Mutageni; geni i kancer

 • View
  54

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. Mutacije -mutageni -geni i kancer Ivana Damnjanovi
 2. 2. Hemijski mutageni Veliki broj hemikalija dospeva u ljudski organizam (preko koe, sistema za disanje, varenje). Ove materije zagauju vazduh, vodu, hranu (aditivi, boje, konzervansi, lekovi). Sredstva koja se koriste u poljoprivredi (pesticidi, herbicidi, insekticidi).
 3. 3. Ove mutacije dovode do ugradnje pogrenog nukleotida u DNK molekul
 4. 4. Mutacije uzrokovane zraenjem Ultraljubiasta (UV) komponenta Sunevog zraenja moe da izazove oteenja DNK. Ozonske rupe Kancer koe
 5. 5. -Gama i X zraci Mogu da prodru duboko u tkiva i izazovu oteenja. Jonizuju molekule vode i stvaraju slobodne radikale koji deluju na DNK. Izazivaju takaste mutacije.
 6. 6. Geni i kancer Deoba elije je strogo kontrolisana. Ali, moe se dogoditi da se elija promeni, transformie i prolazi kroz ponovljene deobe. Tako nastaje kancer. elije kancera se nekontrolisano dele i mogu prei i u druga tkiva.
 7. 7. U osnovi nastanka kancera je mutacija nekog od gena koji su odgovorni za kontrolu deobe elije ili elijske smrti. Mutirani geni koji su sposobni da izazovu kancer se nazivaju ONKOGENI. Grupa gena koja ima za zadatak da regulie elijsku deobu, tj. zaustavi je, se nazivaju TUMOR SUPRESORI.