MỘNG ĐỜI BẤT TUYỆT

 • View
  1.345

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of MỘNG ĐỜI BẤT TUYỆT

 • 1. NGUYN TNG BCH
  MNG I BT TUYT
  HI K , TY BT
  http://vnthuquan.net/truyen
  2009
  Hi K, Tu BtMng i Bt TuytCn nh ting ve su?Khng phi l nh sinh vt phn loi ve su thuc h no trong loi sinh vt, d c bit c l ti cng chng cn ni y v iu tht v ngha. i vi ti ve su n thun l mt chng ca s khng bit mt mi. l mt chng Trng Chi kiu mi, c hnh dng xu x nh mt con rui khng l, khng mu sc khng trau chut. Ve su cng khng c nh Trng Chi, ging ht khng ly g lm hay, n ch bit ht khng bit chn ch.Th m ti vn nh ve su. Ti cho rng ai t tn ve su l oan cho n. Ting ht ca ve khng su t no. C l c chng thi nhn tht tnh no , bun cuc i, nghe ting ve thy su chng? Cng c th c ai lm th, ngh thm ch sucho hp vn, hp iu? Theo ti ting ve l mt th m thanh dng mnh, di hi v y sc sng. Ti cm nhn nh th v ting ve su hay i chung vi hnh nh ma h rc nng. Qu ti x Hu ma h vn thng im lng, mt th im lng m tr con nh ti thy nao lng nhng khng bit v sao. Trong ci im lng da dit , ting ve thng ct ln khi chng ti nm d gic ng tra. Trc sau ting ve ch c vn vn mt nt nhc, gn nh ting ca s im lng vn cng ch c mt thanh m duy nht, nhng trong tro v cao hn ting ve. Trong gi lch qua cc thn chui trong vn ng b ngoi ti khng t c ting ve, th ting hay a ti gic ng tra tha thi v x Hu, bui tra khng ng th khng bit lm g. Vo Si Gn di tui hai mi, ti khng cn nghe ting ve su na. Bao iu xo trn ca tui mi ln, ca hc hnh thi c, ca mng vin du xa nha trong tm tr ting ve su bn b ca ngy xa. V chng, t Si Gn cng khng phi t dng v ca loi ve, chng cn cy ci, bng mt v nh mi ngh s khc, chng cn ngi nghe. Khng ai thm nghe u ting ve lc iu gia thnh ph Si Gn, nu c chng ve no lc loi bay n. Cng c y v thnh thong ti thy c ngi bt ve bn tr con chi, mi ln th ti thong thy lng xc ng ri thi. Si Gn thnh thong ti c ng tra, khng cn ting ve mi gi. Ting n o ca xe c, ca xe xch l my - mt th xe khng h c trong x Hu tnh mch - tr thnh m thanh thng thng ca cuc sng. Tr v x Hu, chng ti thng than x mnh sao bun, v thm th c, v th khng. Hnh nh chng ti ly ting n lm thi quen trong i sng, lm thc o ca tin b. Ti hm h ra nc ngoi, mong mnh s trong nhng cao c ngt tri, pha di xe c chy nm np, n uc sng rc, ngi i nh thc . Ti mong mnh c sng trong mt nc cng nghip tin tin, nh b-tng, ng trng nha, vi truyn hnh, in thoi c nhn. Trong tr ti khng h c ch cho cy l, ni chi n chng ve xu x ngy xa. Cc cao c sng rc kia phi l du hiu ca nn vn minh, xe c ni ui nhau l nim vui ca s tin b. Nu khng phi th th ti sao ngi ta gi bu thip t nc ngoi v, hnh din khoe ch ton nhng cnh ? Nhng c m u tr thnh s thc. Sau nhiu nm ti tr thnh mt thnh vin khng tn tui ca mt x hi cng nghip. Qu tht ti cng b chn mnh trong nhng cao c, ni cha y nhng s phn v danh, cng b y a gia nhng dng ngi hi h, cng bc dc cu knh trong nhng gi kt xe... Thnh thong ti cng c i ni, i rng, c lng thng trong nhng cng vin xanh ti. Ting ve su, tuy nhin, khng bao gi tr li. D nhin thi, lm sao ve c th sng trong x chu u lnh lo ny c. Nhiu nm sau, v thm t nc, v thm x Hu, ti cng thy qu mnh qu yn tnh. Nu tr con ngy xa nao lng v khng kh qu im ng th ngy nay ngi ln nao lng v thy thi gian nh ng li x mnh. Ti khng cn nghe thy ting ve su, phi chng lng ti khng lng yn hay ve khng cn chp nhn ti lm ngi thng ngon? Bui tra ti khng cn nm d gic ng. Ngi ln i xa v nh chng ti ai cn c th gi ng tra? Ngi tr v vn mang y tm t chn rn, nu c thong thy vi hnh nh cy a bn c th vi k nim cng hin ln vi vng, nhng cha kp nh hnh th chng nhanh chng bin mt. iu chc chn l ti qun hn ting ve su. Ma h nm 1987, ti ngh trn o Mallorca, min a Trung Hi. Sau ba cm, trong mt gic ng tra him c chu u, ti nghe vang u y ting ve su! Tng mnh ang na m na tnh, nh li ting vang vng ngy xa, ti ng ngc ri vng dy chy ra bao ln khch sn lng nghe. Xung quanh ti l mt vng i ni y thng xanh, ting ve m a trn ngp c mt vng thung lng! Hng ngn con ve su nh b no ang ng trn cc cnh thng, bn b ct ting ca xuyn qua ngn hoa vng c ni. Gi mt thi thc qua nhng a hoa vng dandelion m ta gi l hoa b cng anh, tung nhng si t trng nh hnh nh ca nng thiu n trong t in Larousse Je sme tout vent, mang theo ting ve tha thit v ca s phng ti. Ting ve, ting ve su! Ti gn a nc mt. u chu sao c ve su? Thong trong hi gi bay mi hng hc ca nha thng, thm nng nn mi nhit i. V ting ve. i, ting ve su bn b, dng cm m khim tn. Mi nha thng thm lng, mi ny ch c trong nhng ngy nng nc qu ti, nht l trong nhng bui tra h im ng. Mi ny ti qun qu lu, cn ting ve su ti qun hn 25 nm. Ci ting v ci mi ny ch c cng mt lc trn i T Hiu x Hu. Cng mt i thng, cng mt ting ve. i T Hiu l ni vui chi mt thi nin thiu ca ti, l ni hc bi, l ni cm tri, l ni ngm tri my, l ni cuc i v tranh vn cu. Mi nha thng, ting ve su trong mt bui tra h yn tnh n nao lng bt cht v li vi ti, v cng mnh lit, khng hn m nn. Ti nh qu hng bit chng no! Bn kia bin l qu hng ti . Trong lng qu hng xa xi , c mt vng ni non, c mt ngn i nh, gi l i T Hiu. Th ra nha thng ch c mt mi thm, ve su ch c mt th ting, tra h u cng ging nhau, ting im lng th tt nhin ch l mt m, ti t nh. Nhng ch c mt qu hng duy nht trn tri t ny. i T Hiu hin ln r nt trong u ti. Mt ni thn thit nh th m sau bao ln v Hu li, sao ti khng i thm! Ti nghim ra rng, c nhiu ngi, nhiu ni thn thit, sau mt thi gian cch bit qu lu, mnh khng cn dm gp mt. Khng phi v mnh ht mun gp, nhng c l v n hn mnh khng tm t gp cho tng xng, cho thy chung. i tnh qu hng, tng chng ch l mt khi nim tru tng, no ng n c th ht c, nghe c. Khi nim ch l cu trc ca t tng, cm nhn ca gic quan mi l nhng iu c thc. V nhng iu c thc lp y tim ti trong mt bui tra h tng chng nh rt yn tnh. 6.1993. Nguyn Tng Bch


  Hi K, Tu BtMng i Bt TuytHoa trn ctn tng ca i dng m nt trong ta l khng gian mnh mng vi v s sng bin nhp nh. Trn th gii c nhng vng nh bin m khng phi bin. l sa mc. Khng gian ca sa mc Sahara khng km i dng bao nhiu. N chim hn mt phn ba ca min bc chu Phi, c mt din tch c bng ton b nc M. Vng sa mc bao la khng phi ch l mt vng t bng phng m c ni c trng. Ngn ni cao nht ca n o c 3415m, cao hn c nh Phanxipang ca Vit Nam. Ni thp nht ca Sahara nm di mt nc bin n 134m. iu c ngha, nu Sahara c tri cho y nc th y l mt vng c ni c h, c l khng km phn xinh p so vi cc ni khc trn th gii. Th nhng, thin nhin xem ra bt cng vi chu Phi, ni y qu t ma. C nhng vng m sut c chc nm khng ma, c ni chim k lc 17 nm khng ma. Thanh thiu nin chu Phi c k c i cha bit git nc trn tri ri xung l g. Thin nhin cho min t ny qu t sng h v khong cch v tn gia bin c v trung tm lc a chu Phi lm khng kh ni y cc kh, khng m to ma. Ci kh khc ca kh tri c mt h qu khng my d chu. N lm nhit ban ngy rt nng, c th trn 50 C v ban m tri lnh lm nc c th ng bng. V s bin thin ca nhit tng chng ch nh hng ln con ngi li tc dng ln c , n lm nt n v sau nhiu trm triu nm, cng vi cc yu t a cht khc, bin thnh ct. Nhiu ngi cho rng, sa mc ch c ct. Khng phi! Ti Sahara ch khong 25% l ct, phn cn li l si v . Nhng mt phn t din tch Sahara ph y ct l qu , qu nhiu cho nhng ngi yu ct. Ai m c th yu ct, ngoi nh cng nghip luyn ct lm thy tinh? C ch. C nhng ngi i c na vng tri t, n Sahara ngm nhng sng ct, n ct, thy mt mt khc rt b him v y duyn dng ca thin nhin. Khch n Sahara cng ngm ngh v mt ci c gi l sc sng, ting ni th thm min vin ca thin nhin, ca ngi v vt lun lun mun th hin v bo tn, k c trong nhng mi trng khc nghit nht. V cng c nhiu k, n Sahara khi v li qu hng mnh, bit tn trng mt vng xanh ti ca sng h, bit tn qu th bu vt ca tri cho m mnh c tng l mt iu d nhin. Sahara qu ln nn khng ai t ho mnh bit ht, phn ln u thm Sahara t pha Bc, t cc nc Tunisie, Algerie, Marocco. a hnh t nhin sa mc sinh ra nhng vng ct khng theo mt qui lut nht nh no c. n Sahara khch s ng ngng v qu nhiu danh t t tn cho ct. Cng nh ngi phng Ty ly lm l ti sao ta c qu nhiu t nh cho, go, cm, np, t, tm, cmch ni v rice th ch mt th ct m ti Sahara c hng chc t ni v n. Ct c si khc, ct c khc, n ct cao khc, n ct thp khc, n ct c hnh bn nguyt khc, n ct c hnh trn li khc na. Gia nhng vng ton c nhng ht ct ri c nhng khu vc ct cng m ngi ta gi l Gassi, trn xe c c th lu thng. Trn nhng trc l khch c th i hng trm cy s ngm nhn bin ct, mt vng t k l ca a cu m mi nghe ta d tng gy cm gic nhm chn. Nu ti sa mc hu nh khng bao gi ma th ni y lun lun c gi. Bo ct l cm ba ca ngi v vt sng trong sa mc. Th nhng cng c nhng cn bo ct tr thnh huyn thoi v sc tn ph ca chng. C nhng c o v nhiu on thng nhn b bo ct xa tn vnh vin. Sc gi cc mnh thng bc ct ln cao c ngn mt v a chng i rt xa, c lc chu u m xe c c ph bng mt lp ct vng nht ca sa mc Sahara. Di sc gi, ct thng c dn thnh tng n c lc cao n 300m v sn ca chng c trang tr bng nhng sng ct li ti ht sc l lng. Sng ct u n ti mc m ngi ta phi t hi phi chng thin nhin ang chi mt bn ha ca bng ct m y l ip khc bt tn ca n. C k bi quan hn t hi, phi chng thng tuyt ng sng to cho ni y mt s lp li trng ip ca tng sinh ra nhng ng nt k h m th bc gin n ca n ch c trong c cu to hnh ca pha l. iu l lng l s lp li i vi con ngi khng h nhm chn. Di nh sng mt tri bin ct hin ln mt mu vng ng mt rc r. Trn mt ct khng h c vt chn sinh vt nn n cc k mn mng v tinh khit. Bui chiu, khi mt tri dn ln, cc n ct ng ln mt mu tm than trc khi rt vo mn m. V ta ng tng chng bt ng. Nu tun sau, khch i ngang li min ct vng tinh khit th nhng gn sng i dng, c th nhng n ct x dch li gn hn hay xa hn ng xe chy, c th chng bin mt. V lc ta mi bit thng cha cn ht t tng, thin nhin vn cn bit sng to. Ai xem phim Bnh nhn ngi Anh th c th cm nhn mt phn v p l lng ca bin ct. Trong vng thin nhin ch y , si v ct , l thay, sc sng vn th hin. Ni y cy l d nhin khng c u i nh trong rng nhit i nhng thc vt vn tm cch m chi ny lc, ch vi cht sng m hay nc ngm ti thiu. Th nn ri rc trong cc vng si c nhiu bi cy thp nh vi l dy v thn nhiu gai gi nc, cm c sng. Thng hoc ch no c cht nc ngm ho phng th ct vi sinh ra mt loi da hu ca ta. V th th ch c mt loi chn vi cp tai rt to mang tn l Fennek mi sng ni. Trong h chn co th ch c chng mi chu sng trong sa mc. Trong loi b st th c mt s rn v cc k sinh tn, da ca chng mang mu ca ct. C mt iu l l c mt loi chu chu cng sng c ni y, dng ca chng khng h khc chu chu Vit Nam. Nhng ni n ng vt th khng ai c th qun lc , l con vt v ch trong ti nhn kht. Chng c th nhn ung vi tun lin, nhng khi sn nc th chng tp mt hi c th n 150 lt. i, nhng con lc ,