Ekonomija znanja - Zoran Tomic

 • View
  4.730

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Ekonomija znanja - Zoran Tomic

 • 1. Pripremio: Zoran Tomi

2. 3. Zato ekonomija znanja?

 • Izvor dugoronog ekonomskog rasta
 • Proizvodnjakoja se zasnivana znanju je:
  • Neopipljiva
  • Laka
  • Pokretljiva
  • Time postaje konkurentna na tritu

4.

  • Vinston eril:
  • Imperije budunosti bie imeprije znanja

5.

 • Albert Ajntajn:
 • Ja ne znam kako e trei svetski rat biti voen, ali znam da e se u etvrtom svetskom ratu ljudi tui toljagama i kamenjem

6. ta je to znanje?

 • Znanje je sve ono to je poznato
 • Ne postoji egzaktna definicija znanja
 • Kao ni za:
  • Istina
  • Vera
  • Mudrost

7. Ekonomija znanjavs. Ekonomija bazirana na znanju

 • Ekonomija bazirana na znanju
 • Ekonomija znanja
 • Razlika je kako se znanje posmatra
 • Ekonomija bazirana na znanju znanje je faktor proizvodnje
 • Ekonomija znanja znanje je proizvod
 • Meusobna povezanost ekonomije znanja i ekonomije bazirane na znanju

8. 9. Definicija i nastanak

 • To je koncept koji podrava kreiranje znanja od strane zaposlenih u organizaciji i koji ih podstie da prenesu i bolje iskoriste svoje znanje koje je u skladu sa ciljevima organizacije u kojoj rade
 • The Effective Executive , Piter Drucker, 1966.
 • Podela na umne i fizike radnike

10. Znanje i ekonomija

 • Ulaganje u humani kapital
 • Revizija ekonomske teorije i modela
 • Znanje je klju dugoronog ekonomskog rasta

11. Znanje i ekonomija

 • Ideja da znanje igra kljunu ulogu nije neto novo
 • Adam Smit
 • Fridrih List
 • umpeter
 • Galbrajt, Goodvin i Hirschman

12. Znanje i ekonomija

 • Zakon opadajuih prinosa
 • Ovaj zakon ne vai u sluaju znanja
 • Investiranje u znanje dovodi do mogunosti kontinuirane stope rasta ekonomije
 • Prelivanje znanja
 • Ukljuivanje znanja kao faktora u proizvodnu funkciju
 • Izazov ili lak zadatak???
 • Ovaj faktor prkosi nekim osnovnim ekonomskim principima, npr. ogranienost

13. Znanje i ekonomija

 • Da li je znanje mogue lako kupiti?
 • Da li je znanje objekat standardnih ekonomskih transakcija?
 • Odgovor na oba pitanja je NE
 • Razlog je asimetrina distribucija informacija o znanju kojim se trguje

14. Kodifikacija znanja

 • Postoje razliite vrste znanja koje su vane za privredu koja ulae u znanje:
  • Know-what
  • Know-why
  • Know-how
  • Know-who

15. Know-what

 • Odnosi se na znanje o injenicama.
 • Koliko ljudi ivi u Njujorku? 8.175.133
 • ta su sastojci palainke?
  • 3 kom adajajeta
  • 20 g vanil inogeera
  • 20 kaika brana
  • prstsoli
  • Prst sode bikarbone
  • 1 l mleka
  • 1 oljic asuncokretovog ulja
  • 1 kaika eera

16. Know-why

 • Nauno znanje o principima i zakonima prirode

17. Know-how

 • Vetine ili sposobnosti da uradite neto.
 • Npr. menaderi zadueni za odabir i obuku osoblja
 • Vrsta znanja koja se razvija i dri u okviru granica pojedinane firme

18. Know-who

 • Znanje o tome ko i ta zna.
 • Formiranje posebnih drutvenih odnosa koji omoguavaju da se dobije pristup strunjacima i njihovo znanje iskoristi efikasno
 • Posebno vano za ekonomiju

19. NAUKA 20. Nauka u ekonomiji

 • Nau ni sistem zemlje:
  • Laboratorije
  • Nauni instituti
  • Visokoobrazovne ustanove
  • Ministarstvo nauke
  • ...
 • Funkcije naunog sistema:
  • P roizvodnja znanja
  • T ransmisija znanja
  • T ransfer znanja

21. Proizvodnja znanja

 • Nauni sistem je primarni proizvoa novih znanja
 • Fundamentalno znanje
 • Primenjeno znanje
 • Znanje se smatra javnim dobrom.
 • Uloganja drave u znanje
 • Dananje shvatanje razlika izmeu fundamentalnog i primenljivog znanja
 • R&D sektori u kompanijama

22. Transmisija znanja

 • Obrazovanje i obuka naunika i ininjera
 • Neophodnost obuenih instraivaa i ininjera
 • Obrazovne ustanove
 • Problemi obrazovnih sistema:
  • Nedostatak sredstava
  • Znanje za sve ili najbolje mogue znanje

23. Transfer znanja

 • Distributivna mrea znanja
 • Znaajno za stvaranje primenjivog znanja
 • Efikasna distribucija znanja zavisi od:
  • Razvijenost naunog sistema
  • Postojanje institucija visokog obrazovanja
  • Investicija

24. ta doprinosi ekonomiji znanja?

 • Globalizacija
 • Informaciona tehnologija
  • Globalna sela
  • N ovi mediji
  • Gustina znanja
  • Promena ponaanja firmi

25. Ekonomija znanja vs. Tradicionalna ekonomija

 • Resursi ekonomije znanja su u izobilju
 • Efekat lokacije
 • Neefikasnost barijera
 • Znatno poboljanje proizvoda
 • Cena i vrednost zavisi od take gledita
 • Znanje kada je zatvoreno u sistemu ili procesu ima bitno veu vrednost nego kada je na slobodi
 • Kljuna komponenta vrednosti je ljudski kapital
 • Osnovni tok znanja jeste komunikacija

26. Dileme u daljem razvojuobrazovnog sistema

 • U visokom obrazovanju postoje razilaenja koja su primetna i to o sledeim stavkama:
  • znanje za sve ili najbolje mogue znanje
  • primenljivo znanje (tehniko) ili fundamentalno znanje (nauka)
  • jedinstvenost ili specijalizacija obrazovnih inistitucija

27. Stanje u Srbiji danas

 • 6,5% visokoobrazovanih graana
 • Na samom vrhu liste po odlivu mozgova
 • Samo 0,3% GDP u 2010. godini je uloeno u nauku
 • Od 2011. godine u Srbiji vie ne postoji ministarstvo nauka kao zasebno ministarstvo

28. 2009-2010. 29. 2009-2010 . 30. 31. ta dalje?

 • Razvoj centara za promociju nauke
 • Razvoj istraivakih institucija
 • Razvoj istraivakih centara pri fakultetima
 • Promena obrazovnog sistema
 • Podsticanje talenata na ostanak u zemlji
 • Ostvarivanje bolje meunarodne naune saradnje
 • ...

32. 33. Problemi kod razvoja znanja

 • Kraaznanja (ideja)
 • Razliiti interesi naunika i poslovnih ljudi (finansijera)

34. 35.

 • Nije mi ao to mi kradu ideje, ve to nemaju svoje.
 • Nikola Tesla

36. Promena Paradigme - ObrazovanjeSir Ken Robinson http://www.youtube.com/watch?v=t4qV0j5l1qo