of 12 /12
El comentari de text en primer de Batxillerat Col·legi Jesús Maria Valencià: llengua i literatura I Professora: Begonya Soler

El comentari

Embed Size (px)

Text of El comentari

 • 1. El comentari de text en primer de Batxillerat Collegi Jess Maria Valenci: llengua i literatura I Professora: Begonya Soler

2. PARTS DEL COMENTARI

 • Introducci
  • Informaci sobre lobra i lautor
  • Situaci del fragment en el conjunt de lobra
 • Tema
 • Resum de largument
 • Intencions
  • de lautor
  • del protagonista
 • Parts bsiques (estructura)

3. 1. Introducci

 • Consta de dos pargrafs:
  • Un pargraf introductori de contextualitzaci de lobra i lautor.
  • Un segon pargraf en qu cal situar el fragment en el context argumental de lobra. De manera que sha de contar qu passa abans i qu passa desprs del fragment.
    • Aquest pargraf serveix de control de lectura del llibreTirant lo Blanc .

4. 1. Introducci

 • Exemple del primer pargraf:
 • Exemple del segon pargraf:

El text que comentarem s un fragment de la novella Tirant lo Blanc, escrita al segle XV per Joanot Martorell i Mart Joan de Galba. Aquest text pertany a la versi actualitzada de Francesc Machirant, publicada per Edicions Bromera. Aquest fragment se situa al principi de la novella. Desprs dhaver vist Carmesina, Tirant se nenamora i queda prendat de la seua bellesa. Per aix li fa aquesta declaraci damor, desprs de la qual Carmesina restar meravellada per la creativitat del cavaller. 5. 2. Tema

 • El tema s all que ens dir de qu parla el text.
 • Per a enunciar-lo, recorrerem a una paraula abstracta i la concretarem, tant com siga possible, segons el significat del text.
 • No pot ser un tema tan abstracte que servisca per a qualsevol text, ni tan concret que es convertisca en el resum.
 • Exemples:

Quant al tema, podem dir que s lamor que Tirant sent per Carmesina. Pel que fa al tema, podem enunciar-lo com lelogi de la bellesa de lestimada desprs que Tirant en queda meravellat. 6. 3. Resum

 • El resum del text s una sntesi de largumenten les prpies paraules .
 • Lextensi del resum no ha de ser inferior a 5 lnies ni superior a 10 lnies.
 • No hem de confondre el resum amb el tema, ni a la inversa.

7. 4. Intencions

 • En aquest apartat, diferenciarem:
  • les intencions de lautor
  • les intencions del personatge protagonista que aparega en el fragment.
 • Les intencions han danar redactades en infinitiu.
 • Exemples:

La intenci de lautor en aquest fragment sdeixarconstncia de lestructura social de lpoca. Daltra banda, la intenci del personatge protagonista sajudara Tirant en la lluita contra el Gran Turc. 8. 5. Parts bsiques

 • Les parts bsiques fan referncia a lestructura del text.
 • En tot text narratiu diferenciem tres parts:
  • Plantejament , on es descriu la situaci inicial i es presenten els personatges.
  • Nus , en qu es desenvolupa la narraci per mitj de les accions dels personatges que presenten un conflicte.
  • Desenlla , en qu es resol el conflicte i es torna a una nova situaci.

9. 5. Parts bsiques

 • En el comentari, estructurarem lanlisi de les parts bsiques en dos pargrafs.
  • Situaci de les parts . Establirem les tres parts de la narraci (plantejament, nus i desenlla) tot dient don a on va cadascuna. Per a aix, ens ser molt til la numeraci de les lnies del text.
  • Explicaci del contingut . De cada part, hem de fer una explicaci breu del contingut. No es tracta de tornar a fer un altre resum del text.

10. 5. Parts bsiques

 • Exemple del primer pargraf:
 • Exemple del segon pargraf:

Pel que fa a les parts bsiques, podem establir una estructura diferenciada en tres parts: el plantejament, que va de la lnia xx a la lnia xx; el nus, de la lnia xx a la lnia xx; i el desenlla, de la lnia xx a la lnia xx. Quant al contingut daquestes parts, hem de dir que en el plantejament Tirant arriba a Constatinoble i s rebut per lEmperador. Daltra banda, en el nus sens narra les converses que mantenen els personatges al sal del Palau. Finalment, en el desenlla veiem com Tirant agraeix a lEmperador la confiana que ha dipositat en ell. 11. NORMES DE REDACCI I PRESENTACI DEL COMENTARI

 • 1. Han daparixer els ttols dels apartats ben diferenciats i subratllats.
 • 2. Sha de respectar lordre de les parts que acabem de veure.
 • 3. Els textos han destar redactats usant la primera persona del plural, que indica neutralitat ( comentarem, analitzem, podem dir )
 • 4. Els ttols de llibres han daparixer subratllats, si escrivim a m, i en cursiva si escrivim amb lordinador.
 • 5. Si reprodum paraules o expressions extretes del text, aquestes han danar entre cometes.
 • 6. La presentaci s molt important: es demana marges adequats (4 marges) i que sagnen els pargrafs.

12. I amb a, ja podem comenar a comentar

 • 1r fragment per a comentar:
 • Des de la lnia 5 de la pgina 31 fins a la lnia 14 de la pgina 32.

NIM, QUE A S BUFAR I FER AMPOLLES!