El Geni De Gessamí

Embed Size (px)

Text of El Geni De Gessamí

1. El Geni de Gessam

  • 1. Temps descoltar:
  • A cada sessi la mestra llegeix un o dos captols del conte.El Geni de Gessam
  • 2. Temps de parlar: tertlia literria
  • Collectivament els alumnes i la mestra parlen del llibre que han llegit.
  • 3. Temps per pintar:
  • Els alumnes han de realitzar un missatge amb lletres xineses en paper de pergam tal com surt al conte. La mestra els hi dna un fotocopia del vocabulari xins que hi ha al comenament del llibre per qu ells reprodueixin tres carcters que formin un missatge.