of 42 /42
Trưng đi hc sư phm TPHCM Khoa CNTT – Sp Tin 4 GVHD : Lê Đc Long SVTH : V Mnh ng K37.103.502

Google hangout vu manhcuong

Embed Size (px)

DESCRIPTION

chủ đề 3-Google hangout

Text of Google hangout vu manhcuong

  • 1. Trng ai hoc s pham TPHCMKhoa CNTT Sp Tin 4LOGOGVHD : L c LongSVTH : Vu Manh Cng K37.103.502

2. NI DUNG1.Tng quan va xut x2.c im va chc nng3.Li ich va tin ich4.u im va han ch5.Cai t va hng dn s dung6.ng dung vao day hoc7.Vi du kich ban minh hoa8.Tai liu tham khao 3. Cng nhau coi video nh ! 4. Coi xong video cc ban s thy n c th thay th chatbng phn mm yahoo hay gi in thoai bng Skype hayviber Tht hp dn v n l 1 ng dng FREE thn thin v tch hpnhiu tnh nng vt tri.Chng ta cng nhau i tm hiu nnh! 5. 1. Tng quan va xut x Google Hangout c trin khai t 31-7-2012. y lcng c h tr video chat cho mang x hi Google Plus. Thng qua kho st, cch hoat ng ca Google Hangouttng t nh video chat ca Skype hay Facebook Videochat. 6. 1. Tng quan va xut x Google Hangouts c th c truy cp thng qua my tnh xchtay v my tnh bn cung nh vi Android, thit b di ng(Android " Gingerbread "v2.3 v sau ny), v trong tng laign,iOS thit b di ng -powered. Ngoi ra video chat, Google Hangouts ngi dng c th chias ti liu, scratchpads, hnh nh v YouTube video vi ngidng khc. 7. 1. Tng quan va xut xGoogle Hangout c mt li th l c thm ccapplication tch hp gip gia tng tnh tng tc giacc ngi dng nh:- Xem video YouTube- Xem ti liu trn SlideShare- Chi cc game tng tc. 8. 1. Tng quan va xut xTin thn ca Google Hangout l Google Talk (c tchhp trong Gmail trc kia).Tuy nhin, Google Hangout ngi dng c th chat theonhm gm nhiu ngi.Ngoi ra, Google Hangout c thm ty chn cho php phttrc tuyn cuc tr chuyn Hangout thng qua tnh nngHangout On Air. 9. 1. Tng quan va xut x Tt c cc oan chat, nhn tin u c ng b "lnmy" v cho php ngi dng nhn tin cho ban b btk lc no, ngay c khi h khng kt ni. Cc hnh nh hay video c gi nu ngi dng chanhn c ngay s lu tr ln my ch ca Google.Vi Hangouts, mi ngi c th ng b khp ni vi cdanh sch lin lac cung nh oan chat trn bt k thit bno min l ng nhp vo ti khon Google. 10. 2. c im va chc nngChc nng chinhNhungBan c th cho php mi ngi xem Hangout trc tuynt bt k trang web no bng tnh nng nhng. Tnh nngny s a trnh pht video cng vi Hangout trc tuynln bt k trang web no. 11. 2. c im va chc nngng dung quay phimBan c th kim sot vic hin th hay n nhng ngitham gia trong Hangout trc tuyn bng ng dng Quayphim . Theo mc nh, tt c Hangouts trc tuyn u cng dng Quay phim ban c th kim sot cc ci t 12. 2. c im va chc nng ng dung giai apVi t cch l ngi t chc, ban c th thu thp cc cu hi tngi xem trc hoc trong khi din ra Hangout trc tuyn bngng dng Gii p . Ch ngi t chc mi c th bt ng dng.Ban cung c th xem cc cu hi v cu tr li sau Hangout trctuyn bng cch pht video. 13. 2. c im va chc nng ng dung trung tm iu khin L ngi t chc Hangout trc tuyn, ban c quyn kimsot nhng ngi tham gia vo chng trnh pht sng . Khi ban di chut qua thanh cng c ng dng bn tri,nhp vo ng dng Trung tm iu khin xem cc tychn sau y cho tng ngi pha bn phi ca Hangouttrc tuyn: 14. ng dung quang cao2. c im va chc nngBan c th chia s sn phm, bi vit, ni dung v trang web vi ngi xemtrong khi tham gia Hangout trc tuyn bng ng dng Qung co. V d:ban c th cho khn gi ca mnh xem sn phm ban ang bn, bi vit thv v cng ty ban hay lin kt ti xung ng dng trong Ca hngGoogle Play.Trong khi pht sng, ban c th chia s lin kt vi khn gi v h c thm lin kt m khng lm gin oan chng trnh pht sng ca ban. 15. ng dung binh chon2. c im va chc nngKhi ngi t chc bt ng dng Bnh chn cho Hangout trc tuyn,ngi xem c th by t kin bng biu tng thch hoc khngthch.Mt th s hin th trong sut chng trnh pht sng thng boni dung mi ngi thch v khng thch. 16. 2. c im va chc nngTinh nng goi in mi ca Hangouts:Tin ch m rng tr chuyn ca Google hin l Hangouts.Nng cp min ph lm cho cuc tr chuyn tr nnsng ngTnh nng hoat ng tng t nh cc cuc gi video trcy - ngi dng c th gi in vi mt nt bm trongGoogle+, Gmail hoc phn m rng (extention) caChrome. 17. 2. c im va chc nngng dung Hangouts on Aircho php chng ta pht trc tip bui ni chuyn trnYoutube. Thi gian tr hon gia live v truyn hnhcch nhau khong 1-2 pht. 18. 3. Li ch va tin ch Cuc hp video HD vi ton b nhm ca banD s dng mi ni Chia s mn hnh tch hp 19. 3. Li ch va tin chNgi dng c th thoi mi thc hin cc cuc gi Video Call theonhm vi Hangout : n cho php ban gi tin nhn, biu tng cmxc, nh v bt u cc cuc gi video vi ban b v gia nh T ng iu chnh khi thiu sng cng l mt tnh nng khng thkhng nhc n. 20. 3. Li ch va tin ch S dung vi nhiu thit b: Cuc tr chuyn Hangouts c t ngng b ha trn cc thit b, v vy, ban c th bt u Hangout trnmy tnh v tip tc trn mt thit b khc nh in thoai ca ban. Thc hin cuc goi in video: Tr chuyn trc din vi ti a 9ngi khc bng cch s dng cuc gi in video t Hangouts. Banc th d dng mi ban b hoc vng kt ni c th. Gi tin nhn Hangouts v SMS: Ban c th bt u Hangout vich mt ngi hoc nhiu ngi. Ban cung c th gi tin nhn vn bnbng Hangouts v s in thoai di ng ca mnh. Thc hin cuc goi in thoi: Thc hin cc cuc gi ti Hoa Kv Canada hin min ph. Thc hin cc cuc gi ti cc im nngoi Hoa K vi mc cc ph thp nhng tnh nng gi hin khngkh dng tt c cc a im 21. 3. Li ch va tin chTr chuyn nhm tr nn tt hn. Gi nh v biu tng cm xc,bit c khi no mi ngi tham gia Hangout v gi tin nhn cho banb bt k lc no, ngay c khi h khng c kt ni.Goi in video lm cho Hangouts tr nn th v hn, bin cuc trchuyn bt k thnh gi in video vi ti a 10 ngi ban.Tt ca bn b ca bn c th s dung Hangouts. Hangouts hoat ngtrn cc my tnh, thit b Android v thit b Apple nn ban c th ktni vi mi ngi. 22. 3. Li ch va tin chCc tnh nng tuyt vi khc ca Hangouts:S dng Hangouts khi ban di chuyn gia cc tab trong Chrome hocngay c khi ca s Chrome khng m.Xem v duy tr Hangouts ca ban trn cc thit b.Nhn thng bo ch mt ln. Sau khi ban thy mt thng bo, thng bo s b xa trn cc thit b khc. 23. 3. Li ch va tin chTam ngng thng bo nu ban mun tr li sau.Xem nhng g ban chia s trc y, bao gm nh c chia s vlch s cuc gi in video ca ban.Duy tr bn ghi ca Hangout bt k ch trong khong thi gian ngnbng cch tt lch s.Xem b su tp nh c chia s t mi Hangouts ca ban.Chn t hn 850 biu tng cm xc th hin cm xc ca ban. 24. 4. u im va han chu im- Khng cn ci t phn mm, ch cn c ti khonGmail, Google+ l c th tham gia, c bit l free nocost.- Video call kh cht lng, ritmuller th test cameratrn Hangout v thy chun hn c khi s dng Skype.- S lng ngi tham gia trong 1 Hangout l 10 ngi.(Nu s lng thnh vin ng k nhiu hn, ta phitnh n phng n s dng nhiu hn 1 laptop tai imgiao lu). 25. 4. u im va han chCch s dng ht sc n gin, ch cn cc thnhvin cung cp Gmail ca mnh, ngi ph trch tphp lai, thc hin Invite (mi tham gia) l cc thnhvin online c th kt ni c.- Yu cu km theo: my tnh c kt ni internet kmph kin nh microphone, webcam. 26. 4. u im va han chHiu nngGoogle c b m ha hnh nh m ngun m VP8 ca ringmnh. Tuy nhin, Google lai s dng b m ha c quynca Vidyo. y l cng ngh ng dng tiu chun H.264-SVC mi cho kh nng sa li tt hn v c kh nng thchng vi cc ng truyn cht lng thp nh 3G.Cht lng hnh nh ca Google Hangout tng i tt, cbit l nhng ni Interet cht lng cha cao nh Vit Nam.Tuy nhin vic phn mm chay di dang add-in caBrowser cung c nhiu han ch v tnh nng, cung nhkhng khai thc ht c hiu nng ca cc loai my tnhcu hnh cao.Xem thm tai http://www.google.com/hangouts/ 27. 5. Ci t va hng dn s dngNgi dng cn c ti khon Gmail v Google +Hangout l mt ng dng ca Google + 28. 5. Cai t va hng dn s dung Tao mt Hangouts: ng nhp vo Google+ --> Nhn vo Hangouts(Start a Hangout) --> xut hin mn hnh (mt ca s mi):Cc mc :+Name this Hangouts: t tn choHangout (khng quan trng)+ Add names, circle, or email addresses:Thm tn, vng trn a ch lin lachoc a ch email (ca thnh vin tamun mi) --> Cch ritmuller thc hin:trong contacts list Google+, ritmullertao sn 1 circle (nh 1 group) c ttn l Sax Club (gm email cc thnhvin). Vo n y, ritmuller ch vic gSax Club l tt c cc thnh vin cemail trong circle u c micng mt lc, mt thi gian mi tngngi.+ Sau nhn vo nt Hangout. 29. 5. Ci t va hng dn s dng --> Mn hnh mi xut hin: mn hnh ny, ta vn c th tip tcmi cc thnh vin mi v ch h chpnhn tham gia.Gii thiu thm mt s chc nng:+ Pha trn bn phi mn hnh c: Tt/m(turn on/off) Microphone, Camera, iuchnh m lng, iu chnh ch camera, ci t, ri khi Hangout.+ Pha bn tri mn hnh c mt loat chcnng khc: Mi thnh vin, Chat (c thva tr chuyn bng hnh nh, micro, vachat bng text, g phm), Screenshare(chia s mn hnh), Youtube (Chia svideo t Youtube), Google effects (cchiu ng ca Google --> nhiu hiu ngrt funny 30. 5. Ci t va hng dn s dng Lu : khi mi mt thnh vin mi, mi chnh xc ngicn mi, phi g y a ch email ca ngi , sau nhn Submit, v d: 31. 5. Ci t va hng dn s dngHng dn s dungNhung1. i ti Hangout trc tuyn ca ban2. di cng bn phi ca ca s cuc gi in video, nhp vo linkt.3. Sao chp m nhng video, URL trang YouTube hoc URL trang Skin.4. Truy cp trang web ban mun pht trc tuyn hoc hin th Hangouttrc tuyn.5. Dn m. Hy lm theo hng dn trn trang web v cch nhng trnhpht video trc tuyn hoc nhng lin kt ca mt trang web khcvo trang.6. Gi y, trnh pht video cng vi Hangout trc tuyn hoc lin kttrang web s xut hin trn trang. 32. 5. Ci t va hng dn s dngng dung quay phimn mt ngi no trong Hangout trc tuyn1. Di chut qua nh ca ngi trong thanh cui ca svideo.2. Nhp vo biu tng n video hin th hoc n ngitham gia ny.Thay i ngun cp d liu video hoc m thanh ca ngitham gia1. i ti ca s Hangout trc tuyn.2. Di chut sang bn tri mn hnh Hangout trc tuyn.3. Nhp vo biu tng Quay phim4. Chn C or Khng cho cc ci t ct pht sng bn di 33. 5. Ci t va hng dn s dngng dung giai apBt hoc tt ng dng Gii p Ch ngi t chc mi c th bt hoc tt ng dng Gii p trckhi pht sng.1. Truy cp trang s kin Hangout trc tuyn.2. Nhp vo ng dng Gii p .3. Khi ngi xem bt u ng cu hi, nhp vo Chn di cu hi nh du l cu hi "Hin ang tr li".4. Nhp vo Xong khi ban tr li xong cu hi.t cu hi1. gc di cng bn phi ca ca s xem, nhp vo t cu hi mi.2. Nhp cu hi ca ban.3. Nhp vo Gi. 34. 5. Ci t va hng dn s dngng dung trung tm iu khin n vo biu tng tt ting tt m thanh ca mt ngi. Bans bit m thanh c tt khi biu tng chuyn sang mu . n/hin th video ca mt ngi: Nhp vo biu tng video tt video ca mt ngi. Kim sot m lng ca mt ngi: Nhp vo thanh m thanh bncanh nh ca ngi .. Cp cho ngi khc quyn kim sot Hangout trc tuyn: tchut ln tn ca ngi . Nhp vo nt th xung bn phitn ca ngi v chn Cp quyn kim sot. T chi mt ngi khi Hangout trc tuyn: t chut ln tn cangi . Nhp vo nt th xung bn phi tn ca ngi vchn T chi. 35. 5. Ci t va hng dn s dngng dung quang caoThm lin kt vo Hangout trc tuyn1. Truy cp trang web ban mun chia s v sao chp a chca trang web .2. i ti ca s Hangout trc tuyn.3. bn tri mn hnh Hangout trc tuyn, nhp vo ngdng Qung co Showcase icon.4. Dn lin kt trang web ban mun chia s vi khn gi tronghp vn bn ng dng Qung co ln pha trn bn phica s Hangout trc tuyn. 36. 5. Ci t va hng dn s dng5. thay i ni dung lin kt ban mun chia s, nhp voChnh sa. Tiu : Tao tiu c tnh m t khn gi ca banc th d dng hiu tiu . Hnh nh: xa hnh nh minh ha ca mc, hynhp vo biu tng xa Showcase delete icon. Ni dung tm tt: Thm ni dung tm tt ngn v mc.6. Nhp vo Xong.7. Nhp vo hp kim bn canh "Hin th mc". Nu sauny ban mun n danh sch ca mnh, hy b chn hpbn canh "Hin th mc". 37. 5. Ci t va hng dn s dngng dung binh chonDnh cho ngi t chc: Bt hoc tt ng dng Bnh chnNu ban lp lch Hangout trc tuyn ca mnh thng quatrang Google+ S kin, ng dng Bnh chn s c bttheo mc nh. Trc khi bt u t chc Hangout trctuyn, ban c th tt ng dng Bnh chn. Ban khng ththay i quyt nh ca mnh sau khi chng trnh phtsng bt u1. Truy cp trang Google+ S kin ca Hangout trc tuyn.2. Nhp vo ng dng Bnh chn 38. 5. Ci t va hng dn s dngDnh cho ngi xem: Thch hoc khng thch ni dung no trong Hangout trc tuyn1. Bt u Hangout trc tuyn ca ban. My tin: Truy cp trang Google+ S kin ca Hangouttrc tuyn. Nhp voPht bt u Hangout trc tuyn. Thit b di ng: M ng dng Google+ trn thit b ding ca ban v truy cp trang Google+ S kin caHangout trc tuyn. Nhp vo Pht bt u Hangouttrc tuyn.2. Bn di ca s chng trnh pht sng, nhp vo biutng thch hoc biu tng khng thch . Thch Applause thumbs up button Khng thch 39. 6. ng dng vo day hcHin nay cung c mt s trang web s dngGoogle Hangout vo vic day hc.Khng nhng vy Google Hangouts ln sang sndoanh nghipDn chng http://www.pcworld.com.vn/articles/kinh-doanh/2014/07/1235519/google-hangouts-lan-sang-san-doanh-nghiep/V ring em th em c th s dng day hc t xathng qua cc video hng dn,c th t chc trchi v mt s hoat ng tng tc thi gian trn nh tr li cu hi , kim tra ming ,. 40. 7.V d kch bn minh haTin hnh mt vi bui day hc v cc ch v lp 10 tinhc(Gii thiu v my tnh) cc bi c nhiu l thuyt cho php cc sinh vin v gio vin c th quen vi vics dng h thng bng vic lm bi tp trc nghim trngoogle handout.Sau hng dn HS s dng : HS s nhn cc nt truyn cn tham gia vo nhm c linquan khi s dng Hangouts. Tt c cc nt cn ng nhp vo ti khon Google+ caHS t nht mi lm pht trc khi lp hc bt u. Hng dn HS s nhn cc nt tip nhn c lin quan vs t ng nhn c truyn ti mt khi chng c ngnhp. C th cho chi game v lm bi tp trn google hangout. 41. 8.Tai liu tham khaoy l ton b nhng link em tham kho :http://www.saigonsaxo.net/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=16&id=7554&Itemid=124http://vietbao.vn/Cong-nghe/Hang-loat-cai-tien-moi-duoc-Google-trang-bi-cho-Hangout/2131720334/217/https://www.tinhte.vn/threads/google-hangout.1235023/http://aviosen.vn/Content/tabid/63/id/155-Huong-dan-nhan-tin-va-goi-dien-mien-phi-tren-Google-Hangouts.aspxhttp://dantri.com.vn/suc-manh-so/google-ra-mat-hangouts-nhan-tin-va-goi-dien-mien-phi-qua-internet-731202.htmhttps://support.google.com/hangouts/answer/2944865?hl=vihttp://www.google.com/intx/vi/work/apps/business/products/hangouts/http://www.vjol.info/index.php/sphcm/article/viewFile/14572/13092http://www.download.com.vn/hangouts-for-chrome/downloadhttps://support.google.com/plus/answer/2660854?hl=vi 42. LOGO