of 22/22
Fotografija kao istorijski dokument Formiranje zbirke fotografija u Dokumentacionom centru „Nikola Mirkov“ Nenad Šeguljev Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" Novi Sad - AP Vojvodina - Republika Srbija

Fotografija kao istorijski dokument

  • View
    378

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija govori o zaštiti fotodokumentacije u arhivima i registraturama, daje preporuke za sređivanje na primeru Dokumentacionog centra "Nikola Mirkov" u okviru JP "Vode Vojvodine". Autor Nenad Šeguljev

Text of Fotografija kao istorijski dokument

  • 1. Fotografija kao istorijski dokument Formiranje zbirke fotografija uDokumentacionom centru Nikola Mirkov Nenad eguljev Javno vodoprivredno preduzee"Vode Vojvodine"Novi Sad - AP Vojvodina - Republika Srbija

2. Javno vodoprivredno preduzee Vode Vojvodine(ranije DTD - Dunav-Tisa-Dunav) odgovorno je zaupravljanje Hidrosistemom Dunav-Tisa-Dunav (HSDTD). Jedinstvena kanalska mrea koja povezuje tokovereka Dunava i Tise kroz Vojvodinu i predstavljahidrotehniki sistem za odvodnjavanje unutranjihvoda, navodnjavanje, odbranu od poplava,snabdevanje vodom, odvoenje upotrebljenih voda,plovidbu, turizam, ribarstvo... 3. OKM - Osnovna kanalska mreaHS - HidrostistemaDTD - Dunav-Tisa-Dunav 4. HS DTD sa prirodnim i delimino rekonstruisanim vodotocima ima 960km od egaje plovno 600km. U okviru sistema nalazi se 28 ustava, 21 prevodnica, 129 mostova, 168 crpnihstanica i industrijska batina. 5. Dokumentacioni centar Nikola Mirkov je izdvojenoodeljenje JVP Vode Vojvodine gde se uva tehnikadokumentacija, registraturski materijal ifotodokumentacija. Nalazi se u Sremskoj Kamenici u dvorcu Marcibanji-Karaonji iz XVIII veka koji je pod zatitom dravekao istorijski spomenik u Kamenikom parku koji jekao spomenik prirode III kategorije takoe podzatitom drave. Nadzor nad radom registarure vri Arhiv Vojvodine. 6. U Dokumentacionom centru Nikola Mirkov, koji je ime dobiopo idejnom tvorcu HS DTD, uva se oko 1000 dunih metara dokumenata. Na izradi dokumentacije za izgradnju HS radilo je 400 inenjera koji suuradili 1300 elaborata na 135.000 stranicai napravili preko 35.000 grafikih crtea 7. Fotodokumentacija koja se nalazi uDokumentacionom centru predstavlja svedoanstvo oviedecenijskom radu preduzea . 8. Stanje fotodokumentacije Do pre tri godine celokupna fotodokumentacija u analognomobliku nalazila se u prostoriji u zajedno sa tehnikomdokumentacijom. Bila je u potpuno nesreenom stanju, neadekvatnom uvanju irukovanju. Nije postojala nikakva evidencija o koliini, sadraju ikorienju. Digitalna fotografija nalazila se kompakt diskovima ipersonalnim raunarima, takoe bez jasnog uvida u koliinu,sadraj i korienje. 9. STANJE FOTODOKUMENTACIJE PRE POETKA SREIVANJA 10. SREIVANJE FOTODOKUMENTACIJE- prvi koraci - Upoznavanje sa nainima sreivanja i obrade. Obezbeivanje posebne prostorije za privremeni smetaj analogne fotodokumentacije. Uvid u brojano stanje analogne i digitalne fotodokumentacije u Dokumentacionom centru ali i na drugim odeljenjima preduzea. Izrada predloga za kategorizaciju i klasifikaciju. 11. Fotodokumentacija Sadri preko 200 sauvanih negativa Vie stotina dijapozitiva Oko 22.000 pozitiva Preko 30.000 digitalnih fotografija 12. Formiranje zbirkeKoristei Uputstvo o uvanju i obradi zbirkefotografija iz 1971. doneto od strane Arhivskogvea pri Arhivu Srbije 1971. godine i SEPIApreporuke za katalogizaciju zbirki fotografijaizraen je predlog na koji nain bi se formiralazbirka fotografija u Dokumentacionom centru. 13. SEPIADES(SEPIA Description set) Ovaj projekat nudi mnogobrojne preporuke na koji nain da seizvri digitalizacija. Preporuke se odnose na odabir ureaja zadigitalizaciju, ureenje radnog okruenja u kome e se odvijati ovajproces, pripreme za digitalizaciju i rukovanje materijalom tokomdigitalizacije, odabir medija na kojima e se trajno uvatidigitalizovani materijal, kao i tampanje digitalizovanih materijala. Projekat nudi i preporuke: u kojim uslovima trebaju da se uvajuoriginali, nainu davanja informacija o instituciji u kojoj se nalazezbirke, nainima forimaranja zbirke, njenom opisivanju i isto takonita manjem odabiru elemenata inventarnog opisa za svakupojedinanu fotografiju kao i open source softwer tool. 14. Signatura: NM - 1 - 4 - 191Institucija: JVP "Vode Vojvodine"Mesto uvanja: Dokumentacioni centar "Nikola Mirkov"Naslov: Sluba fotodokumentacije DTDOpis: Redaktor fotodokumentacije . Vismonti ef geodetske slube D. Vojvodi deifruju fotografijeAutor: Jovan PeriiVreme snimanja: 08. septembar 1965.Mesto snimanja: Novi Sad, Bulevar Marala Tita 35U vezi sa: 65/1683 15. ZAKLJUAKFotografija kao takva predstavlja kulturno naslee koje se uva kaoblago koje nam govori o prolom vremenu i ima svojudokumentarnu i umetniku vrednost.Kao i u prolom tako i u vremenu koje dolazi, fotodokumentacijomuvek e se sluiti razni korisnici. Kao to danas imamo korisnikefotodokumentacije HS DTD-a koje su nastale pre 50 godina tako e ifotografije koje nastanu danas imati korisnike za mesec dana,godinu dana, deceniju.Da bi ona bila dostupna i pregledna kako danas tako i sutra, naobradi i zatiti svake fotodokumentacije potrebna je veoma uskasaradnja arhivistike i fotografske struke. 16. HVALA NA PANJI Nenad eguljev referent za foto i tehniku dokumentaciju i registraturski materijal Dokumentacioni centar "Nikola Mirkov"Javno vodoprivredno preduzee "Vode Vojvodine" Novi Sad, Autonomna pokrajina Vojvodina,Republika SrbijaTuzla 2012.