HT16 - DA156A - JavaScript forts

 • View
  282

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • JavaScriptLoopar, if-satser, funktioner & interaktiva webbsidor

 • Frgor kring JavaScript?

 • Dagens frelsning

  1. Repetition

  2. If-satser

  3. Loopar

  4. Funktioner

  5. Interaktiva webbsidor

 • 1. RepetitionFrn frra veckan

 • Programmering handlar om att instruera en maskin eller del av en maskin [] att utfra ett

  visst arbete.

 • Variabler

  Ett viktigt koncept r att kunna spara undan vrden

  Vrden kan lagras i variabler

  Variabler skapasmed nyckelordet var, fljt av ett namn

  var name = Anton;

  var age = 25;

 • Vrden i JavaScript

  Det finns sex typer av vrden i JavaScript

  1. Number (siffror)

  2. String (textstrngar)

  3. Boolean (booleskt vrde; sant/falskt)

  4. Array

  5. Object

  6. Undefined & null

 • Exempel frn senast

 • If-satserSelektion

 • Val / selektion

  Ofta ska program gra olika saker beroende p anvndarinmatning eller resultat av en berkning

  I JavaScript kan vi vlja att utfra en uppsttning instruktion, endast om ett uttryck r sant

  Detta grs med en if-sats

 • If

 • If Else

 • Exempel, if-sats

 • Exempel, if-sats

 • ExempelIf-satser

 • Loopar (iterationer)Gra saker flera gnger!

 • Iterationer / loopar

  Det r vanligt att behva upprepa en uppsttning instruktioner flera gnger.

  Detta r att iterera och gra med en loop.

  while-loop

  for-loop

 • Exempel, loopar

 • ExempelLoopar

 • Funktionerteranvnda samma kod!

 • Ngra inbyggda funktioner

  prompt() Hmta data frn anvndaren

  alert() Skapa en popupruta

  document.write() Utskrift p sidan

 • Vad r en funktion?

  Exempel p funktioner:- prompt()- alert()- document.write()

  Vi vet vad de gr, men inte hur.

  Vi pverkar krningen genom att skicka indata (t.ex. vad som ska skrivas ut, vilket meddelande som ska synas).

  I vissa fall (prompt()) fr vi tillbaka ett vrde.

 • Exempel 2

 • Hur anvnde vi funktionerna?

  Vi kallade p dem fr att anvnda deras funktionalitet

  Vi skickade med vrde fr att funktionen skulle generera det resultat vi nskade.

  Vi kallade p dem genom att ange deras funktionsnamn och skicka med vrdet inom ()

 • Definiera funktion

  Inom programmering r en funktion, ven subrutin, procedur, metod, underprogram eller subprogram,

  en del av ett datorprogram som kan anropas fr att utfra en viss uppgift oberoende av resten av koden.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Funktion_%28programmering%29

 • Funktion (function)

  Namngiven uppsttning instruktioner- Kan ha en eller fler parametrar- Kan producera ett returvrde

  Anvnds som byggstenar fr program.

  En funktion kan anropas (kras) allt man behver veta r namnet p funktionen och om det finns parametrar

 • Ett frsta exempel p en funktion

 • Parametrar

  En funktion kan ha 0 till flera parametrar

  En parameter r som en variabel, vars vrde definieras vid anropet av funktionen

  Det vrde som skickas till funktionsanrop kallas argument.

 • Exempel p parameter/argument

 • Exempel p flera parametrar/argument

 • ExempelAtt bygga funktionen showMessage

 • Returvrde

  Nr en funktion krt klart kan den returnera ett vrde

  Det vrdet blir tillgngligt dr funktionen anropas

  En funktion som inte anger ett returvrde sjlv, returneras undefined

 • Exempel 5

 • 3. Frn funktioner till interaktiva webbsidor

 • Strukturera program med funktioner

  Instruktioner anger hur saker ska utfras

  Ofta r det lttare att tnka vad som ska utfras

  Funktioner lter oss separera vad frn hur Definiera uppgiften, lista ut vilka indata som krvs, bestmma vad resultatet

  ska vara.

 • Trevlig sidoeffekt av att ha funktioner:Enkelt att anropa en funktion vid musklick

 • Anropa en funktion vid musklick

  Fr varje element p en webbsida s kan man ange JavaScript som ska kras vid ett musklick

  Typiskt anges en funktion som ska anropas

  Detta grs med HTML-attributet onclick

 • Anropa en funktion vid musklick

  Detta r en form av hndelsedriven programmering (event handling)

  Webblsaren lyssnar efter hndelser (musklick) och reagerar genom att anropa den funktion vi angivit

 • Event (hndelser)

  Event (hndelser): genereras av anvndaren

  Event handler (hndelsehanterare): en funktion som anropas vid ett event

  Vid hndelsen musklick ska funktionen alert anropas

  Testa

 • Exempel 1

 • onclick verallt r inte s snyggt

  Kan vi hantera hndelser utan att behva ndra vr HTML?

 • Behov: hnvisa till delar av HTML-dokument frn JavaScript

 • Lsning DOM

  Document Object Model (DOM) r en representation av HTML-dokumentet i JavaScript

  Via DOM r det mjligt att manipulera alla egenskaper, fr alla element

  Med DOM kan vi (ntligen?) separera JavaScript frn HTML

 • DOM

  Trdstruktur som motsvarar taggarnas ordning/nstling

  Varje element r en nod i trdet

  Relationer mellan noderna beskrivs med frlder/barn och syskon

 • Anvnda DOM

  I JavaScript kan man alltid komma t DOM via objektet document

  Drifrn kan vi navigera genom trdet

  // referens till body-elementet:document.body

  // lista ver alla element i bodydocument.body.childNodes

 • Att navigera i DOM

  Vi antar att node r en nod/element i DOM-trdet

  // Navigera mellan noder p samma nivnode.nextSiblingnode.previousSibling

  // Nedt, barnnoder

  node.firstChild

  node.lastChildnode.childNodes // alla barn

  // Uppt, frlder (bara en)node.parentNode

 • Vi kommer fokusera p tv genvgar

  document.querySelector leta upp det frsta elementet som matchar vr skning

  document.querySelectorAll leta upp alla elementet som matchar vr skning

 • ExempelJavaScript och DOM

 • DOM och hndelser

  Med hjlp av DOM kan vi hmta referenser till element

  Har man en elementreferens kan man ndra attributet onclick

  och mnga andra hndelseattribut:http://www.w3schools.com/tags/ref_eventattributes.asp

 • ExempelDOM och hndelser

 • Mjligheterna r ondliga med DOM

  Ngra saker kan vara speciellt bra att ha sett:

  Erstta innehll i element

  Lsa och skriva till formulrselement

  ndra CSS dynamiskt

 • Extra exempel