Informatika e biznesit java7

  • View
    199

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Informatika e biznesit java7

  • 1. Informatika e Biznesit Besart Hashani

2. Bazat e te dhenave 3. Mekanizem per ruajtjen dhe manipulimin me te dhenat I mundesohet shfrytezuesit manipulim me i lehte, me i shpejte dhe me efikas me te dhena Koncepti i bazave te te dhenave tingellon si koncept mjaft teknik. Bazat e te dhenave i perdorim jashtezakonisht shume ne jeten e perditshme. Ndonjehere nuk jemi te vetedijshem sa shume i perdorim ato Shembuj te bazave te te dhenave? 4. Bazat e te dhenave (DB) bejne qe: te dhenat te jene te dobishme dhe funksionale, te dhenat te administrohen me mire, shfrytezuesit te gjejne te dhenat me lehte kur i nevojiten Te dhenat ne DB mund te jene te formatizuara ose te paformatizuara. Te dhenat e formatizuara kane format dhe strukture fikse. Jane kuptimplote vetem kur njihet formati. Karakteristike per sistemet informatike te ndermarrjes Te dhenat e paformatizuara jane te dhena tekstuale jo te lidhura ndermjet vete sipas nje rregulli rigoroz. Karakteristike per sistemet informatike te bibliotekave, DB per botimet 5. Te dhenat qe ruhen ne memorien e kompjuterit perfaqesojne entitete te caktuara Entiteti nje person, vend apo ngjarje e caktuar Entiteti i ka atributet e veta dhe nderlidhjet e caktuara Entiteti eshte ajo per te cilen duhet te merren informatat Shembull???? 6. Shembull nga libriFusha e celesit eshte fushe unike qe perdoret per te identifikuar regjistrimet e vecanta. Fusha e celesit duhet te jete nje fushe, vlera e se ciles nuk perseritet 7. Problemet me fajllat tradicional DB me te vjetra?? Shume probleme Kalimi ne sisteme kompjuterike u be hap pas hapi Probleme te shumta me keto baza te te dhenave Mungesa e fleksibilitetit te te dhenave Redundanca e te dhenave Siguria e dobet e te dhenave Pamundesia e kembimit te te dhenave midis aplikacioneve te ndryshme 8. Modelet e organizimit te te dhenave ne baza te te dhenave Tri modele kryesore te organizimit te databazave: Modeli hierarkik Modeli rrjetor Modeli relacionalCili model eshte me i mire? 9. I shqyrtojme secilin model vec e vec 10. Modeli hierarkik i te dhenave 11. Perparesite dhe te metat Perparesite Futje dhe largim i shpejte i te dhenave Qasje shume e shpejte e te dhenave ne rrenje Funksionon mire per organizimin e punetoreve, te uzinave etj. Funksionon me gjithcka qe ka te beje me nderlidhje 1 me shume. Te metat Te dhenat mund te duhet te shtohen shume here. Kerkim i ngadalte i te dhenave ne entitetet e ulta Funksionojne vetem nderlidhjet 1 me shume Duhet goxha pune per te krijuar nderlidhjet shume me shume 12. Modeli rrjetor i te dhenave Me shume se nje rruge te qasjes deri te e dhena e caktuar Relacione shume me shume 13. Perparesite dhe mangesite Perparesite Thjeshtesia i thjeshte dhe i lehte per tu dizajnuar Qasja e lehte e te dhenave me shume rruge Me shume lloje te nderlidhjeve Pavaresia e te dhenave ndryshimet ne aplikacione nuk ndryshojne te dhenat Mangesite Kompleksiteti i sistemit duhet te kuptohet mire struktura e databazave te tilla Mungesa e pavaresise strukturale nderrimi i struktures kerkon edhe ndryshime ne aplikacione 14. Modeli relacional i te dhenave Te dhenat paraqiten permes tabelave qe kane lidhje me njera tjetren Te dhenat mbahen fizikisht ne nje lokacion te njejte. 15. Perparesite dhe mangesite Perparesite Thjeshtesi me e larte Menaxhim me i fuqishem i te dhenave Dizajnim dhe perdorim me i lehte i DB Pavaresi strukturale Mangesite Fuqi kalkuluese me e larte Kerkesa me te medha hardverike dhe softverike Veshtire te ndryshohet DB 16. Menaxhimi i bazes se te dhenave Perfshine: Administrimin e te dhenave Planifikimin dhe metodologjine e modelimit Tekonologjine e bazes se te dhenave dhe menaxhmentin 17. Sistemi per menaxhimin e bazes se te dhenave DBMS Softver qe mundeson: Organizim te centralizuar te te dhenave Menaxhim efikas Siguron qasje ne te dhenat Tri komponente kryesore te DBMS Gjuha e definimit te te dhenave Gjuha e manipulimit me te dhena Fjalori i te dhenave 18. Trendet e bazave te te dhenave DB klasike qendrore DB moderne te distribuara ne shume lokacione DB alternative Te orientuara ne objekte Hipermedia Data Warehouse Te bazuara ne Web