Ex ponto nemiri lirika ivo andric

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EX PONTO - IVO ANDRIĆ Ex Ponto je lirska proza; ona je razgovor pjesnikasa dušom, ali i ispovijest duše u samoći i tišini, u tamničkoj odvojenosti bića od svega, pa zato djelo i naliči na veliki monolog, izdijeljen na mnoge fragmente između kojih stoji pauza i predah, kao da biće koje ispovijeda sebe prikuplja emotivnu i intelektualnu snagu za nova kazivanja. To je ispovijest duše zbunjenog i zastrašenog bića pred surovošću svijeta u kome je. Ovo Andrićevo djelo objavljeno je 1918. godine, nastalo na tlu gorkog iskustva samoće i straha dvadesettrogodišnjeg mladića koji se, mimo volje i svojih htijenja, našao utamničen od jeseni 1914. do polovine 1915. godine. Lirska proza Ex Ponto, ma koliko se doživljava kao okrenutost pjesnika sebi i svom unutrašnjem svijetu, kao razgovor s dušom, ona je i obraćanje pjesnika čitaocu, Bogu, ljudima i dijalog sa svima njima, i to je ono što je čini aktuelnom i danas. Jer, Andrić subjektivni zon ispovijedanja diže na nivo opšteg saznanja i univerzalnog iskustva u kome prepoznajemo i sebe i druge, prošle, sadašnje i buduće stradalnike. Osnovno egzistencijalno stanje u kome se subjekat nalazi jeste utamničenost, odvojenost od svijeta i ljudi, samoća, tišina i ćutanje, a osjećanja koja nastanjuju i preplavljuju djelo su bol, očaj i strah. Obraćajući se potencijalnim čitaocima u uvodnom segmentu, Ivo Andrić ističe kako je biće pjesnika, odnosno subjekta, izbačeno iz kolosijeka normalnog življenja i odvojeno od svakodnevice (od ljudi, susreta, stvari, sitnih dešavanja). Nošen strašnim vihorom i suočen sa nametnutom situacijom, subjekat osjeća zaprepaštenje i strah kako od postojećeg tako i od nadolazećeg, nepoznatog i nepredvidljivog. U izolovanosti u kojoj se našao i u bolu koj ga ispunjava i razdire, on shvata i razumije bol svih ljudi. I zato svaki onaj ko strada njegov je brat i prijatelj. Jer » bol jedini podiže čovjeka do široke, neizmjerne ljubavi prema ljudima«. U bolu je snaga razumijevanja drugih i poistovijećenja sa svima onim koji pate, pa ma ko oni bili. Utamničeno biće saznaje da je njegova situacija apsurdna: gore je » visoko nebo«, dole »tvrda nemilosna zemlja«- sve vječno i postojano, pred uesom čovjeka ravnodušno, a biće između njih krhko i prolazno, sa » dušom nagom i bespomoćnom ». Sve dok nije došlo neprijatno i tragično iskustvo, subjekt je živio u iluziji da je »gost života«(nema obaveza, ništa se strašno ne deava), nešto kasnije da je »gospodar života« (sve može, sve uzima u svojoj samouvjerenosti i oholosti), a u novonastaloj situaciji javlja se poražavajuća miao da je »sužanj života«, što će dovesti do pesimističkog shvatanja života, čovjeka i svega što je ljudsko i plemenito. A za tako nažešto bio je potreban samo jedan trenutak, jedan nesporazum, jedna okolnost pa da od svega toga ne ostane ništa, »ni koliko pepela na kosi« . Umjesto starih radosti, plodova, izobilja i utisaka da svemu što je dobro i lijepo nema kraja, došla je samoća, patnja; došlo je mjesto

Text of Ex ponto nemiri lirika ivo andric

  • 1. IVO ANDRIEX PONTO, NEMIRI, LIRIKA

2. ANDRIEVA LIRSKA POTRAGA ExPonto (Zagreb, 1918) i Nemiri (Zagreb, 1920) prve su dvije Andrieve samostalne knjige iako u literaturi o Andrievu stvaralatvu o Nemirima jedva da ima cjelovita teksta za razliku od Ex Ponta o kojem se ipak pisalo dosta i s brojnih pozicija. Sagledane s plana autorova opusa, zakljuak su njegove prve stvaralake faze koja bi se mogla imenovati lirskom. Otpoela je prvim objavljenim tekstom 1911. godine u sarajevskoj Bosanskoj vili (pjesma u prozi V sumrak), da bi do 1914. obuhvatila dvanaest pjesama i da bi s obzirom na njih, to je sigurno kuriozum u knjievnom ivotu, skrenula panju na mladog autora. Dugo se meu prosjeno upuenim vjerovalo da je Andri vrlo brzo prestao s pisanjem lirskih tekstova, ali on e i nakon 1920. pisati i objavljivati pjesnike tekstove u stihu i prozi, dodue, sve rjee, jer e se u cijelosti okrenuti narativnim oblicima: pripovijeci, eseju, putopisu i romanu. Dijelove i prve i druge knjige objavljivao je i prije njihova integralna pojavljivanja na stranicama Knjievnog juga, knjievnog asopisa kojemu je bio jedan od urednika i jedan od najagilnijih knjievnih kritiara a koji je izlazio u Zagrebu tokom 1918. i 1919. godine te u beogradskoj Misli. Tip lirska govora karakteristian za prvu stvaralaku fazu pronalazit e se i u njegovoj kasnijoj novelistici, pogotovo u periodu nakon pedesetih godina prolog stoljea kada objavljuje zbirku kraih proza Staze. Lica. Predeli (1956) i na odreeni nain priziva iskustvo prvog stvaralakog perioda. Traenje dijaloga, ali sada s pozicije autorskog opusa, ponovno e se otvoriti posthumnim objavljivanjem Znakom pored puta (petciklinom kompozicijom pripovjednih i lirskih zapisa, proznih fragmenata, meditativnih minijatura itd.), jer e ova knjiga na mnogim razinama korespondirati s prvim dvjema Andrievim knjigama. Obje knjige doekane su u knjievnoj kritici (D. Prohaska, M. Jankovi, M. Crnjanski i dr.) i osobito italakoj publici s naglaenim odobravanjem. Opi ton i pristup odredit e u znaajnoj mjeri predgovor Ex Pontu Nike Bartulovia Razgovor s duom, ali i izvanknjievni, izvantekstni razlozi i motivi. Vie ih je: ve uoeni knjievni kritiar Knjievnog juga koji je svojim kritikama htio utjecati na knjievni ivot, njegova ivotna sudbina (Hrvat iz Bosne jugoslavenske orijentacije, zatvaranje, suenje i interniranje u bosansku provinciju gdje ivi u svojevrsnom kunom pritvoru na poetku i dobrim dijelom 1. svjetskog rata), ali i osobnost 3. kojom je plijenio (fizika krhkost i trajna boleivost, naglaena emocionalnost i introvertiranost, zamjetljiva obrazovanost, uglaenost itd.). Od opeg miljenja razlikuju se procjene i ocjene A. B. imia (Lirski feljtonizam) i Gustava Krkleca (Cvee mastionice) te Milana Bogdanovia (Ivo Andri: Put Alije erzeleza). imi na tragu ve izgraenih ekspresionistikih pogleda i nedvosmislenog luenja poezije od proze odbija Ex Ponto na temelju aporije to ju je Andriev tekst kontinuirano produbljivao: kako, u kom rodovskom i anrovskom kljuu uope itati Ex Ponto kad se ve sam tekst opire i ne da podvesti bilo u tradiciju proznog bilo u tradiciju pjesnikog iskustva? imi, naravno, smatra da se ne dade iitati ni u tradiciji lirskog (pjesnikog) govora niti u tradiciji proznog. To je za njega dovoljnim razlogom da knjigu naprosto odbije ne propitujui konzekvence svoga sagledavanja. Slino misli i Gustav Krklec. Milan V. Bogdanovi pak, sagledavajui ih iz konteksta stilistikog i kompozicijskog (Ex Ponto i Nemiri su fragmentarizirane strukture) i iako ne odrie odreene vrijednosti Ex Pontu i Nemirima, ipak istie da je za autora velika opasnost to se koncentrirao na kratke oblike, jer da bi inzistiranjem na takvu pisanju mogao stvaralaki vrlo brzo da se iscrpi i zauti. Andri kao autor pak sam u odnosu na svoje rane tekstove bio je vrlo odreen; nikada nije dozvoljavao da se oni pretampavaju pa ak ni u sklopu Sabranih djela (1958, IIV, 1963, IX; 1976, IXVI), izdanja na kojima je lino suraivao. Valja ipak spomenuti da je Ex Ponto vrlo brzo bio preveden na eki (1919), a za autorova ivota i na talijanski (1961) i makedonski (1967), da ne spominjemo izdanja pojedinanih pripovjednih zapisa (u originalu ili u prijevodu). Koji su razlozi uvrivali autora u odluci da ne pretampava Ex Ponto i Nemire teko je pouzdano utvrditi, ali se knjievna kritika i interpretatori Andrieva opusa manje vie slau u miljenju da je zreli i afirmirani Andri smatrao da te prve dvije knjige nisu na razini onih njegovih ostvarenja po kojima je doivio ope uvaavanje i da ga ne mogu reprezentirati po mjeri te reputacije. (To e Andri na odreeni nain sam izrei jo davno ranije i donekle proiriti vlastiti sklop odbijanja krijui se za opi, nad osobni interes u pismu upuenom M. Markoviu, a u vezi s namjerom francuskog izdavaa da objavi ve dovreni prijevod Ex Ponta 1938. godine; Ali mi izgleda nezgodno i pogreno dati ga (Ex Ponto, o. D. M.) stranoj publici kao primjer nae suvremene knjievnosti i kao sliku moga knjievnog stvaranja. Isto e tom prilikom ponoviti, samo drugaije intonirano, i u pismu predsjedniku Slavistikog instituta u Parizu Andre Mazonu; Bilo bi moda predugako da vam nabrajam sve opte ili line razloge koji mi ne doputaju da odobrim prevod ove knjige, osobito kao 4. reprezentativnog djela nae literature i mog knjievnog rada. Da je Andri bio nesiguran u vrijednost svojih ranih (lirskih) tekstova pa ih zato nije ponovno objavljivao, neovisno o interesu italaca, kritika je dodatno argumentirala i injenicom to Andri nije dozvoljavao da se tampaju ni njegove pjesme koje je takoer pisao tokom cijela stvaralakog vijeka. Da te tekstove ipak nije otpisao za sva vremena kao porod od tmine, dokazuje njegova zaostavtina - u posebnoj fascikli uvao je sve svoje pjesnike tekstove, objavljene i neobjavljene, fascikli pod naslovom Svi moji stihovi i pesme u prozu. Isto tako, prema tvrenju dugogodinje suradnice Vere Stoji, redigirao je i Ex Ponto i Nemire i svoju poeziju nezadovoljan brojnim pogrekama nastalim pri objavljivanju tekstova, moda s namjerom da za ivota ipak zanemareni dio svoga opusa jednom objavi. Ex Ponto, Nemiri i cjelokupna poezija, objavljeni su posthumno kao XI knjiga Sabranih djela 1976. godine. Par mjeseci prije toga kao reprint izdanje objavljena je njegova lirika pod naslovom ta sanjam i ta mi se dogaa 1975. Budui e interpretatori Andrieva opusa nerazmjer u vrijednosti izmeu tekstova iz prve stvaralake faze i kasnijih tekstova, a time i vlastitu interpretacijsku nelagodu, razrjeavati ili izbjegavanjem ili ovlanim prelaskom preko njih ili eventualno upuivanjem na neke zapise i povezujui ih s kasnijim ostvarenjima: Ex Ponto i Nemiri odmjeravaju se o opeuvaenu i opepriznatu izuzetnu vrijednost autorovih pripovijedaka i romana (Milo I. Bandi, B. Milanovi, R. Minde, F. Grevi, P. Dadi, S. Leovac i brojni drugi) te predstavljaju zavretak prve stvaralake faze u kojoj je autor iscrpio svoj lirskomeditativni govor. Sumarno bi se moglo zakljuiti da zatvorenost i svojevrsna ograenost prve stvaralake faze u odnosu na kasniji dio opusa nije drugo za njegove interpretatore do slijepi rukavac znaajnog prozaiste. Meutim, iz interpretativnog se obzora isputalo da je Andri iskustvo pisanja 19111920. iskoritavao u svom kasnijem radu, a u poneem jedva da se uope i udaljio pa iz te tragalake faze otkrivamo i ono to e se tek kasnije snano razviti. Andri je otpoeo svoju stvaralaku avanturu pjesmom u prozi i pjesmom u stihovima, u knjievnom periodu u kojem se poezija utekla, bar to se tie primarnog konteksta, visoko formaliziranim simbolistikim i impresionistikim poetikama, i kao takva bila zagovarana i podravana od vrhunskih knjievnoznanstvenih autoriteta. Dovoljno je samo prisjetiti se Antologije novije srpske lirike (MH, Zagreb, 1911) Bogdana Popovia i njezina predgovora u kojemu se dosljedno zastupa larpurlartistika poetika ideja. Mladi Andri, neovisno o dominirajuoj simbolistiko- 5. impresionistikoj paradigmi razdoblja, organizira svoje pjesme ne pridravajui ih se (U meni se buni istina i mrsko mi je to stiliziranje ivota due, ta ljubav za red i to nasilno traenje simetrinosti. rei e lirskoreflektivni ja u Ex Pontu), to svjedoi o njegovoj ranoj stvaralakoj samosvijesti: njegov stih je ve slobodni stih bez rime ili s nepravilnom rimom i s naglaenom tenjom ka prozaizaciji ritmomelodijske strukture pjesme (Jadni nemir. U: Hrvatska mlada lirika. Zagreb, 1914) te uvoenjem slika koje bi da konstituiraju izvan- jezinu zbilju do razine anegdotalne ispovjednosti. U ovom kontekstu od interesa je spomenuti da Andri tokom 1912. godine objavljuje u Bosanskoj vili svoje prijevode slovenskih pjesnika od kojih su neki nezaobilazni slovenski modernisti (Vida Jeraj, Anton Medved, Murn Aleksandrov, Oton upani, Vladimir Levstik) i dvije pjesme Walta Whitmana, da prevodi Augusta Strindberga, da pie o Heineovoj poeziji, Antunu Gustavu Matou, Antonu Akercu i I. Despotu. Dok je na planu razdoblja moderne njegov slobodni stih prepoznat kao obeavajui pjesniki glas, ve e u razdoblju bune ekspresionistike paradigme izgubiti na svojoj zaudnosti. I objavljene i neobjavljene pjesme nastale u toku i neposredno nakon 1. svjetskog rata otkrivaju koliko je Andri traio svoj pjesniki jezik. Zato sva ona istraivanja koja idu za tim da simplificirano tumae Andrievo poetno traganje svodei ga iskljuivo na jednu literarnu tradiciju neminovno iznevjeravaju irinu Andrieva recepcijskog iskustva. Upravo u cjelini toga iskustva i u tom kontekstu treba sagledavati i prve dvije autorove knjige. Andri e u nekoliko navrata napominjati da je prisvojio lirskoispovjedni govor u duhu mlade knjievne generacije modernista pred 1. svjetski rat i jasno se odredio prema takvom nainu pisanja kao mladalakoj urbi i ignoranciji prema ozbiljnom knjievnom radu. U romanu Gospoica o toj e temi s pozicije autorskog ja rei: To je bio omiljen oblik pesnikog izraavanja u tom vremenu kad je sve previralo od smelih zamisli i nabujalih oseanja a niko nije imao vremena, znanja i strpljenja da im trai pra