Kemerosotan melaka 1

  • View
    9.224

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bab 6 Sejarah Tingkatan 1

Text of Kemerosotan melaka 1

  • 1. SEJARAHTINGKATAN 1

2. BAB 6 MENU UTAMA MENU UTAMA OBJEKTIF UJI MINDA 1 UJI MINDA 2 TAMAT 3. O B J E K T I F A1 Memerihalkan kemerosotan kesultanan Melayu Melaka A2 Membincangkan kepentingan perpaduan masyarakat Melaka A3 Membandingkan peralatan perang yang digunakan oleh Melaka dengan Portugis 4. FAKTOR KEMEROSOTAN KELEMAHANKEPIMPINAN MASALAHPERPADUAN KELEMAHANASKAR MELAKA KEDATANGANPORTUGIS Arahan : Pilih tajuk 5. Selepas kematian Tun Perak Kelemahan pentadbiran Tun Mutahir Kelalaianpemerintahan Sultan Mahmud 6. Selepas kematian Tun Perak 7. Jawatan bendahara diganti oleh Tun Mutahir 8. Kelalaian pemerintahan Sultan Mahmud 9. MASALAHPERPADUAN Persaingan Pengaruh Melayu dan India Muslim RajaMendeliar memfitnah Tun MutahirCubamengatasikekayaan Sultan . Perebutanpengaruh Laksamana KhojaHassan dengan TunMutahir 10. Faktor kelemahan askar Melaka Senjata Portugis yang lebih moden dan lengkap Angkatan perang Melaka tidak mempunyai struktur yang lengkap Askar PortugisLebih terlatih. Askar Portugis mendapat sokongan dari pangkalan tentera di Goa, India. Askar upahan Melaka dari Jawamelarikan diri. 11. VS Melaka Portugis 12. Soalan pengukuhan

  • Nyatakanempat faktor kemerosotandan kejatuhan Melaka.

Jawapan SOALAN 1 SOALAN 2 SOALAN 3 SOALAN 4 13. Soalan pengukuhan 2.Siapakah Bendaharayangmenggantikan Tun Perak? Jawapan SOALAN 1 SOALAN 2 SOALAN 3 SOALAN 4 14. Soalan pengukuhan 3. Mengapakah berlakunya persaingan Kuasa antara pegawai Melayu dengan pegawai India-Muslim? Jawapan SOALAN 1 SOALAN 2 SOALAN 3 SOALAN 4 15. Soalan pengukuhan 4. Bandingkan peralatan perang askar Melaka dengan askar Portugis. Jawapan SOALAN 1 SOALAN 2 SOALAN 3 SOALAN 4 16. Jawapan soalan pengukuhan 1 17. Jawapan soalan pengukuhan 2 18. Jawapan soalan pengukuhan 3 19. Jawapan soalan pengukuhan 4 20. Nyatakan jawapan tersebutYaatauTidakberdasarkan pernyataan yang diberikan di bawah ini. 1.Sultan Mahmud melantik Laksamana Khoja Hassan menggantikan Tun Perak menjadi Bendahara Melaka 2.Askar upahan Melaka tidak setia semasa serangan Portugis 3.Raja Mendeliar memfitnah Tun Mutahir ingin mengalahkan kuasa Sultan Mahmud di Melaka 4.Perebutan pengaruh di Melaka berlaku antara Orang Melayu dengan India-Muslim

  • Askar Melaka mempunyai peralatan lebih moden daripada Portugis.

YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 21. 22. 23. Sesungguhnya,usaha mempertahankanTanah air perlumendapat kerjasamadaripada semua lapisan masyarakattidak kira bangsaatau agama. KESIMPULAN