Fifty 4 Fifty Graduation Pictures

Embed Size (px)

Text of Fifty 4 Fifty Graduation Pictures

 1. 1.
 2. 2. Abalunan , Ellen Grace
 3. 3. Aguilar , Mathy
 4. 4. Alvarez , Arlene
 5. 5. Arsula , Leny
 6. 6. Azarraga ,Jelly
 7. 7. Botiong ,Ma. Sheena
 8. 8. Calvo, Cristy
 9. 9. Cultural Awardee( KSE Rondalla )
  Canete , Rudy
 10. 10. Dahay , Ana Rose
 11. 11. Diploma , Ma. Teresa
 12. 12. Dumala ug , Zristal Gael
 13. 13. Erin , Justin
 14. 14. Espigol , Sheena
 15. 15. Grantus, Ishmael
 16. 16. Hinojales , Nap
 17. 17. Jalando onRaphael
 18. 18. Jimena, Martha
 19. 19. Letra ,Jerson
 20. 20. Maquite , Mark Robin
 21. 21. Padilla , Mila
 22. 22. Pasinabo , Hannah Cecilia
 23. 23. Salon , Rona Mae
 24. 24. Villanueva , Kimberly
 25. 25. April 02 , 2011
  Ice Cream Party
 26. 26. Party ! Party ! Party ! Party !
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33.
 34. 34.
 35. 35.
 36. 36.
 37. 37.
 38. 38.
 39. 39.
 40. 40.
 41. 41.
 42. 42.
 43. 43.
 44. 44.
 45. 45.
 46. 46.
 47. 47.
 48. 48.
 49. 49.
 50. 50.
 51. 51.
 52. 52.
 53. 53.
 54. 54.
 55. 55.
 56. 56.
 57. 57.
 58. 58.
 59. 59.
 60. 60. COMMENCEMENT EXERCISE
  Batch 2010 2011
  April 03, 2011