Khoa hoc 3 c vinalink

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CEO, Press, PR, Marketing

Text of Khoa hoc 3 c vinalink

  • 1. VINALINK VINALINKHc vin nghin cu Digital Marketing Vit NamCONTENT MARKETING - COPYWRITING - CREATIVEONTENT MARKETING OPYWRITING REATIVEKha hc chuyn nghip vContent Marketing - Copywiting - Creative Sng to ni dung, sng to vit bi v copywriting cho SEO, Social media, vit li qung co, sng to qung co truyn thng.H NI : S 6 Nguyn Cng Tr - H Ni Tel : 04-382.12345 - Phng Anh : 0942430306 - L Tuyn : 0936132388 - Phm Yn Mimi : 0936021821 - Website : www.3c.edu.vn TP.HCM : S 4 Nguyn nh Chiu v 261 Nguyn Vn Tri TPHCM Tel : 08-39683838 - Hng Thuyt : 01626717700 - Min Nguyn : 0904717700 - ng Khoa : 0903086065

2. CONTENT MARKETING - COPYWRITING - CREATIVEThng tin v kha hc Khai ging:15/03/2014ti c hai im 261 Nguyn Vn Tri - Ph Nhun - TPHCM S 6 Nguyn Cng Tr - Hai B Trng - H NiLch hc:C ngy th 7 v Ch nhtcn Ch0 0.00 5.90trong 3 tun lin tip. Hc vin ngh bui no s c hc li vo thng tip theo cho n khi hc 12 bui.Mc tiu kha hc Gip cho nhng ngi ang lm ni dung trong cc lnh vc lin quan n truyn thng nh bo ch hay ngh PR; nhng ngi lm tip th cn tng sng to cho chin dch marketing cho n nhng ngi lm ni dung trn social, bin tp website c c y mt cch h thng ha 3 k nng cn thit v sng to ni dung, tip th ni dung v copywriting phc v tt hn na cho cng vic ca mnh.Chnh sch hon tini tng Nhng ai ang hc v lm trong ngnh truyn thng, bo ch, bin tp ni dung website, fanpage, nhng ngi lm trong ngnh tip th v bn hng.c im ca kha hc y l kha hc u tin v duy nht ti Vit nam dy v quy trnh sng to tip th ni dung theo tiu chun Quc t vi nhng kin thc thc t bm st vi doanh nghip Vit nam v chc chn gip cho nhng ngi lm sng to trong lnh vc truyn thng v tip th Vit nam rt ngn c con ng nghin cu sng to ni dung.Chi ph kha hc Module 1 - Chuyn v Content marketing - Business content : 2.900.000 VND Module 2 - Chuyn v Copywriting chuyn nghip : 2.900.000 VND Module 3 - Chuyn v Creative - sng to ni dung v Marketing : 2.900.000 VNDng k c 3 module : Ch cn 5.900.000VNDng Tun HCeo Vinalink - Chuyn gia sng to , Ging vin B2B v Services marketing focus hours ti cc kha o to thc s Marketing MMSS ca CFVG (Php Vit) ngi ng gp tng cho Chng trnh An Ton Giao Thng - Ti Yu Vit nam ca HONDA t nm 2004 v ch nhn tng nhn tin quyn gp t thin ca VTV - Chng trnh v ngi ngho ca y Ban MTTQVN. Ch nhn ca website c traffic Top 1000 Th gii t nm 2002-2008. Training chin lc ni dung cho VTC news, Giaoduc.net.vn, Baocongthuong...ng Hunh Vnh SnTc gi cun " tng ny l ca chng mnh" - Ch nhn ca "Toiyeumarketing.com" - hin ang lm Senior copywriter cho ChuoSenko. 3. CONTENT MARKETING - COPYWRITING - CREATIVENi dung kha hcMODULE 1 (4 BUI)CONTENT MARKETINGBui 1Bui 2Tng quan20 Th php vit bi v cc phng php khai thcni dung v t chc lu tr ni dung.Khi nim v content marketing v digital content , 12 m hnh v digital content hin nay.Tm hiu 20 th php vit bi t bi nh gi lit k, so snh, d bo, iu tra...Cc loi hnh ni dung : Li ta status, Quote trch dn, Li gii thiu, Bi vit (Bo ch, Notes, Gii thiu dch v, Bi trnh by sn phm vi 20 loi hnh ni dung v th php vit biPhng php tm kim ngun ni dung v t chc lu tr khai thc lu di.Cc nh dng ni dung mu thng gp cho kinh doanhKhai thc Fiverr v thc hnh.M hnh ni dung theo hnh Kim t thp, Hnh ch nht, Hnh xoy c, Hnh vng trn ui... Cc c im content : Gii tr, Kin thc, Mix content Cc c im content : Fresh content v Fixed content Lung i ca traffic cho digital content qua search v socialBui 3 Nghin cu Customer insights , Content trends v Gaps Customer insights thng qua Desk research v t kha gi ch ni dung to ra ni dung hp dn.Cc hm search Google khai thc ni dungBui 4 a dng ha ni dung v khai thc cng c h tr Cng c h tr lm Infograhics Cng c h tr lm Mindmap Cng c h tr bin tp nh hng lot v water mark Cng c chp snagit S dng windows movie maker Cng c h tr lm slide trnh chiu Cng c h tr lm slide nhPhn tch i th cnh tranh trn t kha ni dung a ra ni dung vt tri i th.Cng c h tr lm digital books v ebookThc hnh sng to ni dung vt triKhai thc k nng chuyn ha ni dung sang Inforgaphics v cc case study thnh cng vt triContent trends v Gap lm ni dung n khch. Khi nim Media angle v cch khai thc.Cc cch lm a dng ni dung bng media (Flash, Html5, Video, Voice,) Thc hnh cc loi hnh ni dung (T chn) Thc hnh vit notes trn Face v ch ni dung Thc hnh vit bi trn Bo in t Thc hnh thit k Infographics. 4. CONTENT MARKETING - COPYWRITING - CREATIVENi dung kha hcMODULE 2 (4 BUI)COPYWRITINGBui 1: A. Content Copywriting nh ngha v copywrite Tng quan v copywriting B cc cho cc nh dng content: Text, nh, Video... Mu sc v tm l ngi c Bn heatmap Cch vit cu, on vn, phng ch, Tiu ph Highlight box USP, CTA Minh ha di ni dung B tr lung di chuynB. E-Commerce Copywritingnh v website Nghin cu cu trc ni dung E-commerce B cc trang ch website cc loi (Who, What, Why) 6 du hiu Why L do tin cy website B cc trang trong website cc loi Mu copywriting trang sn phm Mu copywriting trang dch v Call-To-Action Khi nim CTA, CRO, UI, UX, USP, ABCBui 2: Seo Copywriting Nghin cu t kha v topic Nghin cu ni dung i th Cch vit tiu , sapo chun SeoCch vit ni dung chun Seo SEO nh v Media Lin kt ni bBui 3: Press Copywriting 28 K thut git Title K thut nh thumbnails Cch mix media cho bi vitCch vit bi Thng co bo ch Cch vit bi Advertorial v Editorial Thc hnh vit bi bo chBui 3: Creative A. SOCIAL COPYWRITING Cch lm content cho Facebook fanpage gii tr Cch lm content facebook cho trang bn hng Cch tng reach cho Post Cch tng comment cho Post Cch tng like cho Post Cch tng share cho post Thi im v tn sut post bi Youtube video copywriting Youtube video annotations v thumbnailsB. ADS COPYWRITING Cch vit li qung co cho on vn ngn Cch thit k banner cho qung co M hnh stimulus Desired response A/B Testing cho Banner qung co Thc hnh Adwords copywriting Thc hnh Facebook ads copywriting Thc hnh thit k banner 300x250 v 728x90 Thc hnh b tr qung co cho kh a4 5. CONTENT MARKETING - COPYWRITING - CREATIVENi dung kha hcMODULE 3 (4 BUI)CREATIVEBui 1: Tng quan v sng to , mc tiu, th loi v phng php sng to Mc tiu sng to Thng ip sng to, sng to cha thng ip hay sng to nhn din Mc tiu marketing Phng php tm core ideas Phng php to Scenarios ideas 15 phng php cho TVC v 5 phng php cho VVC Xem case study Cc phng php sng to Thc hnh nghin cu customer insights v SWOTBui 2: Cc phng php sng to cho content marketing Tm hiu 100 tng sng to cho content marketing Xem case study Thc hnh content marketingBui 3: Sng to Slogan v thng ip khc bit Slogan khc bit Sng to thng hiuMu sc khc bit Thc hnh sng to thng hiu v sloganBui 4: Tng kt v thuyt trnh cc nhm cc sng to trong 12 bui Cc nhm thuyt trnh bi tp content, copywriting v sng to thc t sn phm sng to Gio vin chm im v cho nhn xt BGH cng b tiu chun TN v im ca cc hc vin ca 3 bi tp ln Trao bng Tt nghip v lin hoanCREATIVE