Kỹ năng Giảng dạy thực hành kỹ năng sống

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slide bi ging K nng ging dy thc hnh k nng sng do i ng Tc gi - Din gi Tm Vit thc hin ti cc S GD-T cc tnh, thnh khu vc min Trung v min Nam.

Text of Kỹ năng Giảng dạy thực hành kỹ năng sống

  • 1. K NNGGING DYK NNG SNG

2. Cu hiTi sao cng mt s vicc ngi ng x th nyc ngi ng x th khc?c lc hnh x th nyc lc hnh x th khc?2 3. Tho lun1. Hc c g?2. p dng g ngay?3 4. Hay p dng ngayCha hay Lm ngc li 5. Hay Qun ngayNgu em vo gic ng 6. 3 qun:7 7. My tui hc nhanh nht? 8. 9 9. 10 10. Con ngi i khp ni kinh ngctrc nhng ngn ni cao ngt,trc nhng ngn sng thn ca bin c,trc nhng dng sng di nht,trc s hng v ca bin khi,s p ca nhng v tinh t mB QUA CHNH MNHkhng mt cht bn khon.- Thnh Augustine - 11. Bit mnh bit ngitrm trn trm thng 12. Tu thnT giaTr qucBnh thin h 13. Cng dn cc s sau!1000401000301000 14. Sao li th?Ti sao li th?15 15. Lp trnh n-ron16Con ngi ng x 16. 17Con ngi x hiBt chc 17. Dy18shc 18. Giy ban u19Pht ban ux 19. Phn x c iu kinin - sinh - haTh nghimca Pavlov 20. Phn x c iu kinin - sinh - haM hi 21. Phn x22Nhn dng 22. NghnMiNghnMiNghnMiNghnMiNghn4090 + 10 = 500010 = 910 23. Quy npKhi qutChp mNngquan imnh kin 24. Ni sng d chuynBn tnh kh ri25 25. nh mnh26nh v 26. Sai mt lyi mt dm27 27. GIO VINi tngB p tHC VINCH THT TH HINHun luyn vinT vnH trCH THP THc vin 28. GIO VINi tngB p tHC VINCH THT TH HINHun luyn vinT vnH trCH THP THc vin 29. Nng sut30Lp trnhnronTrm hay khng bng tay quen 30. Mi ngyta phi a ra50.000 quyt nh 31. Ti u haTi thiu vnng lng32Ti a van ton 32. Trm hay khng bng tay quenNga quen ng cTnh c khng r cng nt l qu thiLut vua thua l lngC cng mi st c ngy nn kimMa dm thm luLi c ta v7 thi quen ngi thnh tMo trng qunh 33. Nguyn l nn tngca cuc sngHng th = (Phng s)Phng s kit xutHng th giu sang 34. Nguyn l nn tngca cuc sngHi tin = (Hin ti)Dn thn xut scHi tin v bin 35. Nguyn l nn tngca cuc sngSng = (Cng hin) 36. Nguyn l nn tngca cuc sngHnh phc = (Phng s) 37. Win38X hiWin - WinTi - i tcWinTi 38. Tn trngGiao tipX hiAn tonSinh lcsinh tnTV nhtsinh tnKhngnhTbo vcan tonCh ngGiao lucgiao tipTCng nhncth hinctn trngTth hinThp nhu cuMaslowTi thiuXut sc 39. Ti sao ta cn nhiu ngingho, kh, nhc? 40. Lm th no ngho? 41. Cu hichnh lCu tr li 42. auau 43. nghoNgho 44. khKh 45. nhcNhc 46. saiSai 47. Cch tip cnBt trongbn giuNht trongbn nghoTrung bnhtrong bngiu& nghocch nhaumt onLi nh vLi h iu hnh 48. D liu(TR)Thi (TM)Tin trnh(THN)S vicHnh viTM THnht thin - Sinh - Ha 49. Nng lc gmKin thcK nngThi 50. Ai l i tiv tm l & qun l?- Nguyn Du -Ch Tm kiami bng ba ch TiTi = 25%, Tm = 75% 51. IQ EIThng minh logic(Intelligence Quotient)Thng minh cm xc(Emotional Intelligence)20% 80%- Goleman 1995 52. Dy m chi,chi m dyHc m chi,chi m hc 53. Mi lcMi niSut iViMi ngiViChnh mnh 54. Chc nng:No tri: No phi: 55. Bn cu no tri Thc t T ng Logic Con s Chi tit Ph/ php Phn tch Ton hc T chc Thi gian 56. Bn cu no phiM mngHnh nhSng toMu scTng thCm gicTrc gicm nhcBn chtKhng gian 57. 59Hai ban cu naoN2 N1 58. Vng cm xcTh gicThnh gicV gicKhu gicVn ng 59. G6Vng cm xcTh gicThnh gicV gicKhu gicVn ngG1Thnh gic 60. 9 loi hnh thng minhLgicIQNgn ngGiao tipThin nhinTm linhVn ngKhng gianNhc iu Ni tm 61. 9 loi hnh thng minhTmLgic19Tm 62. Tr Thn - TmTRTHNTMTr Thn - Tm 63. TRTMTHNTr Thn - TmTr Thn - Tm3 Ti1Ti 64. T3T1TrTmThn 65. N26 Th gicTm9N1GVng cm xcThnh gicV gicKhu gicVn ng1TmLgicT1G1Thnh gicT3 TrTmThnCon ngi ton nng 66. Tch t Tiu tnTch cc Tiu cc$$ 67. Ci vang l giu sang 68. Ci ti l tin ti 69. Tin tmCi mm 70. Tin l cho lunVui v 71. Cau cCh ngNgho kh 72. Vui v khe ngiVui v tr luVui v ra tnhVui v ra tin75 73. Mt n ci bngMi thang thuc bBng mt r khng sinhHn mt bnh sinh tHn mt b thuc nam 74. Lnh o to gngNh gio to gngNh gio x Lnh o = (To gng)2 75. Hoi bo ca ti: ...Ti sao cn Hoi bo? 76. Hoi boThng trc,lin tcMnh m,ln laoKht vng thng trc lin tc nhV baoMnh hn hn cc mong mun khc 77. Hoi boKht vng chy bng xut sc, v itrong mt lnh vc nht nh, to dng gitr, vinh quang cho x hi v cho bn thn.Rt kh hon thnh khi cn sng.Truyn cm hng bn dn thn htmnh, ngy ngy quyt lit, cam kt kinnh n cng, bng mi cch lm bngc, cht cng lt n ch! 78. Hoi boLi bt bn dy mi sng, ra khi nhngvic tt nh nhtGip bn vt qua, b qua kh khn mtcch d dngCha ng tt c cc kha cnh cuc sngKhng nh hng tiu cc n x hiDin t ngn gn thuyt phc 79. Ts. Phan Quc Vit Ch thuyt trng phi qun tr vn con ngi &gio dc nht th gii. Hun luyn & o to mi con ngi am m khai sngtim nng, khng nh ti nng sng phng s kit xut,giu sang vinh quang hnh phc v thnh t. Todng tm th th lnh xut chng, nhn cch Vit, khphch tr, ho kh Vit mi mi ho hng. Lin tc i thuyt ging khp cc sn vn ng ln cac nc v th gii. C i ng t thuyt ging khp cc sn vn ng ln ca th gii. C mt b ti liu kinh in v Qun tr nhn hiu & Knng sng. c cho n khp ni, c tc tng khi cn sng,c lu danh s sch mun i. 80. 4 Tr ct ca UNESCOHc bitHc lm vicHc chung sngHc lm ngi 81. K nng sng l: Ti sao cn? 82. K nng sngNng lc tm l - x hi, thng quao to v rn luyn; to hnh vithch ng v ng x tch cc gipmi c nhn p ng nhu cu vthch thc ca cuc sng hng ngy;hiu qu vt tri so vi ngi khngc k nng; dng mi lc, mi ni,sut i, vi mi ngi, vi chnhmnh. 83. Lm th no lng nghe tt nht? 84. The 6 key points of the Manifesto6 thng ip ca thin nin k89respect all lifeReject violenceshare With otherslisten To understandPreserve The planetRediscover SolidarityTn trng mi sinh linhPhn i bo lcS chia vi mi ngiLng nghe thu hiuBo v hnh tinhTm li s on kt 85. "Ly c B Tt Qun Thm, chng con xin hc theohnh B Tt, bit lng tainghe cho cuc i bt kh.Ngi l tri tim bit nghe,bit hiu. 86. Chng con xin tp ngi nghe vitt c s ch tm v thnh khnca chng con. Chng con xin tpngi nghe vi tm khng thnhkin. Chng con xin tp ngi nghem khng phn xt, khng phnng. Chng con nguyn tp nginghe hiu. 87. Chng con xin nguyn ngi nghechm ch c th hiu cnhng iu ang nghe v cnhng iu khng ni. Chng conbit ch cn lng nghe thi, chngcon cng lm vi bt rt nhiukh au ca k khc ri. 88. Mt chp chpMing p pMt hng htu gt nh ly Phtu gt nh ngi Nht 89. D!Vng !Th a!Tht khng?i gii i!Ri sao na?Cn g khng?K tip i 90. Lng nghe l hng bin nhtNh NhnVngNhtTmLun lun lng nghe, lun lun thu hiu 91. C tm c ckhng sc m n 92. Ni l bc,Im lng l vng,Lng nghe l kim cngTng tc uyn bc tuyt tc 93. Mt nhnTai ngheu gtTay chp Ming nhc 94. Tham dThu hiuHi apPht trin Ghi nh 95. Hot ng giao tipNghe Ni c VitPhihcu tin Th hai Th ba Cui cngPhis dngNhiunhtTngi nhiuTngi ttnhtcdy ?Tngi tTngi nhiuNhiunht100 96. Xin li Cm nng l em sai riEm sai l ng qu ri 97. Sc mnh thng ipLi t7%Ging ni38%Hnh nh55% 98. Sc mnh thng ipNgn t7%Phi ngnt93%93 : 7 = 13,285Li t7%Phi ngn t 99. Cc loi phi ngn tDngTrang phcMtMtGing niTayChuyn ngKhong cchng chmMi 100. Nhn xt thuyt trnhI. TNG QUAN1. Ch 2. Thng ip chnh3. Ngi nghe th hin4. Qu cng c5. Qun l thi gianII. PHI NGN T1. Dng2. Trang phc3. Mt4. Mt5. Ging6. Tay7. Chuyn ng8. ng chm9. Khong cch10. MiIII. CU TRC1. M bi2. Thn bi3. Kt thcNhithuyt 101. Gio dc106Thng tuThng thoThng ipThng tin