ang maaayos na pamamahala ay nagbibigay ng mapayapang panahon sa dinastiya na tanda ng pagsang-ayon ng mga ninunong espiritwal sa pamamalakad ng hari.

Dinastiyang Zhou-Samantala, ang mga kalamidad (pagbaha, pag-aalsa o rebelyon) at pagbagsak ng pinuno ay tanda ng di pagsang-ayon ng mga ninunong espiritwal sa pamamalakad ng hari at kailangan na ang pagpapalit ng dinastiya.

Dinastiyang Zhou-Ipinairal nila ang sistemang piyudalismo sa Tsina.

Piyudalismo- sistemang panlipunan kung saan ang pag-aari na lupain ng hari ay pinamamahalaan ng mga noble o lord.

PiyudalismoAng mga noble ay nangangako ng katapatan at serbisyong militar sa kanilang hari. Dahil sa lawak at dami ng mga estadong saklaw ng dinastiya, hinayaan ng mga haring Zhou na pamahalaan ng mga noble ang kani-kanilang lupain.

Mga Nagawa ng Dinastiyang ZhouLansangan at salaping barya upang mapasigla ang kalakalan at agrikultura.Irigasyon at iba pang paraan ng pagkontrol ng tubig, na naglinang ng higit na maraming ani sa hilagang kapatagang bahagi ng kabihasnan. Bakal at tanso: pinakamahalagang materyales

Irigasyon

Bakal at tanso-gamit sa paggawa ng mga sandata (tabak, pana at iba pa.-gamit din sa paggawa ng mga kagamitan sa pagsasaka tulad ng kariton, kutsilyo at pala.

Bakal at Tanso

4. Sa panahon ng Zhou, sinimulan ang pagsakay sa kabayo.5. Sistema ng komunikasyon ay pinaunlad din sa pamamagitan ng konstruksiyon ng mga lansangan at kanal.6. Lumago ang kalakalan at umunlad ang mga bayan7. Umunlad din ang sistema ng pagsusulat mula sa nasimulang sistema nito noong panahon ng Shang.

Ang Imperyo ng Dinastiyang ChinPinamunuan ni Shih Huang-tiHangarin niyang pag-isahin ang bansaSinimulan niya ang pananalakay at pananakop sa mga estadong tumatanggi sa kanyang pamumunoSinalakay ng kanyang hukbo ang mga dayuhan sa hilaga at timog ng Ilog Huang Ho ( Lupaing sakop ng Vietnam ngayon)

Shih Huang-tiHigit na pinalaki ng kanyang tagumpay sa pananakop ng kalakhang sukat ng Tsina.Zheng ang tunay na pangalan ni Shih Huang-tiShih Huang-ti Unang emperador

Li Si punong ministrong legalista ni Shih Huang-ti-ginamit ni Li Si ang ideya ng mga legalista upang masupil ang mga nagdidigmaang estado.

Hanfei Zi at Li Si

Ideya ng mga legalistaTaliwas sa kaisipan ni ConfuciusNaniniwala sila na ang isang makapangyarihang pamahalaan lamang ang makapagpanumbalik ng katiwasan ng Tsina.Nagmula ang kanilang pangalan sa kanilang paniniwalang kailangang gamitin ng pamahalaan ang batas upang wakasan ang mga kaguluhan at mapanumbalik ang kapayapaan sa estado.

Ayon sa mga legalista..Kailangang pagkalooban ng gantimpala ng pamahalaan ang sinumang maayos na tumatalima sa kanyang tungkulin Patawan naman ng mabigat na kaparusahan ang sinumang hindi gumaganap ng kanyang tungkulin.Naniniwala sila kailangang mapigilan ang lumalaganap na ideya at kilusang maaaring magbuyo sa mga taong pulaan ang pamahalaan.

Mga LegalistaIminungkahi nila ang pagsunog sa lahat ng kasulatan at pahayag na maaaring magbigay ng ideya sa mga tao upang mag-alsa.

Dinastiyang Chin- ang unang pamahalaang gumamit sa kaisipan ng mga legalista.

Ang Pamahalaang Awtokratiko ni Shih Huang-tiAwtokrasya: pamahalaang ipinatupad ni Shih Huang-ti sa TsinaSa ganitong uri ng pamamahala, walang takda ang kapangyarihan ng namumuno.Ang imperyo ay pinamunuan ni Shih Huang-ti nang naaayon lamang sa kanyang nais.

Shih Huang-ti

Upang mapatatag ni Shih Huang-ti ang kanyang pamumuno, daglian niyang nilansag ang kapangyarihan ng mga noble na dating namamahala sa kani-kanilang lupaing piyudal.

Ipinag-utos niya sa mga noble na manirahan sa lungsod na malapit sa kanyang pangasiwaan.

Ang mga sakop niyang lupain ay kanyang hinati sa 36 na distrito.Pinamamahalaan ng mga piling opisyal.Sa payo ng kanyang punong ministro, ipinapatay ni Shih Huang-ti ang daan-daang iskolar na Confucian.Ipinsunog ang mga aklat na ayon sa mga legalista ay makasira ng pamahalaan.

Upang mapanatili ang kanyang sentralisadong kapangyarihan, ipinagawa ni Shih Huang-ti ang Imperial Highway

Mga Ginawa ni Shih Huang-tiImperial Highway- mga lansangang nagdurugtong sa kanyang malalawak na lupain.Ipinatupad niya ang paggamit ng magkakatulad na uri ng salapisistema ng pagsulat-pagpapasunod ng batasparaan ng pagsukat at pagtimbang.

Imperial Highway

Ipinaayos niya ang irigasyon na higit na nagpasigla sa agrikultura.Ipinagawa niya ang Great Wall of China upang maitaboy ang pangkat ng mga barbarong nagnais na masakop ang imperyo.Great Wall of China- -may habang 2, 500 kilometro-sa kasalukyan (6, 700 kl)Mga Ginawa ni Shih Huang-ti

Great Wall of China

6, 700 kilometro (kasalukuyan) mula sa Shanhaiguan sa silangan ng Tsina hanggang Lop Nur sa kanluran.May watchtower sa bawat sukat na 300 yarda.Great Wall of China

Daan-daang libong magbubukid ang nagtulong-tulong sa paghakot ng milyong toneladang bato at panambak upang mabuo ang 20-25 talampakang taas na pader.

Sa kasalukuyan, kilala ito bilang isa sa Seven Wonders of the WorldGreat Wall of China

Ngunit..Hindi naging malapit sa puso ng mga Tsino si Shih Huang-ti

Mabigat ang pagpataw ng buwis at mapanupil ang kanyang pamamahala

Ikinagalit din ng mga iskolar na Confucian ang pagpapasunog niya sa mga aklatKinasuklaman siya ng mahihirap na magbubukid bunga ng sapilitang pagpapagawa niya ng mga lansangan at Great Wall.Daan-daang libong Tsino ang nangamatay sanhi ng marahas na klima at hirap.

Nang mamamatay si Shih Huang-ti, pinalitan siya ng kanyang anak na higit na malupit ngunit mahina na emperador.Sa loob ng tatlong taong panunungkulan, ang imperyo ay muling ginambala ng mga pag-aalsang pinamunuan ng mga dating katunggali ni Shih Huang-tiAng anak niya ay pinatalsik ng isang pinuno mula sa lupain ng Han.

Pangkatang Gawain: Panuto: Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo.Magbibigay ako ng manila paper at pentil pen.Ang unang grupo ay magsusulat ng tungkol sa Dinastiyang Zhou samantala ang pangalawang grupo ay Dinastiyang Chin.Ilagay sa manila paper kung sino ang nagtatag, paniniwala, uri ng pamamahala at mga ambag.Gawin ito sa loob ng 10 minuto.Iulat pagkatapos.

Panuto: Basahin ang sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa .

Ano ang uri ng pamahalaan ang ipinatupad ni Shih Huang-ti sa Tsina? Ano ang pangkat ng mga tao na naniniwala na isang makapangyarihang pamahalaan lamang ang makapagpanumbalik ng katiwasayan sa Tsina?Sino ang naman ang punong ministro ni Shih Huang-ti?Ano tawag sa paniniwala ni Wu Wang na ang pamumuno ay nagmula sa Diyos ng kalangitan?

5. Sino namang ang nagpagawa ng mga lansangan at salaping barya upang mapasigla ang kalakalan at agrikultura?6. Ano ang tawag sa sistemang panlipunan na kung saan ang pag-aari ng lupain ng hari ay pinamamahalaan ng mga noble?7. Sa ilang distrito hinati ni Shih Huang-ti ang kanyang imperyo?

8. Ano ang tawag sa mga lansangang nagdurugtong sa kanyang malalawak na lupain? 9. Ano ang tawag sa bantog ng daanan na ipinagawa ni Shih Huang-ti?10. Ilang kilometro ang haba ng Great Wall of China?

Takdang-AralinPanuto: Ibigay ang kahulugan ng sumusunod na mga terminolohiya batay sa isinigawang pamamahala ni Shih Huang-ti sa Tsina. Isulat sa . 1. Awtokratikong Pamamahala _________________________________________.2. Legalismong Pamamahala _________________________________________.3. Sentralisadong Pamamahala _________________________________________.

Maraming salamat sa inyong pakikinig at kooperasyon!

Search related