MCIT srpski

  • View
    729

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of MCIT srpski

  • 1. Kulture u dijalogu 26-29.septembar 2012. TEMPUS REFLESS: Program master studija iz konferencijskog prevoenja (MCIT) Ivana Trbojevi, Jasmina Nikoli, Jelena GlediFiloloki fakultet Univerziteta u Beogradu

2. Okolnosti za nastanak projekta Na univerzitetima u Srbiji postoji duga tradicija obrazovanjastrunjaka/profesionalaca u oblasti istraivanja jezika, nastave jezika,knjievnosti i knjievne teorije MEUTIM, do sada nije poklanjano dovoljno panje sistematskomobrazovanju profesionalnih prevodilaca i tumaa U poslednjih par decenija, potreba za visoko strunim i kvalifikovanimprevodiocima i tumaima stalno raste Srbija ini velike napore da zadovolji standarde Evropske unije i dauskladi svoje zakonodavstvo i zakone sa zakonom Unije (AquiCommunautaire) Ogroman zahtev posla (prevoenje Aqui-a, kao i bitno poveanapotreba za konferencijskim prevodiocima) ne moe da zadovoljizaista veoma aktivna, ali nedovoljna zajednica prevodilaca i tumaa 3. Postojei programi za obrazovanjestrunjaka Neki kursevi na nivou dodiplomskih studija: teorija i tehnika prevoenja prevodilake tehnike i postupci vebe prevoenja neknjievnog teksta konsekutivno i simultano prevoenje neke katedre Kursevi i master programi u inostranstvu Nekolicina komercijalnih kurseva na tritu zakoje ne postoji mogunost transparentnekontrole kvaliteta 4. TEMPUS REFLESS project Mogue reenje ovog problema novi akademski MCIT, uokviru projekta TEMPUS REFLESS Ciljevi projekta : Reforma sistema nastave stranih jezika u Srbiji na najirem nivou Osnivanje i pokretanje akademskog studijskog programa (masternivo) za srpski kao strani jezik Osnivanje i pokretanje akademskog studijskog programa(master nivo) za struno i konferencijsko prevoenje (MCIT) TEMPUS IV generacija projakta , 2010-2013 18 partnera u projektu univerziteti, institucije vlade,privredne komore www.refless.rs 5. MCIT osnovne informacije Zajednika diploma (joint degree) 5 evropskih i srpskih univerziteta Dvogodinji program studija 120 ESPB: Godina I : zajedniki teorijski i opti predmeti (unapreenje jezikihkomepetencija, uvod u teoriju i praksu pismenog i usmenog prevoenja-tumaenja ) Godina II : 3 modula,po polaganju kvalifikacionog ispita za godinu II Pismeno prevoenje strunog teksta Audio-vizuelano prevoenje Konferencijsko prevoenje (tumaenje - konsekutivno i simultano) Jezici: Engleski / Francuski/ Nemaki Praktinu nastavu izvode profesionalci (prevodioci i konferencijskiprevodioci) koji su neposredno anagaovani na tritu Program je otvoren za kandidate iz Srbije, regiona (mogue i zakandidate iz UK) 6. MCIT kandidati Na program se upisuje do 40 studenata, 15 zakonferencijsko prevoenje (po poloenom kvalifikacionomispitu posle prve godine) Na MCIT mogu konkuristai diplomirani studentiakademskih studijan bilo koje struke, sa odlinim znanjemengleskog/ francuskog/ nemakog Idealni kandidat za MCIT mora izvanredno poznavati dvaod tri navedena jezika: Jezik B (sa koga se prevodi na jezik A srpski) na nivou C1CEF Drugi/a (dva) jezika (jezici C) na nivou koji nije ispod B2 CEF Neophodno je poznavanje kulture, tekuih politikih iekonomskih dogaaja, kao i posedovanje odreenihkognitivih spsobnosti, to se proverava na prijemnomispitu i kvalifikacionom ispitu posle Godine I. 7. MCIT curriculum 8. MCIT mogunosti za profesionalnukarijeru MCIT predstavlja odgovor na obrazovne potrebestrunih i konferencijskih prevodilaca u Srbiji iregionu, kako kao profesionalaca na trutuprevoenja, tako i u obrazovanju buduihinstruktora/nastavnika u ovoj oblasti MCIT je osmiljen i projektovan u skladu sevrhunskikm standardima EU u oblasti strunog ikonferencijskog prevoenja