Hoe zet je de iPad verantwoord in als didactische hulpmiddel?

 • View
  342

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Hoe zet je de iPad verantwoord in als didactische hulpmiddel?

 • H o e z e t j e d e i P a d v e r a n t w o o rd i n a l s d i d a c t i s c h h u l p m i d d e l ?

  E r i k v a n d e n H o u t M a r k v a n d e M o r t e l

  D o n d e r w i j s d a g e n 1 1 n o v e m b e r 2 0 1 5

 • S C H O L E N G E M E E N S C H A P S I N T U R S U L A , L O C AT I E H O R N

 • S C H O L E N G E M E E N S C H A P S I N T U R S U L A , L O C AT I E H O R N

 • S C H O L E N G E M E E N S C H A P S I N T U R S U L A , L O C AT I E H O R N

 • S C H O L E N G E M E E N S C H A P S I N T U R S U L A , L O C AT I E H O R N

 • A C T I V E R E N D E D I D A C T I E K & D E iPA D

 • A C T I V E R E N D E D I D A C T I E K & D E iPA D

 • A C T I V E R E N D E D I D A C T I E K & D E iPA D

 • A C T I V E R E N D E D I D A C T I E K & D E iPA D

 • A C T I V E R E N D E D I D A C T I E K & D E iPA D

 • TRAJECT

 • K L A S S E N 2013 - 2014

  1 klas 2 VMBO-T

  2014 - 2015

  2 klassen 2 VMBO-T

  1 klas 3 VMBO-T

  2015 - 2016

  1 VMBO-T brugklas en 1 HAVO brugklas

  2 klassen 2 VMBO-T

  2 klassen 3 VMBO-T

  leerlingen verspreid op 4 VMBO-T

  Syntheseklas en VWO+-klas

 • D O C E N T E N 2013 - 2014

  15 docenten

  2014 - 2015

  33 docenten

  2015 - 2016

  57 docenten (50%)

 • B E G E L E I D I N G

  Gesprekken met de secties

  iCamp

  Bijeenkomsten:

  Workshops

  Studio

  1-op-1; sectie; vakoverstijgend

 • P R O B L E M E N

  Techniek

  Vaardigheden

  Afleiding

 • O N D E R Z O E K

  Motivatie m.b.v. Schoolvragenlijst (SVL)

  Cijferanalyse

  Leerlingen

  Docenten

  Ouder(s) / verzorger(s)

 • M O T I VAT I E L E E R L I N G E N

 • M O T I VAT I E L E E R L I N G E N

 • C I J F E R A N A LY S E P E R VA K

 • R A P P O R T K W A L I F I C AT I E O N V O L D O E N D E

  2 VMBO-T 2014 - 2015

 • B e d a n k t v o o r u w a a n d a c h t , z i j n e r v r a g e n ?

  ipad@ursula.nl ursula.nl/iPad @iPadklasSSU

  @MarkvandeMortel @evdhout

  mailto:ipad@ursula.nl?subject=