KVIZ, matematika

  • View
    1.432

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Matematika, pravougaonik-tema

Transcript

  • 1. Postanite i vi petiar!

2. Pitanje za dvojku:Novo pitanjeObrazac za izraunavanje povrine pravougaonika glasi: 1. P=a+b2. P=a b3. P=2 (a+b)4. P=2 a b 3. OVO JE POGREAN ODGOVOR. TAAN ODGOVOR JE: 2. P=a b Nazad 4. BRAVO! TO JE TAAN ODGOVOR: 2. P=a bZaradio si dvojku! 5. Pitanje za trojku:Novo pitanjeIzraunaj povrinu pravougaonika ako je njegova duina 23 dm, a irina 12 cm. 1. P=276dm22. P=70dm3. P=484cm4. P=2760cm2 6. OVO JE POGREAN ODGOVOR.. Taan odgovor je: a=23dm=230cmP=a b P=230 12b=12cm P=? b a4. P=2760cm2P=2760cm2 Nazad Novo pitanje 7. BRAVO! TO JE TAAN ODGOVOR: 4. P=2760cm2Zaradio si trojku! Nazad 8. Pitanje za etvorku:Novo pitanjeIzraunaj obim pravougaonika ako je njegova duina 23 dm, a povrina 414 dm2. 1. O=8m2dm 3. O=82cm2. O=864dm 4. O=41cm 9. OVO JE POGREAN ODGOVOR.. Taan odgovor je: a=23dmP=a bP=414dm2414=23 bO=? P=414cm2 aO=2 (a+b)bb=414:23 b= 18cm1. O=8m2dm O=2 (23+18) O=2 41O=82dm Nazad Novo pitanje 10. BRAVO! TO JE TAAN ODGOVOR: 1. O=8m2dmZaradio si etvorku! Nazad 11. Pitanje za peticu:krajIzraunaj obim pravougaonika ako je njegova duina 23 dm, a povrina 414 dm2. 1. pogresan 3. tacan2. O=864dm 4. O=41cm 12. OVO JE POGREAN ODGOVOR.. Taan odgovor je: a=23dmP=a bP=414dm2414=23 bO=? P=414cm2 aO=2 (a+b)bb=414:23 b= 18cm3. O=82cm O=2 (23+18) O=2 41O=82dm Nazad kraj 13. BRAVO! TO JE TAAN ODGOVOR: 3. O=82cmZaradio si peticu! Nazad