Latihan Asas Pengawal Bendera

 • View
  301

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • Pengawal Bendera:-

  Seseorang yang bertanggungjawab untukmengatur/mengawal kelancaran lalulintaskenderaan pada siang atau malam ketikakerja-kerja sedang dijalankan.

  Natasha Azura Binti LahmanSite Safety Supervisor

 • OBJEKTIF :

  MENGEKALKAN KECEKAPANPENGAWAL BENDERA MESTILAH DILATIH DAN TERLATIH UNTUKTUGAS-TUGAS MENGIBAR BENDERA SELARAS DENGAN SOP.

  BERHENTI / PANDUAN DENGAN SELAMATPENGAWAL BENDERA DILATIH UNTUK MEMBERHENTI DANMEMBERI PANDUAN KEPADA TRAFIK DENGAN BERKESAN BAGIMENGELAK DARIPADA SEBARANG KEJADIAN ATAU KEMALANGAN.

  MENGEKALKAN TANGGUNGJAWABPENGAWAL BENDERA SUPAYA MEMAHAMI TANGGUNGJAWABUNTUK MENGAWAL LALULINTAS DAN ALIRAN TRAFIK SERTAMENGUTAMAKAN KESELAMATAN.

  Natasha Azura Binti LahmanSite Safety Supervisor

 • PAKAIAN & PERALATAN

  FLUORESCENT ORANGE WITH RETRO REFLECTIVE STRIPS.PAKAIAN YANG BOLEH DILIHAT DENGAN JELAS PADA WAKTU SIANG DANMALAM.

  RETRO REFLECTIVE FLAG.UNTUK MENGIBAR DAN MEMBERI AMARAN KEPADA KENDERAAN PADAWAKTU SIANG.

  BATON LIGHT.UNTUK MEMBERI AMARAN KEPADA KENDERAAN PADA WAKTU MALAM.

  WISEL.UNTUK MEMBERI AMARAN KEPADA KENDERAAN KEPADA KENDERAANDAN PEKERJA BINAAN KETIKA PERLU.

  Natasha Azura Binti LahmanSite Safety Supervisor

 • Natasha Azura Binti LahmanSite Safety Supervisor

  MEMBERI AMARAN DAN MEMPERLAHANKAN TRAFIK

  Pengawal bendera mestilah berdiri dikawasan yang selamatdan menghadap kearah trafik yang bergerak.

  Menggunakan tangan kanan/kiri untuk mengibar benderakeatas dan kebawah.

  Pergerakan ini akan memberi amaran dan akanmemberlahankan kenderaan yang bergerak.

  Memperlahankan Kenderaan

 • Natasha Azura Binti LahmanSite Safety Supervisor Menghentikan Kenderaan

  MEMBERHENTIKAN TRAFIK

  Apabila trafik telah perlahan, Pengawal Bendera akanberhenti mengibar dan tangan berhenti lurus sama denganbahu.

  Pengawal Bendera akan mengangkat tangan yang sebelahlagi untuk memberi isyarat kepada kenderaan supayaberhenti.

  Pengawal Bendera mestilah menghadap trafik sepenuh masa dan sentiasa berwaspada terhadap sebarang bahaya.

 • Natasha Azura Binti LahmanSite Safety Supervisor Mengerakkan Kenderaan

  MENERUSKAN PERJALANAN KENDERAAN

  Apabila halangan atau hazard telah dibersihkan, Pengawa lBendera akan menurunkan benderanya.

  Pengawal Bendera akan menghayun tangan yang sebelah lagiuntuk memberi isyarat kepada trafik bagi meneruskanperjalanan.

  Pengawal Bendera akan beredar kekawasan selamat untukmemberi laluan kepada trafik untuk bergerak dengan lancer dan selamat.

 • Natasha Azura Binti LahmanSite Safety Supervisor

  PERKARA BURUK YANG DILARANG SEMASA BERTUGAS

  Menggunakan Handphone semasabertugas

  Menggunakan Earphone semasabertugas

  Tidur semasa bertugas

  Memberi amaran ataumenghentikan kenderaan tanpaperalatan yang betul

  Boleh meyebabkan kemalangankerana tidak menumpu perhatian

  Membahayakan diri kerana tidakdengar amaran bahaya yang diberikan

  Boleh menyebabkan kemalangankerana tiada kawalan lalulintaskepada pengguna.

  Boleh mengelirukan pengguna danmenimbulkan hazard kepadalalulintas dan pengguna.

  1

  2

  3

  4

 • Natasha Azura Binti LahmanSite Safety Supervisor

  PERKARA BAIK SEMASA BERTUGAS

  Menggunakan peralatan yang betulsemasa bertugas

  Safety Toolbox oleh penyeliabertugas

  Sentiasa berpakaian yang bersesuaian semasa bertugas

  Sentiasa berwaspada dan bersiapsedia semasa bertugas

  Sentiasa mengikut arahan prosedur

  Pengguna akan memahami arahandan tindakan

  Diberi peringatan tentang ProsedurKeselamatan

  Menunjukan imej yang professional dan dapat dilihat dengan jelas

  Menghindar sebarang kemungkinanakan berlaku kemalangan

  Menentukan keselamatan pergerakanlalulintas

  1

  2

  3

  4

  5

 • TERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIH

  Natasha Azura Binti LahmanSite Safety Supervisor