of 19 /19
Agur Euzkadi Lidia Bernal Jone Etxebarria

Jone eta lidia power point

  • Upload
    aingura

  • View
    308

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lauaxeta: Agur Euskadi Bere olerkirik hunkigarriena

Citation preview

Page 1: Jone eta lidia power point

Agur Euzkadi

Lidia Bernal

Jone Etxebarria

Page 2: Jone eta lidia power point

Agur Euzkadi, Jaunak naroa Aberri eder argira!

Page 3: Jone eta lidia power point

Neure negarrak jarion neuzan zeure mendiai begira. 

Page 4: Jone eta lidia power point

Seme bat zeukan baina etsayak kendu eutsoen biotza.

Page 5: Jone eta lidia power point

Soin ederrera ixuri yakon Maietz bateko goiz otza.

Page 6: Jone eta lidia power point

Gurutz deunari musu eginaz alde egin eutson mundutik;

Page 7: Jone eta lidia power point

Kristoren gentza abo ganean loratu yakon gaztetik.

Page 8: Jone eta lidia power point

Jaunaren maitez, aberri maitez ez eban euki bildurrik,

Page 9: Jone eta lidia power point

eta zeuretzat, zorion utsa opaldu eutsun gogotik.

Page 10: Jone eta lidia power point

Euzkadi ona, zagoz betiko Kristoren fede betean

Page 11: Jone eta lidia power point

olan zoruna bilauko dozu emen ezpada zeruan.

Page 12: Jone eta lidia power point

Eriotz deuna aurrean daukot ziñistu bada euzkoa;

Page 13: Jone eta lidia power point

Euzkadi aske izan daitean zaindu Josuren legea.

Page 14: Jone eta lidia power point

Eder yatazan euzko basterrak, eder itxaso zabala;

Page 15: Jone eta lidia power point

baña oraintxe ederrago yat eriotz onen itzala!

Page 16: Jone eta lidia power point

Gaztea nozu bizitz onetan ta ez yatan palta gauzarik.

Page 17: Jone eta lidia power point

Jauna gogorra aldi onetan iges eitea lurretik!

Page 18: Jone eta lidia power point

Ez bedi egin neure oldea Zeure naia bai ostera.

Page 19: Jone eta lidia power point

Gogoa bijoa zeru argira gorputza lur illunera.