of 25 /25
frustrac ije i konflikt i

Frustracije i konflikti

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Frustracije i konflikti

frustracije i konflikti

Page 2: Frustracije i konflikti

1.definicija

Frustracije nastaju kada upornim, ponovljenim

pokušajima ne možemo da ostvarimo cilj i

zadovoljimo potrebu.

Page 3: Frustracije i konflikti

2.definicija

Konflikti nastaju kada imamo ciljeve koje ne

možemo da uskladimo, koji su u sukobu.

Page 4: Frustracije i konflikti

frustracijesvako je imao osećaj frustracije jer nam se svima ponekad desilo da nam neke prepreke sprečavaju put do cilja. Frustracije nastaju kada u nekoj stiaciji izgubimo osećaj kontrole.IZVORI FRUSTRACIJEMOGU BITI:- Fizičke prepreke- Socijalne prepreke- Sama osoba

Da probamo da razvrstamo!Kojoj vrsti prepreka bi pripadali navedeni pojmovi? Norme, lična osobina, drugi ljudi, prirodne katastrofe, zakoni, nedostatak sposobnosti, okolnosti u kojima živimo, hendikep,običaji.Povezane su sa unutrašnjim i spoljašnjim konfliktima.

Page 5: Frustracije i konflikti

gužva u prevozukada žuriš kući.

Page 6: Frustracije i konflikti

kada ti drugi zabrane da nekog voliš.

“Romeo i Julija”

Page 7: Frustracije i konflikti

kada si stidljiv

Lične osobine mogu da nas spreče daostvarimo ciljeve koje želimo.

Page 8: Frustracije i konflikti

proces

MOTIV, POTREBA

PREPREKA

CILJFRUSTRACIJA

-NEPRIJATNO OSEĆANJE

Page 9: Frustracije i konflikti

reakcije

Mogu biti realistične i nerealistične

Page 10: Frustracije i konflikti

Place your screenshot here

realistične1. Zamena cilja2. Pojačanje napora3. Promena ugla iz

kog situaciju posmatramo

4. Prihvatanje trenutne situacije

Page 11: Frustracije i konflikti

nerealistične reakcijeBES, AGESIJA (VIKANJE, UDARANJE, PSOVKE)REGRESIJADEPRESIJAPOVALAČENJEODUSTAJANJEGUBITAK SAMOPOUZDANJAODBRAMBENI MEHANIZMI

Page 12: Frustracije i konflikti

znacii životinje se mogu frustrirati a kako se osećaju pokazuju signalima (recimo nervoznim mahanjem repa).

Page 13: Frustracije i konflikti

Frustraciona tolerancija je sposobnost osobe da podnese neuspeh, frustraciju.Ako je niska FT osoba se brzo povlači ili je agresivna.

frustraciona tolerancijaPoznata voditeljka Opra Vinfri je otpuštena sa televizije, jer “nije za televizijskiposao”. Da nije imala visoku FT ne bi postala slavna TV voditeljka.

Page 14: Frustracije i konflikti

ODBRAMBENI MEHANIZMI SU NEREALISTIČNI

NAČINI REAGOVANJA NA FRUSTRACIJE,

KONFLIKTE I STRES.ONI ČUVAJU LIČNOST OD NEPRIJATNIH UNUTRAŠNJIH STANJA, MISLI I

DOŽIVLJAJA.

Page 15: Frustracije i konflikti

RACIONALIZACIJAo kiselo grožđe ,o sladak limunIDENTIFIKACIJAPROJEKCIJAREAKCIONA FORMACIJASUBLIMACIJA

ODBRAMBENI MEHANIZMINEGACIJA

Page 16: Frustracije i konflikti

lisica iz basnekoja je rešila dapromeni način reagovanjaulažući veći napor!

Page 17: Frustracije i konflikti

konflikti unutrašnjinastaju kada imamo dva suprotna cilja koji se nikako ne mogu uskladiti. Moramo na kraju doneti odluku, odrediti šta je dobro a šta loše. Vrste konflikata su:1. Konflikt dvostrukog

odbijanja2. Konflikt dvostrukog

privlačenja3. Konflikt istovremenog

privlačenja i odbijanja

Da probamo da prepoznamo!Kojoj vrsti konflikta pripada sledeći primer: Steva prilazi devojci koja mu se dopada da bi se upoznali. Ona ga odbija. Steva je ponovo vidi posle dužeg vremena i sad bi ponovo da joj priđe, nada se da će ovoga puta uspeti. Ako ne priđe uvek će s e pitati šta je moglo biti..

Povezani su sa frustracijama i stresom.

Page 18: Frustracije i konflikti

prilikom unutrašnjih konflikata × dolazi do sukoba i u samoj osobi× vodi se unutrašnji dijalog× na kraju se donosi odluka, pravi se izbor

Odluka koju donosimo je ili dobra ili loša, kroz vreme možemo da vidimo da li je bila dobra ili ne.

Page 19: Frustracije i konflikti

Dve osnovne vrste konflikata

Page 20: Frustracije i konflikti

vrste unutrašnjih konflikataDvostrukog odbijanja 😒 😒Ciljevi između kojih osoba bira su svi neprivlačni.

Dvostrukog privlačenja 😋 😋Svi ciljevi koje osoba bira su privlačni.

Ambivalencije 😒 😋Isti cilj osobu istovremeno privlači i odbija.

Dvostrukog odbijanjaDa li da pobegnem sa časa pa da dobijem neopravdani čas ili da odem na čas i dobijem jedinicu.

Dvostrukog privlačenjaimam jednu količinu para, da li da idem na letovanje ili da obnovim garderobu. I jedno i drugo mi je potrebno.

AmbivalencijeŽelim da jedem kolače jer uživam u njima ali se plašim da ću se ugojiti.Želim da pušim cigarete ali se plašim raka pluća.

Page 21: Frustracije i konflikti

proces zapadanja u konflikt

Završila sam srednju školu

sa velikom brojem bodova.

Roditelji žele da upišem medicin

u.

Ja želim da

upišem biologiju

.

Razočarati roditelje?

Odustati od svog sna?

Page 22: Frustracije i konflikti

PROBELMI SE NE SMEJU IGNORISATI VEĆ SE MORAJU AKTIVNO REŠAVATI

Page 23: Frustracije i konflikti

POSLEDICE KONFLIKATA, FRUSTRACIJA I STRESAFIZIČKE× ISCRPLJENOST,

UMOR× PAD IMUNITETA× PSIHOSOMATSK

E BOLESTI× u težim

slučajevima i smrt

PSIHIČKE× NEUROZE× TEŽE PSIHIČKE

SMETNJE× POVLAČENJE U

SEBE× AGRESIVNO

REAGOVANJE

AKO SE NE REŠAVAJU FRUSTRACIJE I KONFLIKTI DOVODE DO RAZLIČITIH PSIHIČKIH I FIZIČKIH SMETNJI.

Page 24: Frustracije i konflikti

zadatak za domaći radnapišite u svesku primere za najmanje četiri mehanizma odbrane.

Page 25: Frustracije i konflikti

Presentation designThis presentation uses the following typographies:× Titles: Bangers× Body copy: Sniglet

You can download the fonts on this page:https://www.google.com/fonts#UsePlace:use/Collection:Sniglet|BangersClick on the “arrow button” that appears on the top right

You don’t need to keep this slide in your presentation. It’s only here to serve you as a design guide if you need to create new slides or download the fonts to edit the presentation in PowerPoint®