Entrepreneur Presentation

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Entrepreneur Presentation

  • 1. Willemien van der Merwe12361552 JPS: Aktiwiteit 18 Me. De Jager

2. Leerders Graad10 30 leerlinge 17 meisies en 13 seuns Afrikaans as eerste taal Vak: Besigheidstudies 3. UitkomsteLeerders sal in staat wees om entrepreneurskap tedefinieer. Leerders sal in staat wees om karaktereienskappevan n entrepreneur te identifiseer. Leerders sal bewus wees van entrepreneurskap asn beroep. Leerders sal n positiewe gesindheid h oorentrepreneurskap. Leerders sal in staat wees om n dialoog te skryf. 4. Gedagte vir die dag 5. Wie van julle wil eendagjulle eie besigheid besit? 6. Inleiding tot entrepreneurskap 7. Wat is n entrepreneur????? n Persoon wat n raaksien in die mark Neem Die persoon is en kom met nuwe idees vorendag Begin sy of haar Die persoon verkry(Nieman & Nieuwenhuizen 2009:9) 8. Karaktereienskappe van n entrepreneurKreatief hardwerke ndVermo om tebeplan 9. Begin jou eie besigheid of koop n franchise 10. Die voordele van entrepreneurskap as n beroep Onbeperkte geleenthede Vryheid Onafhanklik Bestuur die besigheid soos JY wil Wees jou EIE baas Dra by tot die verbetering van die ekonomie Verminder armoede 11. Plaas julle thinking capsop 12. Aktiwiteit Doen navorsing oor entrepreneurs in die 20ste eeu, byvoorbeeldHenry Ford of Donald Trump. Skryf n dialoog tussen jou en diebekende entrepreneur( jou groep maat). Verbeel jou die onderhoudwat jy met die entrepreneur gaan voer, gaan op televisie verskyn.Skryf in die dialoog watter vrae jy aan die entrepreneur sal vra. Werk in groepe van twee. Beide MOET vrae opstel vir die onderhouden dan moet daar gekies word, watter vrae julle gaan gebruik vir dietoespraak. Jy en jou groep maat moet die onderhoud/ dialoog in die klas komuitvoer. Kyk die video van entrepreneurskap en doen dan dieselfdemet die dialoog wat julle moet voorberei. 13. YouTube video click op 14. Ja Gedeeltelik Nee Ek het navorsing gedoen oor entrepreneurs in die 20ste eeuSELFASSESSERING Ek verstaan entrepreneurskap beter Ek het realistiese vrae opgestel, gebaseer op entrepreneurskap Ek het goed voorberei vir die onderhoud My vrae het eienskappe beklemtoon van n goeie entrepreneur 15. Bronne Nieman,G & Nieuwenhuizen,C.2009. VanSchaik Publishers: Pretoria 16. pouse