ESAN HOBETO

  • View
    145

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Euskara hobeto idazteko eta hitz egiteko arauak

Transcript

  • 1. 3EKONTUAN IZANEUSKARA EGOKI IDAZTEKO ETA BERBAEGITEKO ARAUAK IRAKASLEA: Mage IKASGAIA: EUSKARA ETA LITERATURA

2. NOLA ESANGO ZENUKE?ABDUL 3. ZerZergertatzen gertatzenda Marta?da Marta? Ba atzo, gure irakasleakBa atzo, gure irakasleakatentzioa deitu zidan! atentzioa deitu zidan! Ba atzo, gure Ba atzo, gure irakasleakirakasleakatentzioa emanatentzioa emanzidan!zidan! Eta horregatikEta horregatik deitzen didazu!!!!deitzen didazu!!!! 4. Bai, euria gelditu delako.Ze eguraldiBai, atertuona egitenduelako. duen! 5. Badaukapiszinarik? Bai, etxearenatzealdean dagoBai, etxearenatzeko aldeandago. 6. Bai, baina bakarrik gainetik ezagutzen dut. Bai, baina bakarrikBadakizu nor den azaletik ezagutzen dutElena? 7. Asko ikasi behar dut, biharidatzizko azterketa daukat eta.Asko ikasi behar dut,bihar azterketa idatzia daukat eta. 8. Ez dakit zergatik saldududan nire ordenagailuzaharra. Mandoa saldueta astoa erosi ! 9. Asko edan eta gero mozkorraharrapatzen da. Asko edan eta geroaitzur ederraharrapatzenda 10. ABDUL M. 3.E 11. ALBA V 3.E 12. JOEL T 3 E Ez esan itsasoaren Ez esan itsasoarenAizu Txaber,Aizu Txaber,egoera txarra dela egoera txarra delaitsasoaren itsasoaren baizik eta itsasoabaizik eta itsasoaegoera txarra daegoera txarra dazakar dagoela zakar dagoela 13. Carmen ez Carmen ezesan gizakiok esan gizakiokAna, hartuAna, hartumaitemaiteopari hauopari haugarelako, hori garelako, horigizakiok maitegizakiok maiteesan ordez esan ordezgarelakogarelako esanesan gizakiokgizakiok elkar maite elkar maitedugula dugula 14. Aitite elurraAitite elurraAitor ez da horrela Aitor ez da horrelaegiten ari daegiten ari daesaten esan beharesaten esan behar da elurra ari duda elurra ari du 15. Atzo gertatutakoAtzo gertatutako kasu horikasu hori Tafallan eman Tafallan eman zen Ez da horrela Ez da horrelazenesaten; esaten;esaten da esaten da kasu horikasu horiTafallanTafallan gertatu da gertatu da 16. Aitor bihar ereAitor bihar ereazterketan 10Nik ere bihar Nik ere bihar azterketan 10 aterako dut10 aterako dut10 aterako dutaterako dut 17. Hurrengo urtean Hurrengo urteanMaristas ikastetxera Maristas ikastetxera joango naiz institutuajoango naiz institutuaHan ereHan ere baino errezagobaino errezago txakurraktxakurrak delakodelako hankutsikhankutsik 18. Bai, baina ez esanBai, baina ez esanDurangoko udaletxekoDurangoko udaletxekoKaixo, ba al dakizuKaixo, ba al dakizualkatea baizik etaalkatea baizik eta non dagoennon dagoenDurangoko udaleko Durangoko udalekoDurangoko Durangoko alkateaalkateaudaletxeko udaletxeko alkatea?alkatea? 19. KEVIN ETA ALEX 3.EAtlhetic-ek irabazi zuen R Madrilen aurka Atlhetic-ek irabazi zuen R Madrilen aurkaAtlhetic-ek irabazi zuenAtlhetic-ek irabazi zuenZenbat geratu zen Zenbat geratu zenReal Madrilen aurka atlheticReal Madrilen aurkaatlhetic 20. Bera erruduna zela aitortu zuen Bera erruduna zela aitortu zuen Zer esan zuen errudunak?Zer esan zuen errudunak?Bera erruduna zelaBera erruduna zela onartu zuen onartu zuen 21. Entzun duzu nik esan dudana Entzun duzu nik esan dudanaBai aitu egin dut Bai aitu egin dut Bai ulertu Bai ulertu egin dut egin dut 22. Ei zu geldi hor.Ei zu geldi hor.Ez bestela akabatuko Ez bestela akabatukoduzu nirekin. duzu nirekin.Ez bestelaEz bestelaakabatuko nauzu. . akabatuko nauzu 23. Atzoko ametza oso ona izan zen.Atzoko ametza oso ona izan zen.Atzoko ametza asko gustatu Atzoko ametza asko gustatu zitzaidan.zitzaidan. 24. Zer jaso duzu?Zer jaso duzu? Gutun bat jaso dutGutun bat jaso dutHelbide bat jaso dutHelbide bat jaso dut 25. Kanpoan haizea dabil indarra askorekin. Kanpoan haizea dabil indarra askorekin. Kanpoan haizea dabil Kanpoan haizea dabilindarrarekin. . indarrarekin 26. Hankak txindurritu egin zaizkit tokeak egiteagatik Hankak txindurritu egin zaizkit tokeak egiteagatikHankak txindurritu egin Hankak txindurritu egin zaizkit tokeak egiteagatikzaizkit tokeak egiteagatik 27. Zergatik zaude haserretuta nirekin?Zergatik zaude haserretuta nirekin? Zergatik zaude haserre Zergatik zaude haserre nirekin?nirekin? 28. Non zaude? Ez etorri nagoEz etorri nagokomunean. komunean.Ez etorriEz etorri komunean nago komunean nagoeta. eta. 29. Zergatik beti esaten duzu,ni esaten Zergatik beti esaten duzu,ni esaten dudan kontra.dudan kontra.Zergatik esaten duzu,niKZergatik esaten duzu,niKesaten dudan kontrakoa.esaten dudan kontrakoa. 30. JON P. 3E EGOKIA *"lan bat aurkitzea zaila da* "Lana aurkitzea zaila da". 31. EGOKIAEskolak bi orduko iraupenadueskolak biordu irauten du 32. EGOKIAzuzendari bezala aukeratu duteZuzendari aukeratu dute 33. "biok plater berdinetikEGOKIAjango dugu",Biok plater beretik jango dugu 34. EGOKIAez daezertarako kapaz ez da ezertarako gai 35. JOSE M S / DAVID V3EAizu, nire aitarekin hitzAizu, nire aitarekin hitzegin ahal dut? egin ahal dut? Bai, esan! Bai, esan!Zure aitak ez dauka Zure aitak ez daukatelefonoz hitz egiterik, telefonoz hitz egiterik,bilera batean dago etabilera batean dago eta 36. Bizikletarekin joango zara Bizikletarekin joango zara urkiolara?urkiolara? Ez ba! Kotxez Ez ba! Kotxezjoango naiz! joango naiz! Bizikletaz joangoBizikletaz joango zara urkiolara?zara urkiolara? 37. Ba al duzu boligraforik?Ba al duzu boligraforik?Ba al duzu bolalumarik?Ba al duzu bolalumarik? Bai, bat Bai, bat soberan dut soberan dut 38. Noiz botatzen duNoiz botatzen du siesta?siesta? Egunero siesta botatzen duEgunero siesta botatzen duEgunero siestaNoiz egitenNoiz egitenEgunero siestaegiten du.du siesta? du siesta?egiten du. 39. Honezkero jaikiko zinateke?Baiii! dagoeneko Baiii! dagoenekoHonezkero jaikiko zinateke?esnatu naiz. Nolaesnatu naiz. Nola DagoenekoDagoenekoez nintzatekeez nintzateke esnatuko zinateke,esnatuko zinateke, esnatuko?esnatuko? ezta?ezta? 40. Ez eginEz egin AAAAUUU!AAAAUUU!plantarik!Ezplantarik!Ez MIN EGINMIN EGINzaitut ukitu eta.zaitut ukitu eta.DIDAZU DIDAZU 41. Mutiko hori saltza Mutiko hori saltzaguztien lapikoa daguztien lapikoa da 42. Ingelesezko eskola batean Ingelesezko eskola batean ikasten dutNon ikastenNon ikasten ikasten dutIngeleseko eskola Ingeleseko eskoladuzu?duzu? batean ikasten dutbatean ikasten dut 43. Menderatzen du ongi euskara? Menderatzen du ongi euskara?Euskara ongi menderatzenEuskara ongi menderatzendu duEuskaraz ongi egitenEuskaraz ongi egitenEuskaraz ederkiEuskaraz ederkidu? du? egiten duegiten du 44. "zezena adarretatik eutsi""zezena adarretatik eutsi"Zezenari adarretatikZezenari adarretatikeutsi diot!eutsi diot! 45. "oso eguraldi desatsegina"oso eguraldi desatsegina daukagudaukaguEz daukagu batereEz daukagu batereeguraldi atsegina!eguraldi atsegina!Egia da ni etxera joangoEgia da ni etxera joango naiz.naiz. 46. "hemen beti ezagutu izan dabertsotarako zaletasuna"Euskal Herrian zerEuskal Herrian zer "Hemen beti izan da zaletasunabertsotarako zaletasuna daukazue? zaletasuna" daukazue? 47. Realak eta Osasunak ezdutela inoiz enpatatuko"Reala eta osasuna 2raberdinduta geratu dira". 48. "ikasleak eta irakasleak"ikasleak eta irakasleakadostasunera heldu dira" adostasunera heldu dira"Ikasleak eta Ikasleak etairakasleak ados irakasleak adosjarri dira. jarri dira. 49. "argi dago guk"argi dago guk daukagula arrazoia"daukagula arrazoia" XIN H. 3.E "Argi dago guk"Argi dago guk dugula arrazoi"dugula arrazoi" Aizu, dago Marian? Badago aita? Aizu, dago Marian? Badago aita? Aizu, Marian HOR al Aizu, Marian HOR alBai, esan!Bai, esan!dago?dago? Aita ETXEAN al da? Aita ETXEAN al da? Aita, bai!Aita, bai!Oraintxe jarriko da!Oraintxe jarriko da! 50. "hori egiteko ez dugu interes "hori egiteko ez dugu interesaskorik" askorik""Hori egiteko ez dugu "Hori egiteko ez duguinteres handirik". interes handirik". 51. "ez dut denborarik aurkitzen nire"ez dut denborarik aurkitzen nire gauzak egitekogauzak egiteko "ez dut astirik hartzen"ez dut astirik hartzen etxeko lanak egiteko"etxeko lanak egiteko" 52. "Liburuen salmenta etxez "Liburuen salmenta etxezetxe burutzen da" etxe burutzen da""liburuak etxez etxe "liburuak etxez etxesaltzen dira" saltzen dira" 53. "zuzendariak ez dauka hitz"zuzendariak ez dauka hitz egiterik, bilduta dago eta"egiterik, bilduta dago eta" "Zuzendariak ez"Zuzendariak ez dauka telefonoz hitzdauka telefonoz hitz egiterik, bileraegiterik, bilera batean dago eta".batean dago eta". 54. "ez dakit nora joango "ez dakit nora joangobanaiz!" banaiz!""ez dakit nora joango "ez dakit nora joangonaizen" naizen" 55. JANIRE T. 3.E. "ez dakigu etxera itzulikobada!"."ez dakigu etxeraitzuliko den!". 56. "gizakiok maite gara"gizakiok elkar maitedugu" 57. "ez dakit nora joangobanaiz!" "ez dakit nora joango naizen" 58. "bihar ikusiko gara" "Bihar elkar ikusiko"Eaduguetortzenzaren!". 59. "gaixoarenosasun-egoera larria da "oso larridago". 60. "Itsasoaren egoera "errepideentxarra da"... egoera ona"itsasoa harro edoda""errepideetanzakar dago" ez dagoarazorik" 61. "nik ere motoan "motoan ere"."ni ere bihar" "bihar ere". 62. errepidean normaltasuna errepidean normaltasunada nagusi errepidetan da nagusi errepidetanez dago eragozpenik ez dago eragozpenikEDO errepidetan EDO errepidetandena ondo dabil dena ondo dabil 63. Bartzelonak 33eta 11galdu zuen, bigarren Bartzelonak eta galdu zuen, bigarrenjartzen delarik jartzen delarik Bartzelonak 3 eta 1 galdu Bartzelonak 3 eta 1 galduzuen, eta bigarren dago zuen, eta bigarren dago dagoeneko dagoeneko 64. Bapatean ikusten ba duzu esaiozu azkarBapatean ikusten ba duzu esaiozu azkar etortzekoetortzekoDeskuidoan ikusten Ongi da!Ongi da! Deskuidoan ikustenba duzu, esaiozu azkarba duzu, esaiozu azkaretortzeko. etortzeko. 65. Ez dakigu etxera itzuliko bada!Ez dakigu etxera itzuliko bada! Ez dakigu etxeraEz dakigu etxera itzuliko den!itzuliko den! 66. Ea etorrtzen zara! Ea etorrtzen zara!Ea etortzen zaren!Ea etortzen zaren! 67. Ez dakit nora joango Ez dakit nora joangobanaiz!banaiz! Ez dakin noraEz dakin norajoango naizen! joango naizen! 68. Zer da, arra edo emea? Zer da, arra edo emea?Zer da, arra ala emea?Zer da, arra ala emea? GUAU!!GUAU!! 69. Nora zoaz, Madr