Konsep & Cabang Falsafah

  • View
    47

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Konsep & Cabang Falsafah

  1. 1. KESIMPULAN Kesimpulannya ialah Falsafah Pendidikan di Malaysia dimana suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
  2. 2. SOALAN Apakah perbezaan Etika & Estatika ? Berikan 3 jenis pengetahuan 1 2 3 Berikan contoh contoh soalan yang berkaitan dengan metafizik?
  3. 3. SEKIAN TERIMA KASIH