Kehijauan alam sekitar

  • View
    1.563

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Supaya generasi akan datang dapat menikmati alam sekitar yang bersihSupayaKEPENTINGAN UntukekosistemmengurangkanPEMELIHARAANpemanasan global bumi ini terkawal DAN PEMULIHANALAM SEKITARSupaya persekitaran kita menjadi bersih

2. CARA- CARA MENINGKATKAN KUALITIALAM SEKITAR Menanam semula pokok-pokok yang telah ditebang Pendedahan melalui media massa tentang pentingnyamenjaga alam sekitar Melalui kempen alam sekitar Pendidikan alam sekitar mula di perkenalkan sejak disekolah rendah lagi Penggunaan teknologi moden 3. PROJEK HIJAUBertujuan untuk meningkatkan kualitialam sekitar di kawasan sekolah ataurumah. Aktiviti projek hijau melibatkan banyakaktiviti yang berkaitan dengan alamsekitar seperti penanaman semulapokok-pokok di rumah, pokok sebagaitanaman hiasan dan tanaman tuaian. 4. Sumber :http://sklk-panitiasains.blogspot.com 5. ALAM SEKITAR YANGBERSIH DI TAMAN DI KAWASANPERUMAHAN BANDAR 6. ALAM SEKITAR YANGSEGAR DI KAWASAN DI KAWASANSEKOLAHRUMAH SENDIRI 7. KAWASAN MANAKAH YANGPALING KAMU SUKAI..SILA PILIHDAN NYATAKAN MENGAPAANDA MEMILIH KAWASANTERSEBUT 8. AIR 9. JABATAN ALAM SEKITAR (JAS) MENGAWAL KUALITI AIR JASmenjalankan pemeriksaan danpemantauan alam sekitar melalui Akta kualitiAlam Sekitar Kualiti air sungai dipantau semenjak tahun1978 berpandukan Indeks Kualiti Air (IKA) Terdapat 931 stesen pemantauan kualiti airyang terletak di 120 buah lembangan sungaipada tahun 2001. 10. Tahukah anda kira-kira 1000 liter air dibazirkan oleh setiap keluarga sehari Contoh lembangan sungai ialah Sungai Perak,Sungai Perai, Sungai Linggi, Sungai Melakadan Sungai Skudai. Didapati 50% lembangan sungai mempunyaikualiti air bersih, 39.2% sederhana tercemardan 10% yang tercemar. Usaha memelihara dan mamulihara sungaidilaksanakan melalui kempen kesedaran danpenguatkuasaan undang-undang. 11. SUMBER AIR Air bawah tanahdipantau dengan rapi. Sekiranyapencemaran airberlaku akibattumpahan minyak,tindakan pembersihankawasan perairan olehpihak berkenaan akandilakukan 12. KEPENTINGAN AIR Sebagai sumber minuman kepadamanusia Sebagai sumber pengairan kawasanpertanian Sebagai medium pengangkutan air danpenghantaran barang menggunakankapal kargo Agen penting kepada ekosistem bumi 13. KITAR SEMULA Program ini bertujuan untukmengurangkan sisa-sisa buangansampah sarap Dapat mengurangkan kadarpencemaran dan menjimatkan tenaga 14. Bertujuan mengurangkan sisa-sisa bahan Dapat mengurangkan buangankadar pencemaran dan menjimatkan tenagaDapat memperbaiki tahap kebersihanalam sekitar danKITARmeningkatkan kualiti SEMULA hidupDapat menjimatkan kos kerana jumlahsisa bahan buanganberkurangan Dapat memelihara hutan dengan lebih efisen 15. Sektor yang terlibat dalamprogram kitar semula. MajlisPerbandaranDaerahPersatuanSekolah- Kitar Semulasekolah Tahukah andakertas yang dikitarsemula dapatPengumpul PertubuhanmengurangBahan Kitar Bukankan 4380 SemulaKerajaan tansampah sehari 16. SEKIAN TERIMA KASIHSEMOGA KITA SEMUA AKANMENJAGA ALAM SEKITARDENGAN BAIK