Giáo trình chiến lược Seo

  • View
    633

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://vinamax.com.vn/dao-tao-seo/ Tài liệu hướng dẫn từ A-Z quy trình xây dựng 1 chiến lược seo hiệu quả.

Text of Giáo trình chiến lược Seo

  • 1. GOOGLE WEBMASTER TOOLS SEO PLAN http://vinamax.com.vn/dao-tao-seo/ Ni Dung Bui Hc. 1. Tm quan trng ca Google+ trong seo. Google Ripple. 2. Ci t, hng dn s dng Google Analytics. 3.Ci t, hng dn s dng Google Webmaster Tool. 4. Cch khai bo website vi Alexa, Bing, Yahoo. 5. Cch thc website c google index nhanh nht. 6. Seo Plan. Quy trnh thc hin 1 d n Seo. 1. Tm quan trng ca Google+ trong seo. Google Ripple. 1.1. Tc dng ca nt G+ - Google plus Nh cc bn lm SEO hu ht u bit n nt G+, tuy nhin khong phi ai cng bit v hiu chi tit nhng tc dng to ln ca n. Nt chia s trc tuyn Google +1 dnh cho cc Webmaster nhng vo website ca mnh ngi s dng thun tin hn trong vic chia s nhng ni dung hay v b ch trn Internet thng qua ti khon ca Google. Theo nh gi v nghin cu ca nhiu chuyn gia hng u trong lnh vc thit k website, Seo, nt chia s ny tc ng khng nh n v tr xp hng ca trang web trong v tr tm kim trn Google. Cc tc dng ca nt +1 1. Google +1 s nh hng n th hng tm kim: iu ny l chc chn v c pht biu bi David Byttow trc khi cng c ny ra i. Chng ti s dng nt +1 nh mt trong nhng tn hiu xc nh mc ph hp v xp hng trn cc trang tm kim, bao gm c cc tn hiu v cc cng c khc... 2. Khi ngi s dng ng nhp v tm kim: Cc kt qu s c lin kt vi Google +1. Da trn nhng trang +1, cc kt qu tm kim cng s c sp xp theo xu hng ca ngi dng. 3. Google cho rng ngi tm kim s tm thy nhiu kt qu c ch trn nhng trang web c cht lng hn da trn s lng +1. 4. Khi ngi dng nhn vo nt ny, Google s cho php bn chia s ni dung website, bi vit vi nhng ngi khc Tng mc ph bin ca website v sn phm dch v ca bn. 5. Cng ging nh Facebook, Google nh gi website / bi vit cht lng thng qua s lng +1, comment v c bit l Share.

2. 6. Google s cho robots index li cc trang c ngi dng +1 (Spider b ng) 7. Bn phi ng nhp mi c s dng c tin ch Google +1. 8. Nt Google +1 s khng hin th trn cc trnh duyt dnh cho di ng. 1.2. Google Ripples l g? Google Ripples l mt trang phn tch thng tin v hin th lan truyn ca 1 bi post trn Google+, Ai +1 bi post ny, ai share bi post ny, Google gi l s Ripples. 1.3. Google Ripples hot ng nh th no? u tin bn s thy mt s trung tm trang, bn c th zoom to hoc nh xem r hn, khi bn thu nh ht c, bn s thy tt c cc line t mt bi nhng r rng l cng c nhiu tng tc, th khi bn zoom trong ripples bn s nhn thy cc nhiu ti khon tng tc.- Bn s thy nhng vng trn trong vng trn, iu ny i din cho vic nhng ngi tng tc vi bi vit ca bn, v l mt phiu bu cho bn. - Kch thc ca vng trn s chng t tm nh hng ca ngi , mc d n khng thc s miu t r. - Ct bn phi ca s Ripple cho thy nhng ngi cng khai chia s bi vit cng nh cc kin c thc hin trn n. Nu h khng nhn xt n s ch ni rng chia s li: tiu ca bi vit. - Google Ripples Graph th di Ripples cho bn thy s ly lan ca bi vit. Nu bn nhn vo nt play trn thanh trt, n s chy qua nhng ngy thng cho bn thy ngy tng ng vi tng t bin trong th. 3. kim tra google Ripples, bn ch cn truy cp vo link sau v dn link cn kim tra vo: https://plus.google.com/ripple/details?url= link cn kim tra VD: Truy cp ripple ca o to Seo Vinamax https://plus.google.com/ripple/details?url=http://vinamax.com.vn/dao-tao-seo/ Bn s thy vic chia s din ra nh th no, thng qua ti khon no, hay l share trc tip t ti khon mnh. 1.4. Cc lu khi Seo Google Plus 1. Khi Spam link trn Google Plus th nn tp trung th link cn SEO trn nhng Hi +1 Google cht lng. - Hi chm +1: https://www.facebook.com/groups/hoichem1/?fref=ts - Hi chia s Gplus: https://www.facebook.com/groups/hoichiase/?fref=ts - Hi Seo Vinamax: https://www.facebook.com/groups/572226006153362/?fref=ts 2. i link phi c on m t ti thiu 200 k t trnh b ng gi Spam.3. Khng i link lin tc m nn xen k nhng on text, hnh nh. 4. 4. Mt i link trung bnh 2 ngy/ 1 link 5. Khng c i link trng lp (cc link c i trc ). 2. nh gi v o lng hiu qu vi Google Analytics. 2.1. Hng dn ci t Google Analytics - Bc 1: Truy cp http://www.google.com/analytics/ click To ti khon- Bc 2: ng nhp bng ti khon gmail 5. - Bc 3: Giao din hin th khi ng nhp. Click vo nt ng k- Bc 4: Cu hnh thng tin v ti khon, website, danh mc, mi gi bo co. 6. - Bc 5: Click Nhn ID theo di- Bc 6: Click Ti chp nhn 7. - Bc 7: Chuyn n bc tip theo. Bn s thy 1 on code dn vo website.- Bc 8: Copy on code trn v dn vo gia cp th hoc trc th ng 8. 2.2. Hng dn s dng Google Analytics. Cc theo di thng k truy cp trn websiteTrang bo co tng quanXem bo co theo thi gian thc Mt s thut ng trong Google Analytics - Pageview - S ln xem trang web. Mi ln ai m 1 trang web th c tnh l 1 pageview, cho d trang c m nhiu ln bi 1 ngi. - S trang/lt truy cp: S trang m 01 khch hng xem sau mi ln truy cp - Visit S lt truy cp. V d: Ti vo website (ca hng), lm g ri i ra, c tnh l 1 ln gh thm. Mt ngy ti vora 3 ln c tnh l 3 visits. 9. - Visitor S lng khch truy cp. Mi visitor to ra nhiu visit, pageview. Google da vo a ch IP v Cookie bit y l khch hng mi hay khch hng c quay tr li website. 3. Google Webmaster Tool. 3.1. Ci t Webmaster Tool - Bc 1: Truy cp https://www.google.com/webmasters/ click ng nhp vo cng c qun tr- Bc 2: ng nhp bng ti khon Gmail 10. - Bc 3: Nhp Domain (a ch website) sau bm Thm trang web- Bc 4: Ti file HTML c cung cp mc 1 trong hnh bn di.- Bc 5: Upload ln th mc gc v click nt Xc minh 11. 3.2. Hng dn s dng Google Webmaster Tools Xem hng dn chi tit ti http://www.youtube.com/watch?v=MhP4RzUF6S4 4. Cch khai bo website vi Alexa, Bing & Yahoo. 4.1. Khai bo website ln Alexa - Bc 1: Truy cp http://www.alexa.com/ Click Create an Account- Bc 2: Chn Login With Facebook 12. - Bc 3: Click Dashboard Bng iu khin- Bc 4: Click Add a Site thm 1 website- Bc 5: Chn ng nhp bng ti khon Free 13. - Bc 6: in domain (a ch website) cn khai bo- Bc 7: Ti file html trong th mc dowload, tin hnh up ln th mc gc ca website.- Bc 8: Click Verify the file on your site 14. 4.2. Khai bo website ln Bing & Yahoo - Bc 1: Truy cp http://www.bing.com/toolbox/webmaster/ click Sign up with Microsoft account- Bc 2: in y cc thng tin sau bm Ti chp nhn to ti khon 15. - Bc 3: ng nhp- Bc 4: in Domain (a ch website) sau click ADD- Bc 5: in a ch sitemap v cc thng tin c nhn lin quan, sau bm nt SAVE 16. - Bc 6: Download tp tin BingSiteAuth.xml tin hnh up ln th mc gc ca website. Sau click Confirm successful upload by visiting http://vinamax.com.vn/BingSiteAuth.xml in your browser 17. - Bc 7: Click Verify xc nhn khai bo thnh cng.5. Cch thc website c google index nhanh nht. 1. Sau khi vit bi xong submit link bi vit vo trang https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?continue=/addurl2. Chia s bi vit trn cc trang mng x hi nh Google Plus, Facebook, Twitter, Printerest, . . . 3. Gi bi vit ln cc Social Bookmarking, c bit l bookmark ca google. 4. t baclink cc din n (din n nhiu ngi quan tm v trust cao) thng qua ch k, hoc profile, hoc trong coment, bi vit. 5. Phi hp vi on-page tt nh to site map, Content tt 6. Seo Plan. Quy trnh thc hin 1 d n Seo. Bc 1: Tm hiu thng tin sn phm v phn tch t kha - Tm hiu thng tin khch hng, cc mt hng ch lc m website mun qung co vi ngi dng, nhu cu th hiu ca ngi dng. Xc nh t kha chnh v cc t kha lin quan, sau ln danh sch t kha cn Seo kt hp vi tm thng tin i th cnh tranh nhng t kha Ln bo gi gi cho khch hng 18. Bc th 2: Kim tra website Sau khi cht hp ng vi khch hng tin hnh thu thp d liu ca website, cc ti khon qun tr, tin hnh phn tch onpage website ca khch hng bng cc cng c Seo ph bin nh Seo Quake Cc yu t cn phn tch nh sau: - Tc load trang l bao nhiu, website s dng m ngun no. - Kim tra website c sitemap.xml, robots.txt hay cha, nu c th tt cho Seo hay khng? - Ti u cc th meta, alt, meta description, title. - Kim tra cu trc internal link. - Kim tra ni dung ca website chun Seo cha, s lng nh v miu t nh c ti u? (*) Lu : Nu cha ti u th phi ti u li (Vit li bi, t li cu trc internal link, ti u ha hnh nh, t th meta keywords) - Check th hng t kha trn Google. - Xc nh PR ca website, tui th ca domain, trust ca website, ch s google index (cng cao cng tt). Bc 3. Ti u Seo Onpage Cho Website. - Ti u li th title, meta keyword, meta description, meta Geo, meta tag, th Alt, h1,h2,h3. - Ti u link internal trong ni dung ca website, m bo Bot goole lm sao li website lu nht, index c nhiu ni dung ca website Seo v n c trang sn phm ca website - Nu sitemap v file robots ca khch hng cha tt th tin hnh to li v submit ln ln cc cng c tm kim. - Tin hnh khai bo website ln Alexa, Bing, Yahoo - Tin hnh Ping website ln cc cng c tm kim. - Ci thin tc x l cho trang bng vic ti u url, nn code gim bng thng, nng cp hosting. - To cc ti khon theo di website: Google analytics, Google webmaster tool. - To quyn tc gi cho cc ni dung ca website Seo. - ng ti cc ni dung mi, thng xuyn, lin tc ln website cn Seo. 19. Bc 4: Tin hnh lm Seo Offpage - Bc quan trng nht trong cc d n Seo. Chia lm 3 cng on: -Link buiding (xy dng lin kt cho website Seo).-Social media (truyn thng x hi).-Social bookmarking (nh du trn cc phng tin truyn thng x hi).4.1. Link buiding - Xy dng lin kt theo m hnh (VD: m hnh pyramid, m hnh link wheel.) - Xa b cc lin kt km cht lng v cc lin kt cht n website Seo. - To cc lin kt n cc website c cng lnh vc, cng ch vi ni dung ca website cn Seo bng cch t text link ti cc website . - Xy dng cc lin kt n cc din n, forum, blog, youtube c PR v Trust cao bng cch vit bi, t ch k, to profile c chn lin kt n website Seo, ngoi ra c th comment cc bi vit c cng ch vi website Seo trong comments c th chn lin kt n website seo. 4.2. Social media - To ra cc ti khon trn cc trang mng x hi c lin kt n website Seo, t cc ti khon ta to tip cc fanpage, group v mi ngi dng tham gia vo fanpage, group. - Vit bi, to hnh nh, video clip c ni dung lin quan n website cn seo v update ln fanpage PR cho sn phm v website Seo t to ra thng hiu cho sn phm, website seo, v to lng traffic cho website Seo. - Tham gia cc hi c lng thnh vin ln v a link v sn phm hoc website ln hi gii thiu v sn phm v website mnh ang seo to ra thng hiu hoc tng lng traffic cho website seo. 4.3. Social boomarking To nh du cc bi vit hoc website ca bn ln cc trang bookmark. Nu bi vit hay c th thu ht lng traffic rt ln. Bc 5: Tng hp bo co theo di hng tun, hng thng. -T