HT Thích Nhất Hạnh nói về Trịnh Công Sơn phần 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HT Thch Nht Hnh ni v Trnh Cng Sn phn 2

Text of HT Thích Nhất Hạnh nói về Trịnh Công Sơn phần 2

  • 1. HT Thch Nht Hnh ni v Trnh Cng Sn phn 2