of 20 /20
Antonio Núñez (2015)

GARGALLO: EL PROFETA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NOVA VERSIÓ,PAU 2015. TOTALMENT RENOVADA I AMPLIADA Anàlisi i comentari de l'escultura "El Profeta" de l'escultor Pablo Gargallo, seguint les pautes del guió per l'analisi i comentari d'una obra escultòrica PAU 2015. PA presntació inclou "links" actualitzats amb pàgines web, altres presentacions i vídeos que permeten ampliar la informació sobre l'obra. NOTA: Es recomanable descarregar la presentació per visualitzar les animacions i activar els "links" d'ampliació.

Citation preview

Page 1: GARGALLO: EL PROFETA

Antonio Núñez (2015)

Page 2: GARGALLO: EL PROFETA

EL PROFETA (PABLO GARGALLO 1933)

El nostre anàlisi s’estructura:

1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)

2. CONTEXT HISTORICO i ARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL

3. L’ANÀLISI FORMAL

5. ALTRES CONSIDERACIONS

4. INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ

PRIMERA APROXIMACIÓ

Page 3: GARGALLO: EL PROFETA

1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)

1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)

- Nom de l’obra- Nom de l’obra

- Autor- Autor

- Estil- Estil

- Cronologia - Cronologia

- Material i tècnica - Material i tècnica

- Forma i Tipologia- Forma i Tipologia

El ProfetaEl Profeta

Pablo GargalloPablo Gargallo

Cubista amb influències expressionistesCubista amb influències expressionistes

Bronze / Fosa. (Obra original en guixBronze / Fosa. (Obra original en guix

Exempta / Dempeus Exempta / Dempeus

- Cromatisme Textura- Cromatisme Textura Monocromàtica, textura variadaMonocromàtica, textura variada

- Dimensions- Dimensions 2,35 X 0,65 m. (Grans dimensions)2,35 X 0,65 m. (Grans dimensions)

- Localització- Localització

Primer terç del segle XX (1933-1936)Primer terç del segle XX (1933-1936)

Museu Nacional Reina Sofía (Madrid). Museu Gargallo (Saragosa)Museu Nacional Reina Sofía (Madrid). Museu Gargallo (Saragosa)

Page 4: GARGALLO: EL PROFETA

2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC

2.- CONTEXT HISTORIC i ARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL

Pablo Gargallo escultor d’origen aragonès va viure l’Espanya de la Segona República en els anys previs a l’esclat de la Guera Civil i el París de la 1ªGuerra Mundial i la postguerra, període durant el qual i va conèixer les primeres avantguardes artístiques i, també va entrar en contacte amb Picasso, Julio González, i d’altres artistes avantguardistes que influenciaren en la seva obra. Quan retornà a Barcelona la Mancomunitat va reconèixer la seva fama i el seu prestigi, però, poc desprès amb la Dictadura de Primo de Rivera, es torna a traslladar a París donades les seves simpaties pel catalanisme d’esquerres.

AUTORAUTOR

Pablo Gargallo va néixer a Maella (Saragossa) el 1881. Els seus pares es traslladaren a Barcelona quan tenia 7 anys, per la qual cosa molts el consideren un escultor català, tot i que mai va perdre les arrels amb el seu poble natal.

Pablo Gargallo va néixer a Maella (Saragossa) el 1881. Els seus pares es traslladaren a Barcelona quan tenia 7 anys, per la qual cosa molts el consideren un escultor català, tot i que mai va perdre les arrels amb el seu poble natal.

Pablo Gargallo (Maella 1881- Reus 1934)

EPOCAEPOCA

Comença la seva producció i formació artística en els ambient modernistes de l’època. També començà a freqüentar Els Quatre Gats, on conegué artistes de l'època, com Picasso. El 1902 guanyà una beca per anar a París.

Comença la seva producció i formació artística en els ambient modernistes de l’època. També començà a freqüentar Els Quatre Gats, on conegué artistes de l'època, com Picasso. El 1902 guanyà una beca per anar a París.

Page 5: GARGALLO: EL PROFETA

Quan torna a Barcelona fa la primera exposició individual, i col·labora amb l’arquitecte Domènech i Montaner amb qui va col·laborar decorant l’interior i l’exterior de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona i va fer diverses escultures per a l’interior del Palau de la Música Catalana el 1904.

El 1912 s’establí a París, on la descoberta de l’art primitiu i el cubisme analític de Picasso i Braque li va suposà una revelació tal, que a partir de les hores la seva obra fa el gir decisiu cap a la línia avantguardista

Pablo Gargallo és juntament amb Juli González, l’escultor espanyol d’avantguarda més important..

Petita ballarina, 1924 Don Quixot 1929

2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC

Ambdós són els grans artífexs del treball en metall no fos, a través del qual fan la seva aportació a l’escultura avantguardista.

Page 6: GARGALLO: EL PROFETA

ESTILESTIL ESTIL PERSONAL AMB INFLUÈNCIES CUBISTES EXPRESSIONISTES

L’obra de Gargallo, respon a un estil personal en el que formalment podem observarInfluències cubistes i expressionistes.

- Descomposició del volum en plans geomètrics, juxtaposant formes còncaves i convexes (Cubisme)

- Incorporació del ferro o les tècniques de soldadura

El seu estil es basa en:

- Recerca de formes més pures, més estilitzades i simbòliques

- Consideració de la forma escultòrica no com imitació de la realitat sinó com un nou volum amb agosarades combinacions de buits i massissos

2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC

Page 7: GARGALLO: EL PROFETA

Arlequí (1931) Mascara de Greta Garbo (1930)

“el volum no surt de la massa, sinó del buit. L’espai del voltant no solament penetra a la peça, sinó que assumeix el paper de volum. Les escultures estan fetes d’aire.

Gargallo afirmava que :

2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC

“Hi ha un diàleg permanent entre el ple i el buit, una fusió de la matèria i l’espai.”

Page 8: GARGALLO: EL PROFETA

Escultura exempta de ferro, dempeus i sense policromar, feta a base de planxes de metall retallades ens mostra una figura masculina dempeus en posició frontal mostrant un gest d’advertiment.

3.- L’ANÀLISI FORMAL 3.- L’ANÀLISI FORMAL

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ

3.- L’ANÀLISI FORMAL

Les cames robustes i fornides, estan separades i transmeten una forta sensació de fortalesa i estabilitat amb els peus fortament arrelats al terra.

Els braços apareixen representats en posició de “contraposto” : El braç esquerre agafa un bastó , mentre que l’altre s’aixeca i amb la ma oberta realitza un gest d’advertiment

El cos realitzat amb uns pocs elements essencials , sembla esta cobert amb una capa o túnica de pell de xai.

Page 9: GARGALLO: EL PROFETA

3.- L’ANÀLISI FORMAL 3.- L’ANÀLISI FORMAL

Al rostre, de marcat caràcter asimètric està remarcat per la barba, presenta la boca oberta en actitud de cridar.

Realitzada amb la tècnica de la fosa i la soldadura, l’escultura potser contemplada des de diferents angles de visió (multifacialitat )

Page 10: GARGALLO: EL PROFETA

LA COMPOSICIÓLA COMPOSICIÓ

3.- L’ANÀLISI FORMAL 3.- L’ANÀLISI FORMAL

L’obra s’estructura al voltant d’un eix central format pel cap, la columna vertebral i la cama esquerra.

D’aquest eix surten les altres parts del cos, formant línies corbes còncaves i convexes que creen jocs de llums (Clarobscurs)

Aquestes rectes contrasten amb les línies corbes que formen l'espatlla, els braços i la pell de xai que el cobreix

Composició doncs, equilibrada, entre zones còncaves i convexes, entre línies rectes i corbes.

L’obra presenta una marcada verticalitat, resultat de la línia recta vertical que forma l’eix central, i accentuada per les dues rectes lleugerament inclinades (diagonals) que formen el basto que du a la ma i la cama dreta.

Page 11: GARGALLO: EL PROFETA

3.- L’ANÀLISI FORMAL 3.- L’ANÀLISI FORMAL

ELS VOLUMSELS VOLUMS

Gargallo juga amb el contrast entre l’espai i la matèria.

Deixa buits els espais que teòricament haurien de ser més voluminosos i així aconsegueix donar més expressivitat.

Així el forat de la galta esquerra, el buit de la boca que expressa el crit, o els espais del cos o les cames, donen una transparència de la massa que és molt més expressiu que els volums tradicionals.

Ens trobem doncs, que amb Gargallo, el buit, passa a ser part intrínseca de l’escultura.

Am el profeta l’escultura es transforma en l’escultura del buit, del forat, tot lo contrari del que era l’escultura fins aquell moment, en que la norma era donar forma al volum..

Page 12: GARGALLO: EL PROFETA

3.- L’ANÀLISI FORMAL 3.- L’ANÀLISI FORMAL

Aquest buit permet un joc molt interessant de formes còncaves i convexes, un joc de contrast entre buit i volum que aporta a l’escultura una gran expressivitat i causa un fort impacte emocional

Aquest buit permet un joc molt interessant de formes còncaves i convexes, un joc de contrast entre buit i volum que aporta a l’escultura una gran expressivitat i causa un fort impacte emocional

Així, tot i que l’estructura compositiva del profeta recorden els elements clàssics: simetria frontal, predomini de línies verticals, contraposto dels braços i també una certa relació harmònica i equilibrada entre les parts del cos, el tractament dels volums, és clarament innovador

Page 13: GARGALLO: EL PROFETA

LA LLUMLA LLUM

3.- L’ANÀLISI FORMAL 3.- L’ANÀLISI FORMAL

La llum penetra per l’interior de la figura on el joc de formes còncaves i convexes de les planxes de metall accentuen els contrastos de llum i ombra, formant allò que Gargallo va anomenar volum virtual,

El contrast entre corbes i rectes, entre formes còncaves i convexes, entre masa i buit, confereix a l’obra un gran dinamisme.

Voluntat d’eternitat. Gargallo no mostra un moment instantani, sinó que vol que la seva obra vagi més enllà del moment concret.

EL TEMPSEL TEMPS

EL RITMEEL RITME

Page 14: GARGALLO: EL PROFETA

TRACTAMENT DELS MOTIUSTRACTAMENT DELS MOTIUS

3.- L’ANÀLISI FORMAL 3.- L’ANÀLISI FORMAL

Malgrat el caràcter esquemàtic de les formes , l’obra es construeix a partir d’una sèrie d’elements plenament figuratius: la barba, el bastó, la capa, els peus, les mans.

Page 15: GARGALLO: EL PROFETA

4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ

4.- INTERPRETACIÓ

TEMÀTICA O ICONOGRAFIATEMÀTICA O ICONOGRAFIA

El tema d’aquesta obra és el profeta, un element clàssic de la iconografia tradicional cristiana.El tema d’aquesta obra és el profeta, un element clàssic de la iconografia tradicional cristiana.

El profeta representa un home que crida,una figura poderosa, amenaçant, amb elgest ferm del seu braç dret ens convida aseguir-lo.

Representa un home que transmet unmissatge clar, decidit, i que incita a l’acciódels qui l’escolten, tant si és perquè elSegueixin, com si és perquè creguin allò queels diu.

Té l’actitud de l’orador, que es troba en el moment culminant del seu discurs, ple de passióTé l’actitud de l’orador, que es troba en el moment culminant del seu discurs, ple de passió

Page 16: GARGALLO: EL PROFETA

SIGNIFICATSIGNIFICAT

El significat s’ha de relacionar amb el context històric i l’any en que va ser feta l’obra.

4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ

El seu caràcter, dur i agressiu, se’ns transmet perfectament, la qual cosa la converteix també en una obra de caire Expressionista

El seu caràcter, dur i agressiu, se’ns transmet perfectament, la qual cosa la converteix també en una obra de caire Expressionista

L’any 1933 els feixismes ja s’havien instal·lat en alguns països europeus i la societat espanyola es començava a polaritzar entre dreta i esquerra, per això es podria interpretar l’obra com una advertència sobres les dictadures i un avís profètic sobre el futur.

L’any 1933 els feixismes ja s’havien instal·lat en alguns països europeus i la societat espanyola es començava a polaritzar entre dreta i esquerra, per això es podria interpretar l’obra com una advertència sobres les dictadures i un avís profètic sobre el futur.

Page 17: GARGALLO: EL PROFETA

4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ

FUNCIÓFUNCIÓ

Aquesta obra té una funció Decorativa i Estètica . Va ser concebuda per ser exhibida en galeries d’art o museus o per decorar espais públics

Aquesta obra té una funció Decorativa i Estètica . Va ser concebuda per ser exhibida en galeries d’art o museus o per decorar espais públics

ENCARRECENCARREC

Va ser realitzada per voluntat pròpia de l’artista. D’ella se n’han realitzat 6 còpies que es troben repartides per tot el món.

Va ser realitzada per voluntat pròpia de l’artista. D’ella se n’han realitzat 6 còpies que es troben repartides per tot el món.

També hi ha autors que afirmen que té una funció simbòlica propagandística de les idees pacifistes i democràtiques contra els totalitarismes polítics europeus del moment

També hi ha autors que afirmen que té una funció simbòlica propagandística de les idees pacifistes i democràtiques contra els totalitarismes polítics europeus del moment

Per últim, podem dir que és un manifest d’un nou llenguatge en l’escultura en el qual s’utilitza el buit com element creador de volum i força expressiva .

Per últim, podem dir que és un manifest d’un nou llenguatge en l’escultura en el qual s’utilitza el buit com element creador de volum i força expressiva .

Page 18: GARGALLO: EL PROFETA

5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS

L’obra de Gargallo és un dels millors exemples d’una de les conquestes més revolucionaries de l’escultura contemporània: La introducció del buit com a element volumètric.

L’obra de Gargallo és un dels millors exemples d’una de les conquestes més revolucionaries de l’escultura contemporània: La introducció del buit com a element volumètric.

5.- ALTRES CONSIDERACIONS

MODELS I INFLUÈNCIESMODELS I INFLUÈNCIES

Una solució que també està present en altres escultors contemporanis com, per exemple, Henri MOORE.

Una solució que també està present en altres escultors contemporanis com, per exemple, Henri MOORE.

Dona “reclinada” 1936

Page 19: GARGALLO: EL PROFETA

Kiki de Montparnasse 1928 Greta Garbo 1930889

ALTRES OBRESALTRES OBRES

5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS