KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  • View
    134

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kHA LUN TT NGHIP

Transcript

  • 1. 14. KT QU & BN LUN4.1. Videoclip giai on trn t4.1.1. Cc hnh c tch t phimT cc on videoclip tham kho v giai on trn t, s dng phn mm Free Video to JPG Converter tch chng thnh mt chui cc hnh v c trnh by theo Hnh 4-1.XXHnh 4-1. Chui hnh t cc phim v giai on trn t

2. 2Trong chui hnh nu trn, c 2 hnh c th c chn (c nh du X) cho cc thao tc quay v trn bt. Nh vy, giai on ny thiu hnh khi u v sn phm (Hnh trng). Hnh khi u c ly t website ca hng sn xut Erweka. Hnh kt thc c ly t thc tp Cng nghip Dc [1].Hnh 4-2. Hnh khi u v hnh kt thc4.1.2. Cc hnh chnh c chnHai hnh c tch t phim v mt hnh b sung l cc hnh chnh c la chn cho ha 3D, c trnh by trong Hnh 4-3.a bc dHnh 4-3. Cc hnh chnh ca giai on trn ta. Khi u (b sung) c. Bn trongb. Bn ngoi d. Kt thc (b sung) 3. 34.1.3. Cc hnh 3D m phng t hnh chnTip theo, 4 hnh tham kho trn c v li di dng 3D v c trnh by trong Hnh 4-4.a bc dHnh 4-4. Cc hnh 3D chnh v giai on trn ta. Khi ub. Bn ngoic. Bn trongd. Kt thc4.1.4. Chui hnh 3D lm videoclipT cc hnh 3D chnh Hnh 4-4, s dng key frame trong phn mm 3Ds Max ci t hot ng, cc hnh ph sau c kt xut lm videoclip giai on trn t v c trnh by trong Hnh 4-5. 4. 4Hnh 4-5. Chui hnh 3D v giai on trn t4.1.5. Videoclip hot hnhChui hnh sau khi kt xut c chy lin tc vi tc 24 hnh /giy to thnh mt on videoclip hon chnh.Hnh 4-6. Hnh tng trng videoclip trn t 5. 5c im: 1680 hnh, videoclip ko di 1 pht 10 giy.nh dng: *.aviKnh c: 25 MB phn gii: 1280720 pixels4.2. Videoclip giai on p n4.2.1. Cc hnh c tch t phimTng t, t on videoclip tham kho v giai on p n, s dng phn mm Free Video to JPG Converter tch chng thnh mt chui cc hnh v c trnh by theo Hnh 4-7.XXX XHnh 4-7. Chui hnh t phim v giai on p n 6. 6Trong chui hnh ca giai on nu trn, c 4 hnh c th c chn (c nh du X) i din cho cc thao tc gii thiu tng quan thit b, quay ngoi, to si v sn phm.4.2.2. Cc hnh chnh c chnBn hnh c tch t phim l cc hnh chnh c la chn cho ha 3D, c trnh by trong Hnh 4-8.a bc dHnh 4-8. Cc hnh chnh ca giai on p na. Khi u c. To sib. Quay ngoi d. Kt thc4.2.3. Cc hnh 3D m phng t hnh chnTip theo, 4 hnh tham kho trn c v li di dng 3D v c trnh by trong Hnh 4-9. 7. 7a bc dHnh 4-9. Cc hnh 3D chnh v giai on p na. Khi ub. Quay ngoic. To sid. Kt thc4.2.4. Chui hnh 3D lm videoclipT cc hnh 3D chnh Hnh 4-9, s dng key frame trong phn mm 3Ds Max ci t hot ng, cc hnh ph sau c kt xut lm videoclip giai on p n v c trnh by trong Hnh 4-10. 8. 8Hnh 4-10. Chui hnh 3D v giai on p n4.2.5. Videoclip hot hnhCc hnh sau khi kt xut c chy lin tc vi tc 24 hnh /giy to thnh mt on videoclip hon chnh.Hnh 4-11. Hnh tng trng videoclip p n 9. 9c im: 1680 hnh, videoclip ko di 1 pht 10 giy.nh dng: *.aviKnh c: 25 MB phn gii: 1280720 pixels4.3. Videoclip giai on v ht4.3.1. Cc hnh c tch t phimTng t, t on videoclip tham kho v giai on v ht, s dng phn mm Free Video to JPG Converter tch chng thnh mt chui cc hnh v c trnh by theo Hnh 4-12.XXXXHnh 4-12. Chui hnh t phim v giai on v ht 10. 10Trong chui hnh ca giai on nu trn, c 4 hnh c th c chn (c nh du X) i din cho cc thao tc gii thiu tng quan thit b, quay ly tm, ht v trng by sn phm.4.3.2. Cc hnh chnh c chnBn hnh c tch t phim l cc hnh chnh c la chn cho ha 3D, c trnh by trong Hnh 4-13.a bc dHnh 4-13. Cc hnh chnh ca giai on v hta. Khi u c. htb. Quay ngoi d. Kt thc4.3.3. Cc hnh 3D m phng t hnh chnTip theo, 4 hnh tham kho trn c v li di dng 3D v c trnh by trong Hnh 4-14. 11. 11a bc dHnh 4-14. Cc hnh 3D chnh v giai on v hta. Khi ub. Quay ngoic. htd. Kt thc4.3.4. Chui hnh 3D lm videoclipT cc hnh 3D chnh Hnh 4-14, s dng key frame trong phn mm 3Ds Max ci t hot ng, cc hnh ph sau c kt xut lm videoclip giai on v ht v c trnh by trong Hnh 4-15. 12. 12Hnh 4-15. Chui hnh 3D v giai on v ht4.3.5. Videoclip hot hnhCc hnh sau khi kt xut c chy lin tc vi tc 24 hnh /giy to thnh mt on videoclip hon chnh.Hnh 4-16. Hnh tng trng videoclip v ht 13. 13c im: 1680 hnh, videoclip ko di 1 pht 10 giy.nh dng: *.aviKnh c: 25 MB phn gii: 1280720 pixels4.4. Videoclip giai on sy ht4.4.1. Cc hnh c tch t phimTng t, t on videoclip tham kho v giai on sy ht, s dng phn mm Free Video to JPG Converter tch on phim ny thnh mt chui cc hnh v c trnh by theo Hnh 4-17.X XXXHnh 4-17. Chui hnh t phim v giai on sy ht 14. 14Trong chui hnh ca giai on nu trn, c 4 hnh c th c chn (c nh du X) i din cho cc thao tc gii thiu tng quan thit b, sy tng si, ly sn phm v trng by sn phm.4.4.2. Cc hnh chnh c chnBn hnh c tch t phim l cc hnh chnh c la chn cho ha 3D, c trnh by trong Hnh 4-18.a bc dHnh 4-18. Cc hnh chnh ca giai on sy hta. Khi ub. Bn trongc. Di chuynd. Kt thc 15. 154.4.3. Cc hnh 3D m phng t hnh chnTip theo, 4 hnh tham kho trn c v li di dng 3D v c trnh by trong Hnh 4-19.a bc dHnh 4-19. Cc hnh 3D chnh v giai on sy hta. Khi ub. Bn trongc. Di chuynd. Kt thc4.4.4. Chui hnh 3D lm videoclipT cc hnh 3D chnh Hnh 4-19, s dng key frame trong phn mm 3Ds Max ci t hot ng, cc hnh ph sau c kt xut lm videoclip giai on sy ht v c trnh by trong Hnh 4-20. 16. 16Hnh 4-20. Chui hnh 3D v giai on sy ht4.4.5. Videoclip hot hnhCc hnh sau khi kt xut c chy lin tc vi tc 24 hnh /giy to thnh mt on videoclip hon chnh.Hnh 4-21. Hnh tng trng videoclip sy ht 17. 17c im: 1680 hnh, videoclip ko di 1 pht 10 giy.nh dng: *.aviKnh c: 25 MB phn gii: 1280720 pixels4.5. Phim hot hnh iu ch vi htPhim hot hnh iu ch vi ht l kt qu chnh ca ti ny. Phim ny cn c trnh chiu bng phn mm Windows Media Player trong my tnh hoc cc phng tin chy CD DVD. Sau y ch l mt s thng tin c tnh cch gii thiu phim.4.5.1. c im phim hot hnhThng s chi tit:- nh dng: *.avi- Kch thc: 168 MB- Chiu di: 6 pht 55 giy- phn gii: 1280720 pixelsNhc nn: t https://www.youtube.com/watch?v=aVnMD6Lip4I4.5.2. B cc phim hot hnhPhim hot hnh iu ch vi ht vi cc giai on chnh c m phng li da trn b cc theo th t gm: quay tng quan my mc, thit b c s dng; 18. 18quay hot ng bn ngoi ca thit b; quay hot ng bn trong ca thit b v quay sn phm hon chnh.a b cHnh 4-22. Thng tin tng quta. Tn phim Tn tc gib. Tn kha lun Nm hon thnhc. Tn Thy hng dn Li cm n Ni thc hina b cHnh 4-23. Phn gii thiua. Khi nim vi htb. K thut p n v htc. Quy trnh sn xuta b c dHnh 4-24. Cc giai on iu ch vi hta. Giai on trn tb. Giai on p nc. Giai on v htd. Giai on sy ht 19. 194.5.2. Chui hnh 3D m phng quy trnh iu ch vi htBn giai on iu ch vi ht c tm tt li bng mt s hnh nh chnh c trnh by trong Hnh 4-23.Hnh 4-25. Chui hnh 3D m phng quy trnh iu ch vi ht4.5.3. Thuyt minh phim hot hnhPhn gii thiu- Vi ht c th cung cp s linh hot trong vic pht trin cc dng bo ch, ci thin tnh an ton v hiu qu hay tng kh nng phng thch ko di ca thuc.- Hin nay, c rt nhiu phng php iu ch vi ht nh: p n - v ht, bi dn, s dng thit b tng si ci tin, 20. 20- Phim hot hnh sau y s gii thiu v minh ha sn xut vi ht bng phng php p n - v ht.- Phng php p n - v ht tri qua 4 giai on chnh (vi nhng thit b sn xut khc nhau) bao gm: trn t, p n, v ht v sy ht.Giai on trn t- Giai on trn t s dng thit b trn c cnh quay.- Khi bt trong khay cha c cho vo thng trn.- Hai cnh quay trong thng trn quay theo 2 chiu khc nhau vi tc c th iu chnh c. T dc dnh dng lng c rt dn vo thng. Hai cnh quay tip tc trn n khi khi bt m u.Giai on p n- Giai on p n s dng thit b p n c tm chn.- Khi bt m c cho vo b phn quay. Ti y, chng c p qua cc l c ng knh ging nhau (thng t 0,6 1,2 mm) v hnh thnh cc on hnh tr nh nh con bn.- Cc on ny phi c do cn thit bin dng c nhng khng c qu nho trnh dnh vo nhau, gy kh khn trong giai on v ht tip theo.- ng knh ca cc con bn ty thuc vo ng knh ca cc l trn thit b.Giai on v ht- Giai on v ht s dng thit b v ht.- Nhng con bn c a vo a ma st quay ca my v ht.- u tin, chng s b ct thnh nhng on nh hn c chiu di khong t 1 1,2 ln ng knh ca chng.- Sau , nhng on nh ny s dn dn c lm trn bi va chm lin tc gia chng v bung quay, cho n khi tr thnh hnh cu hoc gn hnh cu.Giai on sy ht- Giai on sy ht s dng thit b sy tng si.- Cc vi ht m c cha trong thng sy t trn xe sy v c di chuyn lp vo my sy tng si. 21. 21- Di tc ng ca lung kh nng i t di ln, cc vi ht m ny c sy qua cc trng thi (tng si, l lng, kh pht) v kh nhanh chng.- Sau , thng sy cha vi ht kh c xe y di chuyn ti b phn chuyn vi ht vo thng cha.4.5.5. Nhn xt phim hot hnhDa vo cc on videoclip tham kho 4 giai on trn t, p n, v ht, v sy ht, phn mm 3Ds Max m phng li gn nh chnh xc v n gin ha 4 giai on ny bt u t nguyn liu th cho n khi ra c sn phm l cc vi ht, cui cng l sp xp chng to thnh on phim hot hnh m t quy trnh iu ch vi ht hon chnh gn ging vi thc t sn xut.Mt s thiu st trong qu trnh lm phim:- giai on trn t, phn mm 3D ang s dng khng chc nng lm hiu ng thm t dc dnh trng thi lng vo.- giai on p n, si cm c to ra ch hi gn ging vi thc t, khng c nhng on cong mm mi do hn ch ca cu hnh my tnh khng cho php kt xut qu nhiu chi tit nh.- giai on v ht, sn phm u vo l cc si nh ch khng phi hnh dng ging khi bt nh phim m phng. Bn cnh , khng quay c lc va chm li tm gia cc si cm nh v thnh bnh v hn ch v thao tc s dng phn mm v cu hnh my tnh. 22. 225. KT LUNKt lun vn ti thc hin c y cc mc tiu ra vi cc kt qu c th c tm tt nh sau:a. xy dng c c s d liu chn lc ca 4 giai on c bn trong quy trnh iu ch vi ht: trn t, p n, v ht v sy ht.- C s d liu phc v cho vic lm phim bao gm: cc videoclip tham kho cc giai on trong quy trnh, trnh t tin hnh cc giai on; cc ti liu b sung; cc my mc thit b chnh c s dng trong mi giai on v chui hnh chn lc c tch t cc videoclip tham kho.b. m phng c bn giai on trong quy trnh iu ch vi ht nu trn bng phn mm lm phim hot hnh 3 chiu:- Da trn c s d liu c, phn mm 3Ds Max 2011 m phng c nguyn tc hot ng ca cc thit b: my trn ch Z, my p n, my v ht v my sy tng si tng ng vi 4 giai on: trn t, p n, v ht v sy ht.- ng thi, phn mm 3Ds Max 2011 kt xut ra c 4 on videoclip m phng 4 giai on nu trn.c. xy dng c phim hot hnh hon chnh m phng quy trnh iu ch vi ht t nhng on phim ca bn giai on dng: 23. 23- Vi mi giai on nu trn, phn mm Proshow Gold s ghp thm li thoi v nhc nn tng ng to thnh mt on videoclip hon chnh.- Sau , phn mm Proshow Gold s ghp cc on videoclip ny theo th t to thnh mt phim hot hnh hon chnh m phng quy trnh iu ch vi ht.on phim c xut ra th