Konsep literasi

Embed Size (px)

Text of Konsep literasi

1. National Key Results Areas (NKRAS) menyasarkan bahawa semua murid berkeupayaan menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah 2. OBJEKTIF LITERASI MURID BERUPAYA