of 26 /26
Assignment: NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC NHÓM 4 Họ & tên: TRẦN HUỲNH TRANG HUỲNH THANH GIANG ĐINH VĂN QUANG Lớp: PB11102 Giảng viên: ĐOÀN THANH NGHIÊM

FPT PolyTechnic - Assingment môn Nhập môn Kinh tế học

Embed Size (px)

Text of FPT PolyTechnic - Assingment môn Nhập môn Kinh tế học

 1. 1. Assignment: NHP MN KINH T HC NHM 4 H & tn: TRN HUNH TRANG HUNH THANH GIANG INH VN QUANG Lp: PB11102 Ging vin: ON THANH NGHIM
 2. 2. Nhm 4 PB11102 Nhp mn Kinh t hc NI DUNG CHNH 1 TNG QUAN V CC LOI HNH NN KINH T V CHNH SCH CA CHNH PH 2 CUNG CU V CC YU T NH HNG N CUNG CU 3 DOANH THU, CHI PH V LI NHUN CC LOI HNH DOANH NGHIP 4 T CHC THNG MI WTO V TM QUAN TRNG CA WTO I VI VIT NAM
 3. 3. Nhm 4 PB11102 Nhp mn Kinh t hc Phn tch v chi ph c hi VD1: I HC - Bui sng: i hc - Bui chiu: i lm 4 ting vi mc lng 80.000/ca - Bui ti: ngh ngi I LM - Bui sng v chiu: i lm 8 ting vi mc lng 160.000/ngy - Bui ti: ngh ngi Chi ph c hi nh i cho vic hc l 80.000/ngy
 4. 4. Nhm 4 PB11102 Nhp mn Kinh t hc Phn tch v chi ph c hi VD2: PHNG N 1 - Gi 10 triu ng vo Ngn hng v nhn li sut 150.000/thng - Lm nhn vin vi lng 3 triu/thng PHNG N 2 (chn) - Ly 10 triu u t kinh doanh m phm trc tuyn, v li nhun 10 triu/thng Chi ph c hi nh i cho vic kinh doanh l 3.150.000/thng
 5. 5. Nhm 4 PB11102 Nhp mn Kinh t hc Phn tch v chi ph c hi VD3: PHNG N 1 Mi ngy lm: 100 thip loi thng Gi bn: 8.000/thip Doanh thu: 800.000/ngy PHNG N 2 (chn) Mi ngy lm: 60 thip loi c o Gi bn: 20.000/thip Doanh thu: 1.200.000/ngy Chi ph c hi nh i cho vic kinh doanh l 800.000/ngy Lm thip bn ma Noel
 6. 6. Nhm 4 PB11102 Nhp mn Kinh t hc Lm pht ca Vit Nam tnh theo GDP Nm GDP 2011 119 2012 136 2013 176 2014 184 (n v: t USD) If(2012) = 136119 119 x 100% = 14.3% 2012 2013 If(2013) = 176136 136 x 100% = 29.4% 2014 If(2014) = 184176 176 x 100% = 4.5% Tng sn phm quc ni (GDP) ca Vit Nam t nm 2011-2014
 7. 7. Nhm 4 PB11102 Nhp mn Kinh t hc Lm pht ca Vit Nam tnh theo CPI (n v: %) CPI ca Vit Nam t nm 2014-2015 Thi gian CPI 11/2014 104.3 12/2014 104.09 01/2015 99.8 02/2015 100.64 12/2014 If(12/2014) = 104.09104.3 104.3 x 100% = -0.2% 01/2015 If(01/2015) = 99.8104.09 104.09 x 100% = -4.12% 02/2015 If(02/2015) = 100.6499.8 99.8 x 100% = 0.8%
 8. 8. Nhm 4 PB11102 Nhp mn Kinh t hc S chuyn i nn kinh t Vit Nam Sau hn 20 nm chuyn t kinh t tp trung sang kinh t th trng c s qun l ca nh nc: t nc ra khi khng hong, kinh t t tc tng trng nhanh, lin tc, nm sau cao hn nm trc. C cu kinh t chuyn bin tch cc theo hng cng nghip ho, hin i ho, gn sn xut vi th trng. Th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha dn dn c hnh thnh, kinh t v m c bn n nh Kinh t i ngoi pht trin kh, v th ca nc ta trn trng quc t c nng cao. Thc hin tin b v cng bng x hi, i sng ca i b phn dn c c ci thin r rt
 9. 9. Nhm 4 PB11102 Nhp mn Kinh t hc Bi tp 1: P* = 10 Q* = 20 Ti im cn bng: Ed = -1 Es = 0.5 Tm tt Cu a, ED =a. -1 = a. 10 20 a = - 20 10 = -2 Th a vo hm QD = aP + b, ta c: 20 = -2 x 10 + b b = 40 Vy QD = -2P +40 ES = c. 0.5 = c. 10 20 c = 1 Th c vo hm QS = cP + d, ta c: 20 = 10+d d =10 Vy QS = P + 10
 10. 10. Nhm 4 PB11102 Nhp mn Kinh t hc Bi tp 1: P* = 10 Q* = 20 Ti im cn bng: Ed = -1 Es = 0.5 Tm tt Cu b, Ta c Pmin =15 Thay vo hm s cung v cu, ta c QD = -2P +40 = 10 QS = P + 10 = 25 V QS > QD sn phm d tha Q= 25 - 10 = 15 Vy s tin chnh ph phi chi l: TR = 15 x 15 = 225
 11. 11. Nhm 4 PB11102 Nhp mn Kinh t hc Bi tp 2: Trn th trng X: (D): Q = 60 3P (S): P = Q - 30 Tm tt Cu a, Th trng cn bng khi: QD = QS 60 - 3P = P +30 4P =30 P = 7,5 Q = 37,5 0 5 10 15 20 25 0 10 20 30 40 50 60 70 th hm cung - cu E0 P Q
 12. 12. Nhm 4 PB11102 Nhp mn Kinh t hc Bi tp 2: Trn th trng X: (D): Q = 60 3P (S): P = Q - 30 Tm tt Cu b, Th P vo (S) : P = 10 Q = 10 + 30 = 40 ES = 1 x 10/40 = 0,4 ( Hm cung khng co gin ti P = 10 Th P vo (D) : P = 10 Q = 60 3.10 = 30 ED = -3. 10 30 = -1 ( Hm cu khng co gin ti P = 10
 13. 13. Nhm 4 PB11102 Nhp mn Kinh t hc Bi tp 2: Trn th trng X: (D): Q = 60 3P (S): P = Q - 30 Tm tt Th P vo (D) : P1 = 12 Q1 = 60 3.12 = 24 P2 = 15 Q2 = 60 3.15 = 15 Ed = Q P . P Q = 1524 1512 . 12 24 = -1.5 (