of 27 /27
MGA GAWAING PANTAHANAN

Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

Embed Size (px)

Text of Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

Page 1: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

MGA GAWAING PANTAHANAN

Page 2: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay
Page 3: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

Masarap tumira sa isang bahay na laging malinis at maayos. Ngunit

higit sa pisikal na kalinisan at kaayusan, ang isang bahay ay

nagiging tahanan kung maayos ang samahan ng mga taong

naninirahan dito. Upang mapanatiling malinis at maayos

ang tahanan, kailangang magtulong-tulong ang mga

miyembro ng pamilya.

Page 4: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

PAG-AAYOS NG TAHANANKabilang sa mga gawaing dapat pagtulungan ng mga kasapi ng

mag-anak ang paglilinis ng bawat bahagi ng bahay, kasama

na ang mga kasangkapan. Kailangna ding ayusin ang mga

palamuti at dekorasyon sa tahanan, palitan ang mga

kurtina, ayusin ang mga kabinet at iba pa.

Page 5: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

PAG-AAYOS NG TAHANANKabilang sa mga gawaing dapat pagtulungan ng mga kasapi ng

mag-anak ang paglilinis ng bawat bahagi ng bahay, kasama

na ang mga kasangkapan. Kailangna ding ayusin ang mga

palamuti at dekorasyon sa tahanan, palitan ang mga

kurtina, ayusin ang mga kabinet at iba pa.

Page 6: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

MGA BAHAGI NG TAHANAN

AT MGA PARAAN NG PAGSASAAYOS NITO

Page 7: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

SALA

Page 8: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

SALAAng sala ang karaniwang

unang nakikita ng mga panauhin.

Dito tinatanggap ang mga bisita kaya dapat

itong malinis, maayos at maaliwalas

Page 9: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

SALASa pag-aayos nito dapat:

1. Iayon sa dingding ang malalaking kasangkapan.2. Ang mga silya ay dapat

nagkakaharap para makapag-usap ang mga tao

3. Ayusin ang mga kasangkapan upang hindi

sumikip

Page 10: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

MGA HALIMBAWA NG SALA

Page 11: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

SILID-TULUGAN

Page 12: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

SILID-TULUGAN

Ito ay pribadong lugar na karaniwang

pinupuntahan upang magpahinga, mapag-isa, mag-aral nang tahimik at mag-isip-isip. Dapat din

itong panatilihing maayos at maaliwalas.

Page 13: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

SILID-TULUGANAng kama ang

pangunahing kasangkapan ditto. Ito ay dapat nakalagay sa isang maayos na lugar. Katabi

nito ang aparador ng mga damit at iba’t ibang

gamit.

Page 14: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

MGA HALIMBAWA NG SILID-TULUGAN

Page 15: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

SILID-KAINAN

Page 16: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

SILID-KAINAN

Mahalagang bahagi ng tahanan dahil ditto

kumakain at nakakausap-usap ang mga miyembro

ng pamilya habang kumakain.

Page 17: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

SILID-KAINAN

Dahil dito, ihinahain ang pagkain, dapat

panatilihin itong malinis, maayos at maluwag.

Dapat ding sapat ang laki ng mesa sa bilang ng mga

upuan para sa bawat miyembro ng pamilya.

Page 18: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

MGA HALIMBAWA NG SILID-KAINAN

Page 19: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

KUSINA

Page 20: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

KUSINA

Napakahalaga ng kusina dahil dito inihahanda ang

pagkain ng mag-anak. Importanteng mapanatili

ang kalinisan ng mga gamit tulad ng mesa,

kalan at lababo.

Page 21: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

KUSINA

Matatagpuan din ang refrigerator at cabinet na

lalagyan ng sangkap sa pagluluto.

Kailangang sapat din ang luwang upang

maginhawang makakilos ang nagluluto.

Page 22: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

MGA HALIMBAWA NG KUSINA

Page 23: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

BANYO

Page 24: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

BANYO

Pinakamahalagang bahagi ng tahanan ang

banyo dahil dito naglilinis ng katawan ang

miyembro ng mag-anak. Sa maraming tahanan,

magkasama ang paliguan at palikuran.

Page 25: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

BANYO

Mapapanatiling malini ang banyo sa

pamamagitan ng paggamit ng disinfectant sa paglilinis ng tiles o di

kaya’y tubig na may halong sabon.

Page 26: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

MGA HALIMBAWA NG BANYO

Page 27: Mga Gawaing Pantahanan at Bahagi ng Bahay

SILID-TULUGAN

SALA

SILID-KAINAN

KUSINA

BANYO

MGA BAHAGI NG TAHANAN