El modernisme a Catalunya

  • View
    441

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

El modernisme a Catalunya

Text of El modernisme a Catalunya

  • 1. El Modernisme a Catalunya Principals fites i autors

2. L Art nouveau a Europa A finals del segle XIX esprodueixen a Europa un seguitde moviments artstics queamb nom divers volen anarcap a la modernitat tot irebutjant els gustos del passat.Aquests moviments artstics iculturals reben el nom deModernismo a Espanya, ArtNoveau a Frana, ModernStyle a Anglaterra i Jugendstila Alemanya. 3. Formes artstiques del Modernisme europeu Els moviment de renovaciartstica propis delModernisme prenen formesmoltdiverses. Aquassenyalarem aquells tretspropis del simbolisme i eldecadentisme com: Exaltacidelsuniversosdecadents. Allunyament dels referentsrealistes. Rebuig per all vulgar imaterialista. Exaltaci de la figura del artista. 4. El Modernisme a CatalunyaL etapa modernista a Catalunya es pot explicar en quatre etapes: 1a. Etapa: (1892-93). Hi destaca la importncia de la revista L Aven i es van perfilant les dues tendncies del Modernisme catal: els decadentistes i els vitalistes. 2a. Etapa: (1894-98). Triomf del decadentisme. 3a.Etapa:(1898-1900). Importncia de la revista Catalnia i reacci antidecadentista. 4.Etapa:(1900-1906). Joventut i El Poble Catal.. 5. La imatgeria modernista 6. Aspectes rellevants Ja hem vist la importncia de les publicacionsdurant el Modernisme: revistes com LAven, Catalnia o El Poble Catal van serdecisives pel seu pes ideolgic en la implantacii desenvolupament del Modernisme. L altre pilar del Modernisme a Catalunya, abanda de les revistes varen ser Les FestesModernistes quees van celebraraSitges, auspiciades per Santiago Rusiol. 7. La bohmia modernista L artista es converteix en unafiguracentral durantelModernisme. Els mateixosartistes es veien a ellsmateixos com a sserssuperiors, dotats d unesqualitats que el gran pblic nopodia comprendre.Esconsideraven sacerdots del Art i duien una vidaallunyada de les convencionsde la societat burgesa. A la vida dels artistes se laconeixiacombohmia.Destaquem la bohmia rosa odaurada i la bohmia negra. 8. Santiago Rusiol Santiago Rusiol (1861-1931) sun dels representants msdestacats del corrent simbolistadins del Modernisme catal. Pintor, poeta, narrador i dramaturgs un exemple arquetpic de laversatilitat de l autor modernista itamb ho va ser de la bohmia . Va ser una de les nimes de lesFestes Modernistes i ha deixat pera la literatura catalana obres tanimportants com: L auca delsenyor Esteve, L hroe, El patiblau, L alegria que passa 9. Santiago Rusiol: obra 10. La narrativa modernista La novella modernista vatenir moltes formes: lanovella rural amb autorsdestacats com VctorCatalo RaimonCasellas La novella costumistaamb autors com SantiagoRusiol. La novella decadentistaon va destacar PrudenciBertrana 11. Poesia modernista: Joan Maragall Representant mximde lapoesiamodernista, a bandade poeta, va destacarcom a articulista aDiario de Barcelona.Tamb va fertraduccions. 12. Art nouveau