Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web Teknolojileri: Enterprise 2.0 Teknolojileri

 • View
  1.130

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • 1. Kurumsal erik ve Bilgi Ynetimi Kapsamnda Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0
  Tolga AKMAK
  Bilgi ve Belge Ynetimi Blm
  facebook.com/tcakmak
  twitter.com/tolgacakmak
  NAK kibin10, "Bilgi Ynetimi 2.0: Sosyal Alarda Bilgi Hizmetleri
  7-9 Ekim 2010, Ondokuz Mays niversitesi , Samsun

2. erik

 • Kurumsal Uygulamalar ve Kurumsal erik Ynetimi

3. Kurumsal eriin Ynetiminde Web Teknolojileri: Enterprise 2.0 4. Kurumlarda Enterprise 2.0 Uygulamalarnn Kullanm Alanlarve Genel zellikleri 5. Enterprise 2.0 Uygulamalarnn Kullanmn Etkileyen Unsurlar 6. Kurumlarda Yaplandrlma Aamalar 7. Deerlendirme ve Sonu2
Tolga akmak
Kurumsal erik ve Bilgi Ynetimi Kapsamnda Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0NAKikibin10 07 09 Ekim 2010
8. 3
Kurumsal Uygulamalar ve Kurumsal erik Ynetimi
Kurumlar oluumlarndan bu yana varlklarn srdrebilmek, rekabette stnlk salayabilmek, hedef kitlelerine ulaabilmek adna almalar yapmakta ve bu almalar kapsamnda da srekli olarak bilgi retmektedirler. rettikleri bu bilgilerin ynetimi ile de baary yakalayabilmektedirler.
Bu srete Kurumsal arivler ve belge ynetimine ynelik uygulamalarla birlikte kurumsal ierik ynetimi uygulamalar da n plana kmaktadr.
Tolga akmak
Kurumsal erik ve Bilgi Ynetimi Kapsamnda Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0NAKikibin10 07 09 Ekim 2010
9. 4
Kurumsal Uygulamalar ve Kurumsal erik Ynetimi
kurumsal ilemlerle balantl olan ierik ve dokmanlarn datlmas, korunmas, depolanmas ve oluturulmas iin kullanlan strateji, yntem ve aralar btn(AIIM, 2008)

 • Dokman Ynetimi

10. Belge Ynetimi 11. Dijital Varlklarn Ynetimi 12. E-posta Arivleme ve E-posta Ynetimi 13. Web erik Ynetimi 14. Sreleri Ynetimi 15. Ak SreleriTolga akmak
Kurumsal erik ve Bilgi Ynetimi Kapsamnda Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0NAKikibin10 07 09 Ekim 2010
16. Kurumsal eriin Ynetiminde Web Teknolojileri: Enterprise 2.0
Enterprise 2.0;
btn kuruma yaylm, izlenebilme ve btnletirilebilme zelliklerine sahip olan hzl ve etkin ibirlii, bilgi paylam salayan web tabanl teknolojilere ynelik bir sistem.(AIIM, 2009; Enterprise Social Software, 2009; Miles, 2009, s.23; Nielsen, 2009).
yalnzca mesleki a uygulamalarn iermeyen ve intranetlerde bloglar, wikiler gibi web 2.0 uygulamalarnn yaplandrlmasn da kapsayan bir paradigma (Schaffers, Kristensen, Slagter ve Lh, 2007, s.155)
5
Tolga akmak
Kurumsal erik ve Bilgi Ynetimi Kapsamnda Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0NAKikibin10 07 09 Ekim 2010
17. Kurumsal eriin Ynetiminde Web Teknolojileri: Enterprise 2.0
Enterprise 2.0;

 • le ilgili iletiim srelerinde yeni bir deiim sreci.

18. Web zerinde sosyal medya yeniliklerine dayal bir kavram olarak ya da ortak alma aralarn, forumlar, portallar, bloglar ve mesajlama ilemlerini bir araya getiren bir i platformu. 19. Bloglar, wikiler, forumlar, mesajlama, tagging, RSS beslemeleri, sosyal alar, kiiselletirme ilemleri gibi teknolojilerin i amal kullanlmas(Miles, 2009). 20. Yeni Nesil Kurumsal erik Ynetimi uygulamalar (AIIM, 2008).6
Tolga akmak
Kurumsal erik ve Bilgi Ynetimi Kapsamnda Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0NAKikibin10 07 09 Ekim 2010
21. Kurumsal eriin Ynetiminde Web Teknolojileri: Enterprise 2.0
Enterprise 2.0;

 • Kurumlarn elektronik ortamda bilgi retimini, paylamn ve dzenlenmesini

22. Kurum iinde retilen yaplandrlmam bilgilerin kayt altna alnmasn 23. Farkl blmler ve birimler arasndaki bilginin etkin dolamn 24. Kurum iinde Web 2.0 teknolojilerinin kullanlmasyla birlikte kurumsal verimliliin artrlmasn 25. Kurum ii iletiimin etkinliinin salanmas(Keldsen, 2008; McAfee, 2006, s.23; Platt, 2007).
7
Tolga akmak
Kurumsal erik ve Bilgi Ynetimi Kapsamnda Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0NAKikibin10 07 09 Ekim 2010
26.

 • Kurumsal ileyiin ok ynl bir boyuta tanmasve kurumun eitli ynlerinin gelitirilmesi

27. Hedef kitlenin kurum hakkndaki grlerini alma ve kurumun hizmet veya rnlerinin hedef kitleye sunulmas 28. alanlarn ortak almalar yrtmelerinde, ortak dnmelerinde ve ierik retmeleri(Newman ve Thomas, 2009; Pepper, 2009; Schaffers ve dierleri, 2007, s.155).8
Kurumsal eriin Ynetiminde Web Teknolojileri: Enterprise 2.0
Tolga akmak
Kurumsal erik ve Bilgi Ynetimi Kapsamnda Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0NAKikibin10 07 09 Ekim 2010
29. Kurumlarda Enterprise 2.0 Uygulamalarnn Kullanm Alanlar
Genel olarak Enterprise 2.0 aralar incelendiinde aralarn kurumsal ileyite ve iletiimde nemli ilevleri tad ve kurumsal ieriin ynetiminde etkili olduklar grlmektedir. Bu dorultuda literatrde yrtlen eitli almalarda Enterprise 2.0 uygulamalarnn kullanm alanlar aklanmaya allmtr (Anderson, 2007; Blunt ve Hine, 2010; Dawson, 2009; Gibson, 2009; Jandos, 2009; Miles, 2009; NSW Department of Commerce, 2009; ULCC, 2008).
9
Tolga akmak
Kurumsal erik ve Bilgi Ynetimi Kapsamnda Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0NAKikibin10 07 09 Ekim 2010
30. Bloglar;

 • Proje ynetiminde,

31. Ekip almalarnda i birlii yaplmasnda, 32. Kurum ii iletiim gibi kurumsal ilemlerin gerekletirilmesinde, 33. Gnlk formatnda raporlama ilemlerinin gerekletirilmesinde 34. Kurum yapsna bal olarak paydalar ve mterilerle informal iletiimin kurulmasnda, 35. Kurum hizmetleri ve rnleri ile ilgili geri bildirim salanmasnda, 36. Alnan geri bildirimlerin koordinasyonu ve merkezi bir yapdan ynetilmesinde kullanlmaktadr.10
Kurumlarda Enterprise 2.0 Uygulamalarnn Kullanm Alanlar
Tolga akmak
Kurumsal erik ve Bilgi Ynetimi Kapsamnda Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0NAKikibin10 07 09 Ekim 2010
37. Wikiler;

 • Proje ynetiminde,

38. Yazlm projelerine ilikin dokmanlarn oluturulmasnda 39. Dokman ynetiminde, 40. Ortak dokman oluturma ilemlerinde, 41. Oluturulan dokmanlarn deerlendirilmesinde, 42. Uzaktan eitim uygulamalarnda, 43. alanlar iin teknik destein salanmas ilemlerinde 44. Pazarlama ve mteri ilikileri ynetiminde kullanlmaktadr11
Kurumlarda Enterprise 2.0 Uygulamalarnn Kullanm Alanlar
Tolga akmak
Kurumsal erik ve Bilgi Ynetimi Kapsamnda Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0NAKikibin10 07 09 Ekim 2010
45. Sosyal Alar;
alanlarn profillerinin oluturulmasnda ve uzmanlk alanlarnn belirlenmesinde,
alanlar arasnda sosyal etkileimin oluturulmasnda,
Mteri ilikileri ve Internet zerinden pazarlama ilemlerinde,
Belirli bir konuda ekip almasna ynelik dosya paylam ve ekip arasndaki etkileimin salanmasna ynelik konularda kullanlmaktadr.
12
Kurumlarda Enterprise 2.0 Uygulamalarnn Kullanm Alanlar
Tolga akmak
Kurumsal erik ve Bilgi Ynetimi Kapsamnda Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0NAKikibin10 07 09 Ekim 2010
46. Podcast;

 • Kurumlarda eitim materyallerine ynelik ieriin oluturulmasnda,

47. alanlarca dinlenebilecek dosyalarn oluturulmasyla kurum ii iletiimin gerekletirilmesinde kullanlmaktadr.Video/Grnt Paylam Uygulamalar;

 • st yneticilerle alanlar arasndaki i iletiimin salanmasnda,

48. alanlara eitim uygulamalarnn verilmesinde, 49. rnler ve hizmetlerle ilgili tantm/kullanm bilgilerinin oluturulmasnda, 50. Sosyal etkinliklerle ilgili paylamlarda kullanlmaktadr.13
Kurumlarda Enterprise 2.0 Uygulamalarnn Kullanm Alanlar
Tolga akmak
Kurumsal erik ve Bilgi Ynetimi Kapsamnda Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0NAKikibin10 07 09 Ekim 2010
51. RSS;

 • Bilginin e-postalar dnda kurum iinde aknn salanmasnda,

52. Ekip almalarnda yaplan ilemlere ynelik gncellemelerin salanarak alanlarn bilgilendirilmesinde, 53. Hedef kitlenin ierie eriimini salamada gerekli yardmn yaplmasnda, 54. D bilgi kaynaklarnn takip edilmesinde kullanlmaktadr.14
Kurumlarda Enterprise 2.0 Uygulamalarnn Kullanm Alanlar
Tolga akmak
Kurumsal erik ve Bilgi Ynetimi Kapsamnda Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0NAKikibin10 07 09 Ekim 2010
55. Etiketleme Uygulamalar (Tagging);

 • Kurum ii bilgi eriimde arama olanaklarnn gelitirilmesinde ve bilgi eriimin hzlandrlmasnda,

56. Kurumsal ieriin dzenlenmesinde ve kategorilere ayrlmasnda, 57. Kurum ii gruplar arasnda bilgi paylamnn etkinliinin salanmasnda kullanlmaktadr.Sosyal aretleme Uygulamalar;

 • alanlara, alma yaptklar alanla ilgili kaynaklarn neler olduunun gsterilmesinde,

58. Ayn almalarn tekrarlanmasnn nne geilmesinde, 59. Belirli bir konudaki materyallerin bir araya getirilmesinde kullanlmaktadr15
Kurumlarda Enterprise 2.0 Uygulamalarnn Kullanm Alanlar
Tolga akmak
Kurumsal erik ve Bilgi Ynetimi Kapsamnda Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0NAKikibin10 07 09 Ekim 2010
60. Mashup Uygulamalar;

 • Son kullanc gereksinimlerinin karlanmasnda,

61. Hizmet odakl yaklam (Service Oriented Approach SOA) uygulamalarnn kullanlmasnda, 62. Kurum politikalar dorultusunda kurum ii bilginin etkin kullanmnn salanmasnda yararlanlmaktadr.Sanal Dnya Uygulamalar;

 • Video konferans uygulamalarna alternatif olarak eitimlerin gerekletirilmesinde,

63. Fiziksel olarak bir arada bulunulamayacak durumlarda toplantlarn gerekletirilmesinde, 64. Mteri ilikileri ve pazarlama ilemlerinde, 65. Baz proje ynetimi uygulamalarnda kullanlmaktadr.16
Kurumlarda Enterprise 2.0 Uygulamalarnn Kullanm Alanlar
Tolga akmak
Kurumsal erik ve Bilgi Ynetimi Kapsamnda Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0NAKikibin