Luật Liên minh Châu Âu - Đặc điểm và đặc thù

  • View
    1.452

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Luật Liên minh Châu Âu - Đặc điểm và đặc thù

  • 1. LU T LIN MINH CHU U C I M V C TH Nhm 8-Tr n Thy An-Nguy n Thanh Th o-Hong T ng Vn-Nguy n Tuy t Mai

2. c im1. Tnh tng hp2. Tnh nng ng3. Tnh giao thi4. Tnh thng nht 3. Tnh tng hp Co nhng c thunht inh. Khng ging h thnglut phap cua mtquc gia cung khngging h thng phaplut quc t. c hnh thnh tcc ngun khc nhau 4. Tnh nng ng 5. Tnh giao thiCp thc thi cacc iu lut- Cp quc gia- Cp quc t Vic thc thiphp lut ca EUgp kh khn 6. Tnhthngnht 7. C TH CA LUT EU 8. C s php l 9. Phm vi p dng 10. Ch th ca lut 11. Xy dng lut 12. Bin php bo m thi hnh lut 13. Lut thnh vn S tn ti ca Hin php S tp hp ca cc blut 14. THE END