of 14 /14
www.themegallery.com LOGO Конфликти у организацији и њихово решавање

Konflikti u organizaciji i njihovo rešavanje

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fff

Text of Konflikti u organizaciji i njihovo rešavanje

Page 1: Konflikti u organizaciji i njihovo rešavanje

www.themegallery.com

LOGO

Конфликти у

организацији и

њихово

решавање

Page 2: Konflikti u organizaciji i njihovo rešavanje

КОНФЛИКТИ(лат. conflictus

,сукоб,спор)

'' Никад ни шта нисам научио од човека који се слаже са мном''.

(Роберт Хеинлеин)

Page 3: Konflikti u organizaciji i njihovo rešavanje

Елементи

1) Претходни услови за

појаву конфликта: оскудица

ресурса, погрешна политика

организације, лош систем

награђивања, погрешне

перцепције групе

2) Афективна стања

појединаца и група:

стрес, тензија, неприј

атељство, анксиознос

т

3) Конгитивна стања

појединаца и група:

веровање, свест,

сазнање са постоји

конфликтна ситуација,

да друга страна може

или већ јесте угрозила

интересе

субјекта

4) Конфликтно понашање

(акције ): од пасивног отпора

до агресије на другу страну;

''Управљање и са радња су у свему закон живота;

анархија и конкуренција су закони смрти.''

(Јохн Рускин, енглески ликовни критичар и

историчар)

Page 4: Konflikti u organizaciji i njihovo rešavanje

ПРОЦЕС КОНФЛИКТАФАЗА I ФАЗА II ФАЗА III ФАЗА IV ФАЗА V

Потенцијални

отпор или

неподударнст

Спознаја и

персонализа

цијаНамере Понашање Pезултати

Претходни

услови:

–комуникација

–структура

–личне

карактеристике

Опажен

конфликт

Неопажен

конфликт

Намере носиоца

Конфликта:

- такми чење

- колаборација

- компромис

- избјегавање

- предусретљивост

Отворени

конфликт:

- понашање

страна

-остале

реакције

Повећавање

групног учинка

Смањивање

групног учинка

''Прогрес проистиче само из борбе''.

(Лоуис Дембитз Брандеис, судија

Врховног суда САД)

Page 5: Konflikti u organizaciji i njihovo rešavanje

Понашање људи у радним групама:

Кооперација(лат.

cooperatio, облик

заједничког рада,

сарадња)

Коомпетиција(лат.

competitio,

такмичење,

супарништво)

Page 6: Konflikti u organizaciji i njihovo rešavanje

КОАЛИЦИЈЕ

Мудра изрека каже: ’’Кад се два човека напослу увиек слажу, један од њих је

непотреба.’’(Wиллиам Wриглеy)

Page 7: Konflikti u organizaciji i njihovo rešavanje
Page 8: Konflikti u organizaciji i njihovo rešavanje

Personalni

Page 9: Konflikti u organizaciji i njihovo rešavanje

1. Деоба

ограничених

ресурса од стране

два или више

појединца или

група6. Организационе

нејасноће и

недостаци

2. Међузависност у

обављању радних

активности

3. Међусобно

супростављани циљеви

5. Разлике у

критеријуму оцене

перформанси и

систему

награђивања 4.Висока

диференцираност

организационих

јединица

Page 10: Konflikti u organizaciji i njihovo rešavanje

Решавање конфликата

Доношење одлука гласањем

Преговаране

- је начин решавања конфликата којим се омогућује

усаглашавање ставова и мишљења путем међусобне размене

аргумената.

-полази од демократског приступа решавању односа у

организацији, а одлуке су обавезаујуће за све када се за њих

изјасни већина чланова групе.

Page 11: Konflikti u organizaciji i njihovo rešavanje
Page 12: Konflikti u organizaciji i njihovo rešavanje

НЕГАТИВНЕ СТРАНЕ

Page 13: Konflikti u organizaciji i njihovo rešavanje

ПОЗИТИВНЕ СТРАНЕ

Page 14: Konflikti u organizaciji i njihovo rešavanje

www.themegallery.com

LOGOЛиетарура:

1.Пословна економија за четврти разред

2.Семинарски рад – Конфликти у организацији

3.Конфликти у организацијама(специјалистички

рад) – Велибор Срдић

Дејан Копуновић

Александар Куњи

Огњен Јолџић

Владан Петрушић