Click here to load reader

Funkcionalna organizacija centralnog nervnog sistema

 • View
  515

 • Download
  15

Embed Size (px)

Text of Funkcionalna organizacija centralnog nervnog sistema

 • Funkcionalna ogranizacija centralnog nervnog sistemaDamnjanovi Ivana

 • Monosinaptike vezeSenzitivni i motorni neuron su u direktnom kontaktu.Nema umetanja INTERNEURONA.

 • Polisinaptike vezeIzmeu senzitivnog i mototnog neurona se nalaze INTERNEURONI.Uloga: stabilizacija samog refleksa.

 • elijska tela senzitivnih neurona se nalaze u GANGLIJI koja je van kimene modine.

 • Vlakno senzitivne nervne elije se grana na dva ogranka: Jedan ide prema koi (njegov zavretak predstavlja receptor)Drugi deo ide ka kimenoj modini i aktivira interneuron.

 • INTERNEURON takoe poseduje dva ogranka:Jedan aktivira motornu nervnu eliju.Drugi ogranak ide ka mozgu.

 • Motorni neuron se povezuje sa miiem fleksorom ruke i dovodi do kontrakcije (savijanja ekstremiteta). Inhibitorni interneuron moe graditi sinapsu sa motoneuronom koji izaziva ekstenziju miia (opruanje ekstremiteta).

 • Reciprona inhibicijaIstovremena aktivacija miia fleksora i relaksacija antagonistikog miia ekstenzora je omoguava koordinaciju refleksa.Jedan mii se gri, a drugi oputa.

 • Divergencija i konvergencijaDivergencija: informacija sa jedne senzitivne nervne elije se nekada moe preneti na vei broj motornih nervnih elija.

 • Konvergencija: Jedan motoneuron moe primiti informacije sa veeg broja senzitivnih neurona.

 • Lanane vezeNeke reakcije mogu trajati mnogo due nego to traje stimulacija presnaptike nervne elije.Ovo produeno vremensko trajanje je omogueno postojanjem lananih veza izmeu nervnih elija.

 • U ovim neuronskim mreama nervni impulsi stalno krue-stvaraju se krune ekscitatorske veze.Aktivnost nervnih elija se stalno obnavlja i traje do onog trenutka kada neka od elija prestane da stvara nervne impulse.

 • Znaaj lananih veza: uvanje informacija u mozgu (osnova memorije).

 • Povratna inhibicija: u nekim sluajevima neuron gradi sinapsu sa npr. miinom elijom sa jedne strane, i sa inhibitornim neuronom sa druge strane koji zaustavlja dejstvo aktivnog neurona.