Click here to load reader

Genetika uvod, pravila nasledjivanja, odnosi medju alelima

  • View
    11.994

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Genetika uvod, pravila nasledjivanja, odnosi medju alelima

  • 1. GENETIKA

2. Genetika Prouava nasleivanje i varijabilnostosobina 3. Osobine su odreena svojstva (odlike / karakteristike) organizama. Osobine mogu biti: Morfoloke Fizioloke Osobine u ponaanju Skup svih osobina jednog organizma jeFENOTIP [fenos (gr.) izgled] Skup svih gena jednog organizma je GENOTIP 4. Odnos genotipa i fenotipaFENOTIP = GENOTIP + SREDINAOsobine se razvijaju pod uticajemgena i uslova sredine 5. HromozomiHromozomi predstavljaju najvii stupanjkondenzacije jedrovog materijala hromatinakoji se sastoji od DNK i proteina.Broj i oblik hromozoma karakteristian je zasvaku vrstu.Telesne elije su diploidne (imaju 2nhromozoma), a polne haploidne (n).Kod oveka: 2n = 46; n = 23 6. Graa hromozomaHromozom je izgraenod dve hromatide(dva molekula DNK)spojenecentromerom.Hromozom ima dvakraka: p i q, koji suiste duine ako jecentromera na sredinihromozoma. 7. Oblik hromozomaKod metacentrinih hromozoma centromera je nasredini, pa su kraci jednaki.Submetacentrini hromozomi imaju centromeru bliejednom kraju, a kod akrocentrinih centromera jeskoro na samom kraju hromozoma. p=q pi ABI AI B ABii O

Search related