Kata Adjektif,Kata Tugas Dan Akronim

 • View
  7.574

 • Download
  7

Embed Size (px)

Transcript

 • 1. KATA ADJEKTIF,KATA TUGAS DAN AKRONIM
  DIPERSEMBAHKAN OLEH:
  RUSLINA
  IFFA
  HIDAYAH
  AZURA
  ADAWIYAH

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. KATA ADJEKTIF
Kataadjektifialahkata yang menjadiintidalamfrasaadjektif.Katainimenerangkankeadaanatausifatsesuatunama.Kataadjektifbolehdiikutiataudidahuluidengankata bantu seperti :

 • Paling.

12. Amat 13. Sungguh 14. Sekali 15. sangat