of 13 /13
Created by Stoyan Borisov

I socbox v1.6 readme and manual

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of I socbox v1.6 readme and manual

Page 1: I socbox v1.6  readme and manual

Created by

Stoyan Borisov

Page 2: I socbox v1.6  readme and manual

iSOCBOX ©2010

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Инсталация ............................................................. 3

II. Подготовка на файловете, създаване на

акаунти и публикуване на новини. ........................ 5

1. Инсталиране на iSB1.5 CSV Editor Setup.exe и

обработка на фйловете .................................................... 5

2. Създаване на акаунти. ............................................... 10

3. Добавяне на новини ................................................... 12

III. ТАЙНИ СПЕЦИАЛНИ БОНУСИ – ...............13

Как да не регистрираме email-и за всеки акаунт?

Как по-лесно да измисляме потребителски

имена? ........................................................................13

Page 3: I socbox v1.6  readme and manual

iSOCBOX ©2010

I. Инсталация

Инсталирането на iSOCBOX е лесно и бързо. Ето и стъпките, които трябва

да изпълните за успешното му инсталиране:

1. Изтеглете и инсталирайте Mozilla Firefox от следния адрес:

http://www.mozilla.com/en-US/firefox/upgrade.html

2. След като сте инсталирали Mozilla Firefox, изтеглете последната версия

на добавката iMacros за Mozilla Firefox от следния адрес:

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3863

Важно! За да се активира добавката трябва да рестартирате Mozilla Firefox

3. След като вече имате инсталиран Mozilla Firefox разархивирайте архива

iSOCBOX v1.5 Official.zip в някоя папка, например на работния плот

(Desktop) и в папката трябва да имат следните две папки:

3.1. Влезте в папката “Datasources”, там трябва да имате следните

файлове:

Маркирайте двата файла и ги копирайте.

3.2. Отворете системната папка “MyDocuments” (За потребителите с

Windows 7 папката се казва само “Documents”). В нея трябва да

намерите папка с име “iMacros”. Влезте в нея и трябва да видите

следната картинка:

Влезте в папката “Datasources” и поставете (Paste) файловете,

които копирахте в стъпка 3.1.

3.3. Върнете се на работния плот и от папката, в която

разархивирахте iSOCBOX v1.5 Official.zip копирайте цялата папка

“iSOCBOX v.15 ”

Page 4: I socbox v1.6  readme and manual

iSOCBOX ©2010

3.4. Отворете отново “MyDocuments” (За потребителите с Windows 7

папката се казва само “Documents”), след което влезте в папката

“iMacros”. Сега влезте в папка “Macros”

Поставете (Paste) папката “iSOCBOX v1.5”, която копирахте в

стъпка 3.3.

ГОТОВО! Вие успешно инсталирахте

iSOCBOX v1.5!

Page 5: I socbox v1.6  readme and manual

iSOCBOX ©2010

II. Подготовка на файловете, създаване на

акаунти и публикуване на новини.

След като вече сме инсталирали iSOCBOX е време да подготвим

файловете, да създадем акаунти и да публикуваме новините, които желаем.

Следва подробно описание на горепосочените операции, както и

допълнителния софтуер, който ще ни е нужен.

1. Инсталиране на iSB1.5 CSV Editor Setup.exe и

обработка на фйловете

1. Инсталиране на iSB1.5 CSV Editor Setup.exe

Файлът iSB1.5 CSV Editor Setup.exe, можете да намерите в папката, в

която разархивирахте iSOCBOX v1.5 Official.zip, или може да го

стартирате директно от архива.

Важно! За да използвате пълноценно програмата трябва да имате

инсталиран .NET Framework 3.5, ако не разполагате с него, инсталацията

ще ви предложи да го инсталирате, след което ще продължи с

инсталацията на софтуера. Ако желаете да инсталирате предварително

.NET Framework 3.5, моля изтеглете го от следния линк:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=333325fd-ae52-

4e35-b531-508d977d32a6&displaylang=en

След инсталиране на програмата тя автоматично ще направи пряк път

(Shortcut) на вашия работен плот (Desktop) и ще добави своя папка в старт

лентата (Start menu) във всички файлове (All Files)

2. Използване на iSOCBOX v1.5 CSV Editor v1.0

2.1 Начален екран

Това е началния екран на csv редактора на iSOCBOX v1.5. Вижда се, че

има 2 бутона, който съответно редактират файла с акаунтите, които ще

регистрираме и файла с новините, които ще добавяме в социалните мрежи.

Page 6: I socbox v1.6  readme and manual

iSOCBOX ©2010

2.2 Редактиране на Акаунтите

След като натиснете на бутона „Редактирай Акаунтите” ще се отвори

следния прозорец:

Макар, че интерфейса е доста интуитивен и прост, нека да разгледаме

основните елементи от прозореца и да обясним тяхната функция:

1. Потребителско име – в това поле трябва да въведете потребителското

име, което желаете да използвате при регистрацията в социални мрежи.

2. Парола – в това поле трябва да въведете паролата, с която желаете да

бъдат регистрирани акаунтите в социалните мрежи.

3. Имйел – в това поле трябва въведете имейла, който желаете да

използвате при регистрацията в социалните мрежи.

4. Име – тъй като в някой социални мрежи се изисква собствено име при

регистрацията, тук трябва да въведете такова, за да бъде използвано при

нужда.

5. Фамилия - тъй като в някой социални мрежи се изисква фамилия при

регистрацията, тук трябва да въведете такава, за да бъде използвана при

нужда.

6. Изчисти – това са бутони, които изчистват съответното поле, пред което

са разположени.

БУТОН „Изчисти Всичко” – чрез този бутон можете да изчистите

всички полета едновременно.

Page 7: I socbox v1.6  readme and manual

iSOCBOX ©2010

БУТОН „Отвори Файла” - този бутон служи за да отворите вече

съществуващия файл „iSB-Accounts.csv”.

БУТОН „Изчисти записите от Файла” – този бутон служи за

изчистване на ВСИЧКИ записи от файла „iSB-Accounts.csv”. Можете

да го използвате когато желаете да изчистите всички потребителски

данни, които сте добавили, или когато започвате нов проект.

БУТОН „Добави запис към Файла” – този бутон служи за

добавяне на нов запис към файла. След като сте въвели данните за

регистрация, натиснете този бутон, за да ги добавите във файла

„iSB-Accounts.csv”. При всяко натискане на този бутон се добавя нов

запис към вече съществуващите във файла.

2.3 Редактиране на Новините

След като натиснете на бутона „Редактирай Акаунтите” ще се отвори

следния прозорец:

Page 8: I socbox v1.6  readme and manual

iSOCBOX ©2010

1. URL – в това поле, трябва да въведете URL адреса на новината, която

искате да добавите в социалните мрежи.

2. Заглавие – в това поле, трябва да въведете заглавието на новината,

която искате да добавите в социалните мрежи.

Важно! Това поле поддържа спин синтаксис, т.е. можете да слагате

заглавието в следния формат – {дума1|дума2|дума3}. iSOCBOX

автоматично ще зареди този синтаксис в специално разработена за целта

страница, и ще избере произволно една от думите, затворени между {}.

Пример за такова изречение е:

{Иванчо|Петканчо|Миланчо|Хайванчо} {e|ще е} {много|доста|наистина|абсолютно}

{примерен|приятен|добър|съвестен} {ученик|студент|помощник|работник}

След спин (пренаписване) може да се получи един от следните варианти: Петканчо e доста приятен помощник

Иванчо ще е наистина добър ученик

Хайванчо ще е доста съвестен работник

По този начин ще има значително по-малко еднакви заглавия за едно и

също URL в различните мрежи, а това от своя страна помага за по-доброто

класиране, както на новините в социалните мрежи, така и на основния

сайт.

3. Описание – в това поле въведете описанието, което желаете да

използвате при регистрацията в социалните мрежи.

Важно! Това поле поддържа спин синтаксис, т.е. можете да слагате

заглавието в следния формат – {дума1|дума2|дума3}. iSOCBOX

автоматично ще зареди този синтаксис в специално разработена за целта

страница, и ще избере произволно една от думите, затворени между {}.

Пример за такова изречение е:

{Иванчо|Петканчо|Миланчо|Хайванчо} {e|ще е} {много|доста|наистина|абсолютно}

{примерен|приятен|добър|съвестен} {ученик|студент|помощник|работник}

След спин (пренаписване) може да се получи един от следните варианти: Петканчо e доста приятен помощник

Иванчо ще е наистина добър ученик

Хайванчо ще е доста съвестен работник

По този начин ще има значително по-малко еднакви заглавия за едно и

също URL в различните мрежи, а това от своя страна помага за по-доброто

класиране, както на новините в социалните мрежи, така и на основния

сайт.

Page 9: I socbox v1.6  readme and manual

iSOCBOX ©2010

4. Таг 1 – в това поле, трябва да въведете таг, който искате да използвате

при добавянето в социални мрежи.

5. Таг 2 - в това поле, трябва да въведете таг, който искате да използвате

при добавянето в социални мрежи.

6. Таг 3 – в това поле, трябва да въведете таг, който искате да използвате

при добавянето в социални мрежи.

7. Изчисти – това са бутони, които изчистват съответното поле, пред което

са разположени.

БУТОН „Изчисти Всичко” – чрез този бутон можете да изчистите

всички полета едновременно.

БУТОН „Отвори Файла” - този бутон служи за да отворите вече

съществуващия файл „iSB-Links.csv”.

БУТОН „Изчисти записите от Файла” – този бутон служи за

изчистване на ВСИЧКИ записи от файла „iSB-Links.csv”.

Можете да го използвате когато желаете да изчистите всички

новини, които сте добавили, или когато започвате нов проект.

БУТОН „Добави запис към Файла” – този бутон служи за

добавяне на нов запис към файла. След като сте въвели данните за

регистрация, натиснете този бутон, за да ги добавите във файла

„iSB-Links.csv”. При всяко натискане на този бутон се добавя нов

запис към вече съществуващите във файла.

Готово, вашите файлове вече са готови и можем да

пристъпим към действие!

Важно! Добавянето на повече от 3 новини от един и същи домейн в

рамките на 24 часа може да доведе до премахване на вашия акаунт от

съответната социална мрежа!

Внимание! След като добавите новините, независимо колко на брой са и

искате да създадете нови, трябва да изчистите файла и да започнете да

въвеждате нови. Вече добавените новини можете да копирате в

обикновен текстов файл, за да знаете докъде сте стигнали.

Page 10: I socbox v1.6  readme and manual

iSOCBOX ©2010

2. Създаване на акаунти. Важно! В снимките поместени по-долу папката „iSOCBOX v1.5” е

преименувана на „iSOCBOX.

Сега, след като сме подготвили нашите файлове идва момента, в който ще

започнем реално да ползваме набора от скриптове. Първо ще създадем

акаунти в социалните мрежи. За тази цел следваме следните стъпки:

1. Отваряме Mozilla Firefox

След като отворите браузъра трябва да видите следната картинка в

навигационната лента:

Това е иконката на iMacros и от там ще активираме нашите сркитове.

Натиснете я.

2. В панела, който се отвори отстрани виждаме следното:

1. Набор от скриптове подредени в съответните

директории.

2. Бутон “Play” – Този бутон служи за

еднократно пускане на даден скрипт. Освен

това последните може да се пускат и с

двукратно щракване върху тях с левия бутон

на мишката.

3. Бутон “Pause” – Бутон с който временно се

спира изпълнението на скрипта, но не се

прекратява. След повторното му натискане

скрипта продължава от точката, в която е

паузиран!

4. Бутон “Stop” – Този бутон служи за спиране

на скрипта.

5. Брой пъти за изпълнение на един и същи

скрипт. Винаги трябва да е с една единица

повече отколкото са броя на редовете в csv

файла, за да изпълни всички редове.

6. Бутон “Play Loop” – Бутон за неколкократно

изпълнение на един и същ скрипт. Ще

използваме този бутон за добавяне на

новините и за регистрирането на повече от

един акаунт в една и съща мрежа.

Page 11: I socbox v1.6  readme and manual

iSOCBOX ©2010

3. Отваряме папката “ iSB-Accounts” и виждаме набора от

скриптове, които регистрират акаунти в социалните мрежи. Всеки

скрит носи името на съответната социална мрежа.

4. Изпълняваме скриптовете един след друг, за да си регистрираме

акаунти във всички приложени мрежи.

Важно! Ако сме добавили повече от една позиции във файла

“iSB-Accounts.csv” и искаме да регистрираме всички акаунти, тогава

трябва да използваме бутона “Play Loop” и да зададем на “Max” (позиция

5 в панела на iMacros) стойност равна на позициите в csv файла +1.

Пример:

Ако сме добавили 3 реда с данни за акаунти (не забравяйте, че първият е

служебен) ще имаме нещо такова:

Тогава, трябва да зададем на “Max” стойност 4 (3 акаунта +1)

Важно! ВИНАГИ използвайте бутона “Play Loop” при изпълнението на

скрипт за съответната социална мрежа, ако искате да регистрирате повече

от един акаунт в нея.

Важно! Не се препоръчва последователното създаване на повече от 1

акаунт в социалните мрежи. Това може да доведе до отстраняване

(бан) на всички акаунти.

След като сте създали акаунтите, които желаете трябва да ги

активирате. За целта влезте в посочения имейл и във всеки

получен имейл натиснете линк-а за активация.

Page 12: I socbox v1.6  readme and manual

iSOCBOX ©2010

3. Добавяне на новини

След като сме направили и активирали нашите акаунти е време да добавим

новините които желаем.

За да направим това в съответните социални мрежи следваме следните

стъпки:

1. Отваряме Mozilla Firefox

2. Отваряме папката “ iSB-Poster” и виждаме набора от скриптове,

които добавят новините в социалните мрежи. Всеки скрит носи

името на съответната социална мрежа.

3. Изпълняваме скриптовете един след друг, за да си регистрираме

акаунти във всички приложени мрежи.

Важно! ВИНАГИ използвайте бутона “Play Loop” при изпълнението на

скрипт за съответната социална мрежа, за да добавим всички новини от

файла “iSB-Links.csv”. За целта маркираме името на желаната социална

мрежа, въвеждаме стойност на “Max” равна на общия брой новини +1 и

чак тогава натискаме “Play Loop”.

Пример:

Ако сме добавили 3 реда с данни за новини (не забравяйте, че първият е

служебен) ще имаме нещо такова:

Тогава, трябва да зададем на “Max” стойност 4 (3 новини +1)

Това е! Приятно регистриране и добавяне!

Page 13: I socbox v1.6  readme and manual

iSOCBOX ©2010

III. ТАЙНИ СПЕЦИАЛНИ БОНУСИ – Как да не регистрираме email-и за всеки акаунт? Как по-

лесно да измисляме потребителски имена?

Това е моят специален бонус за вас. Както знаете процедурата по

регистрация на email е много тягостна, скучна и отнема време. Ето как да

не регистрирате email-и за всеки акаунт, а просто да използвате

потребителското му име, а iSOCBOX ще свърши останалото вместо вас.

За тази цел ще използваме email-и еднодневки или т.нар. disposable emails.

Най-добрите в бранша според мен http://yopmail.com

На горния сайт е достатъчно да въведете желано потребителско име и вече

имате имейл при тях. Не само това ами и писмата, които получавате се

пазят цели 8 дни, което е предостатъчно за да активирате акаунтите си.

Освен това, тъй като много хора прекалявят, този домейн бива бързо

банван от сайтовете имате на разположение цели 12 допълнителни

домейна, които можете да сложите зад желаното потребителско име.

@yopmail.fr @jetable.fr.nf

@yopmail.net @cool.fr.nf

@nospam.ze.tc @nomail.xl.cx

@speed.1s.fr @mega.zik.dj

@moncourrier.fr.nf @courriel.fr.nf

@monmail.fr.nf

@monemail.fr.nf

Това ще рече, че едно потребителско име може да се ползва с всички тези

окончания и независимо, кое ползвате, ще получите вашия email. За да го

проверите просто трябва да отидете на http://yopmail.com и да въведете

потребителското си име.

Но как да сме сигурни, че винаги ще имаме уникално потребителско

име, което няма вече да е заето?

Ами като използваме един от следните ресурси за генериране на

потребителски имена:

http://www.fakenamegenerator.com/the-sims.php

http://www.rinkworks.com/namegen/fnames.cgi?d=checked&f=11

С уважение и пожелание за успех,

Стоян Борисов