of 23/23
Europeana Local Rastislav Rehák, EEA Archivy, knihovny, muzea v dig. svete 2011 30. November 2011, Praha

Europeana Local a poskytováni dat do Europeana

 • View
  221

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Europeana Local a poskytováni dat do Europeana

1. Europeana Local Rastislav Rehk, EEAArchivy, knihovny, muzea v dig. svete 2011 30. November 2011, Praha 2. Europeana Local

 • Jeden z rodiny projektov financovanch z eContentPlus na podporu Europeany
 • Best Practice Network
 • Zameran naloklne a regionlnemze, galrie, kninice a audiovizulne intitcie

3. Potencionlne zdroje obsahu 4. Konzorcium 5. Partneri

 • 1Sogn og Fjordane County Municipality
 • 2 Stichting European Digital Library
 • 3 MDR Partners
 • 4 Public Library 'Pencho Slaveykov' (Public Library of Varna)
 • 5 Cyprus Research and Educational Foundation
 • 6 Cross Czech A.S
 • 7 Roskilde Kommune
 • 8 City of Helsinki
 • 9 Zentral- und Landesbibliothek Berlin
 • 10 Veria Central Public Library
 • 11 Bekes County Library & Human Service Centre
 • 12 An Chomhairle Leabharlanna
 • 13 Regione Marche
 • 14 National Library of Latvia
 • 15 Dizi (Lithuania)
 • 16 AcrossLimits Technologies Ltd

6. Partneri

 • 17 Collections Trust (UK)
 • 18 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • 19 Fundacao Museu Nacional Ferroviario
 • 20 Biblioteca Judeteana "Octavian Goga" Cluj
 • 21 Slovenske narodne muzeum (Slovak National Museum)
 • 22 Narodna in univerzitetna knjiznica
 • 23 Stiftelsen Lansmuseet Vasternorrland
 • 24 EEA s.r.o.
 • 25 Asplan Viak Internet AS
 • 26 Angewandte Informationstechnik Forschungsgesellschaft mbH
 • 27 Provincie Limburg
 • 28 Eesti Rahva Muuseum (Estonian National Museum)
 • 29 Conseil General de la Gironde
 • 30 Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening
 • 31 Ministry of Culture, Spain
 • 32 Norsk Kulturrad (ABM Utvikling), Norway

7. Aktivity

 • Predben dotaznky na zistenie:
  • Rozsahu obsahu, schm metadt, existujcich aktivt na harvestovanie a agregciu metadt na regionlnej rovni
  • Stavu technickej infratruktry a znalost
 • Vber a intalcia repozitrov a/alebo prispsobenie existujcich systmov
 • tandardy a infratruktra
  • Testovanie a implementcia ESE, Workflow, Content Checker a pripomiekovanie ostatnch nstrojov a dokumentov
 • kolenia a prenos znalost

8. Aktivity 2 -prenos obsahu

 • Partneri EuropeanaLocal si naitalovali a naplnili repozitre
 • a spolupracovali s Europeanou na testovan a zbere ich obsahu
 • K dtumu 21 Jl 2011 partneri EuropeanaLocal prispeli4.984.952polokami do Europeany
 • A al obsah ete prichdza

9. ESE Europeana Semantic Elements

 • 15 pvodnch Dublin Core (DC) elementov, podmnoina DC terms a sada 13 Europeana elementov.
 • Aktulna verzia 3.4
 • Pouva sa priamo v Europeane ako intern formt
 • Zber dajov cez OAI-PMH

10. EDM Europeana Data Model 12. Pioniersky projekt 13. Obsah Europeana Local

 • Prv projekt, ktor dodal dta do Europeana Prototype (Dec 09)
 • Najv prispievate do Europeany
  • Viac ako 3.5 milinov digitlnych objektov v release Rn = 1/3 celho obsahu
  • Skoro 5 milinov na konci projektu
 • Lepia reprezentcia loklneho a regionlneho obsahu v Europeane , viac ako 1/3 textov pochdza z ELocal

14. Dopad projektu (Februr 2011) 15. Europeana esko

 • Europeana Local
  • Moravsk galerie v Brn3.209 (obr)
  • Moravsk zemsk muzeum97 (obr)
  • Europeana Local - Czech Republic 12,350(obr) (MZK)
  • Archiv hlavnho msta Prahy 8.152 (obr)
  • Vchodoesk muzeum v Pardubicch 1994 (obr)
  • Moravskoslezsk vdeck knihovna v Ostrav 17 (text)
 • EFGfilm gateway
  • Nrodn filmov archiv1.402 (obr) z toho 209 video

16. Europeana esko

 • Athena
  • Nrodn muzeum9.654 (z toho text 5319 )
 • The European Library
  • Nrodn knihovna esk republiky 10.849
 • Europeana Travel
  • MZK mapy 487

17. Europeana - Slovensko

 • Europeana Local
  • Pamiatkov rad SR 11.470
  • Slovensk nrodn mzeum 24.176
 • Athena
  • Slovensk nrodn mzeum 43.664
 • The European Library
  • Slovensk nrodn kninica 5.548
 • Slovensko 84.858
 • esko 36.892

18. Porovnanie ELocal vs Athena 19. Porovnanie ELocal vs Athena 20. Porovnanie ELocal vs Athena 21. Porovnanie ELocal vs Athena 22. K omu je to dobr ? 23. akujem za pozornos

 • Europeana Local
 • www.europeanalocal.eu, www.euroepana.eu
 • Rastislav Rehk
 • www.eea.sk, www.custodea.com