Eerste bezoek ‘t veer

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pwp met foto's van het eerste bezoek aan 't Veer te Menen.

Text of Eerste bezoek ‘t veer

  • 1. EERSTE BEZOEK TVEERDonderdag 23 februari 2012 10U00

2. Enkele voorbeelden vankussens die in t Veergeproduceerd worden aanonze machine:De seat, buddy & de softy. 3. Zo klein zijndebolletjes, die zrbenvloed worden doorde koude, waardoor zemetbehulp vanstatische electriciteitallemaal aan elkaar enaanalles indeomgeving plakken. 4. Onder het toeziend oogvan Yoeri,onzebegeleider &contactpersoon bij tVeerStap 1: de kussensloopomde spuitmondplaatsen en mbv hetritsje (dat er niet vooralle kussensoortenaanwezigis!)vastzetten. 5. Wachten tot de zak gevuldis dus tot alle bolletjes diein het reservoir zaten er uitgeblazen zijn. 6. Dit zie je wanneer dit buisje 7. Bijna leeg is.Dan druk je op de stopknopen wordt er niet langergeblazen. 8. Kijken op de weegschaal ofhet gewicht klopt..Als het gewicht buiten demarge ligt (zie volgendeslide) dan moet er bijgevuldof verminderd worden. 9. PRODUCT DOOMOO MINIMUM GEMIDDELD MAXIMUM GEWICHTGEWICHTGEWICHTSEAT 2,38 2,40 2,44ALCANTARA2,18 2,20 2,22CHINA2,24 2,26 2,28BUDDYKATOEN 0,981,001,02NYLON1,001,021,04SOFTYKATOEN 0,58 0,60 0,62NYLON0,60 0,62 0,64CUDDLE26 GRAM 10. Het bijvullen gebeurt door extrabolletjes te nemen uit deze(diepe) doos.Als er teveel bolletjes in de kussen zitten, wordt het overschot hierin teruggegoten. 11. Daarna wordt hetkussentoegeritst 12. En moet hetsluitertjenogworden afgeknipt 13. En het kussen, een Seat in ditgeval, wordt doorgesluisd naarde verpakking waar ze nogworden afgespoten en in eenplasticvoorgevormdeverpakking gestopt. 14. De display van de weegschaal,waar op een computer zoukunnen aangesloten worden 15. De werkvloer, die na anderhalvedag niet opkuisen in eensneeuwlandschap is veranderd.. 16. De behoorlijk onpraktischediepe doos waaruit de kussensbijgevuld worden. 17. Ook de achterkant van demachine ontsnapt niet aan destatisch geladen bolletjes!