of 13 /13
E-AKTIVNOST WIKISPACES 3.Zadatak iz kolegija Izvannastavne informatičke i tehničke aktivnosti Nositeljica kolegija: dr.sc. Jasminka Mezak, viši predavač Petra Broz Ana Brulja Iva Ćorić

E aktivnost-3.-zadatak

Embed Size (px)

Text of E aktivnost-3.-zadatak

E-aktivnost Wikispaces

E-aktivnostWikispaces 3.Zadatak iz kolegija Izvannastavne informatike i tehnike aktivnosti

Nositeljica kolegija: dr.sc. Jasminka Mezak, vii predava Petra BrozAna BruljaIva ori

1.UvodWeb 2.0 predstavlja novi stupanj upotrebe mree jer korisnik nema vie pasivnu ulogu pretraivaa mrenih stranica, ve on sam stvara, odnosno distribuira sadraj

najpoznatije distribucijske platforme su: blogovi, wiki sustavi, drutvene mree i slino

Web 2.0 alati korisnicima omoguavaju sudjelovanje u stvaranju sadraja Weba i podrazumjeva dvosmjernu komunikaciju izmeu korisnika i raunala

korisnik je u sreditu pozornosti kao stvaratelj sadraja pomou raznih mrenih servisa

Web 2.0 alati se mogu koristiti u koli kao nadopuna klasinoj nastavi

obrazovni sustav sve vie zahtjeva modernije metode uenja i suraivanja te pri tom kao posrednika ukljuuje informacijsko-komunikacijsku tehnologiju

E-uenje predstavlja poseban oblik uenja pomou raunala i interneta gdje korisnik sadrajima pristupa individualno bez prostornog i vremenskog ogranienja

2.Opis alata 1) PUBLIC WIKI- dokument (wiki) je javan i svatko ga moe vidjeti, a svaki posjetilac moe raditi i odreene izmjene. 2) PROTECTED WIKI- dokument mogu svi vidjeti, ali ne mogu vriti izmjene na njemu. 3) PRIVATE WIKI- dokument mogu izmijeniti i vidjeti samo lanovi wikija.

Kreiranje dokumenta vri se slino kao i u Wordu.

Kontrolni panel ovog alata svakom uitelju moe posluiti u provjeravanju aktivnosti uenika, ali takoer svim lanovima omoguuje lako snalaenje u dokumentu

3. Mogua primjena alata u nastavi

prodor informacijsko- komunikacijskih tehnologija u na obrazovni sustav neupitan, kvaliteta i tempo primjene istih je pod velikim upitnikom

uitelji esto zaziru od Web 2.0 alata i boje ih se primjenjivati zbog toga to su im oni nepoznati

na uiteljima ostaje samo da raspoloive alate ukljue u svoje metode i naine rada

pomou Wikispaces Classroom alata uitelji mogu izlagati svoje ideje i tako suraivati sa svojim kolegama i strunim suradnicima

4. Osmiljena e-aktivnost

Naslov e-aktivnosti: Prirodno- zemljopisni uvjeti primorskih krajevaSvrha i ishodi uenja:- nauiti obiljeja primorskih krajeva- opisati primorski prostor s obzirom na reljef, klimu, tlo i biljni svijet- nabrojati najpoznatije vjetrove- razviti osjeaj pripadnosti i ljubavi prema zaviaju i domovini- poticati elju za boravkom u prirodi stjecati naviku planiranja i organizacije radnog vremena

Vrsta suradnitva i broj lanova: etiri grupe po pet uenikaStruktura aktivnosti: 1.aktivnost istraivanje informacija, fotografija te video isjeaka pomou interneta te dijeljenje s ostalim sudionicima grupe unutar foruma na Wikispaces-u 2.aktivnost izrada Power point prezentacije na zadanu temu 3. aktivnost osmiljavanje pitanja za izradu kviza 4. aktivnost izlaganje prezentacije na satu te provjera znanja pomou kviza

5. Osvrt na alat

velika prednost ovog alata je lakoa koritenja. Wikispaces ima korak po korak tehnologiju koja vodi uenike kroz upotrebu Wikijaovaj alat nudi mogunost koritenja e-maila, drutvene mree i ms word-a, sve na jednom mjestusvatko moe dodavati svoje osvrte, komentare, blogove, projekte koje je lako koristiti i pratitikorisnici mogu biti u partnerstvu s osobom koja ivi na drugom kraju svijeta jer svatko od autora moe dodavati svoje djelove u jedan dokumentpomou Wiki alata u uionici je razbijena monotonija frontalnog rada i uenicima je ponuena mogunost za aktivno sudjelovanje u nastavi

uitelji su upoznati s promjenama i napretkom u procesu stvaranja uenikih radova to im omoguava momentalne intervencije i sugestije, a samim tim i ubrzava samu kontrolu uradaka

Wikispaces alat ima i svoje nedostatke, uenici prilikom koritenja ovog alata mogu lako biti ometeni od strane zanimljivih sadraja i ostalih aktivnosti dostupnih na internetu

6. zakljuakkroz rad na seminaru smatramo da primjena ovoga alata uvelike moe poboljati kvalitetu nastaveunato svim ovim prednostima neki e se profesori vie drati tradicionalnog, frontalnog tipa nastave zato jer nisu upoznati s ovim nainom uenja ili jednostavno nisu zainteresirani da ue sebe ali i druge brojnim mogunostima uenja koje su se razvile pomou tehnologijepotrebno je organizirati dodatnu edukaciju za uitelje, profesore ali i uenike, roditelje i sve ostalemoramo biti svjesni da nam budunost donosi promjene u obrazovanju, e- uenje zauzima sve vei dio te ga ne treba izbjegavati, nego jednostavno prihvatiti i zavoljeti

Moramo biti svjesni da nam budunost donosi promjene u obrazovanju, e- uenje zauzima sve vei dio te ga ne treba izbjegavati, nego jednostavno prihvatiti i zavoljetiKraj!Hvala na panji!