70
NÁVŠTĚVA VE SVĚTĚ ZÁKLADNÍCH ČÁST IC HMOTY Lukáš Richterek & Martina Miková Jakub Navařík & Petr Novák Katedra experimentální fyziky a Katedra optiky PřF UP, 17. listopadu 1192/12 CZ-771 46 Olomouc

Návštěva ve světě základních částic hmoty

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Návštěva ve světě základních částic hmoty

NÁVŠTĚVA VE SVĚTĚZÁKLADNÍCH ČÁSTICHMOTY

Lukáš Richterek & Martina MikováJakub Navařík & Petr NovákKatedra experimentální fyziky a Katedra optikyPřF UP, 17. listopadu 1192/12CZ-771 46 Olomouc

Page 2: Návštěva ve světě základních částic hmoty
Page 3: Návštěva ve světě základních částic hmoty
Page 4: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Obsah1 Již staří Řekové ...2 Protony, neutrony, elektrony &3 Jak to všechno víme?

Vidíme a umíme...UrychlovačeDetektory

4 Co z toho plyne pro náš vesmír?

4 / 70

Page 5: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Již staří Řekové …

hledání podstaty, pralátky (oheň, voda,země, vzduch)atomisté (Demokritos, 460 – 370 př.n.l.)

atomy v pohybunejmenšími částečky všech věcí, dálenedělitelné

.Molekuly..

......Spojováním atomů vznikají molekuly, různéuspořádání – různé látky

existence nezvratně dokázána až v 19.století (Dalton)

5 / 70

Page 6: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Již staří Řekové …

hledání podstaty, pralátky (oheň, voda,země, vzduch)atomisté (Demokritos, 460 – 370 př.n.l.)

atomy v pohybunejmenšími částečky všech věcí, dálenedělitelné

.Molekuly..

......Spojováním atomů vznikají molekuly, různéuspořádání – různé látky

existence nezvratně dokázána až v 19.století (Dalton)

6 / 70

Page 7: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Již staří Řekové …

hledání podstaty, pralátky (oheň, voda,země, vzduch)atomisté (Demokritos, 460 – 370 př.n.l.)

atomy v pohybunejmenšími částečky všech věcí, dálenedělitelné

.Molekuly..

......Spojováním atomů vznikají molekuly, různéuspořádání – různé látky

existence nezvratně dokázána až v 19.století (Dalton)

7 / 70

Page 8: Návštěva ve světě základních částic hmoty

je skupinanejméně dvou atomůspojených chemickou

vazbou.

Page 9: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Protony, neutrony, elektrony &.Náboj..

......

Atomy se skládají z protonů (+), neutronů aelektronů (−), protony a elektrony mají elektrickýnáboj

nejjednodušší atom: vodík (proton + elektron –ukázka!, nejhojnější prvek), foton (kvantumenergie) může atom rozbít;

.Atom: jádro a elektronový obal..

......Atom tvoří jádro a elektronový obal

prvek: prvek je látka skládající se z atomůjednoho druhu = se stejným počtem protonůneutrony odlišují hmotnost – různé izotopy téhožprvku ukázka! – deuterium, tritium

9 / 70

Page 10: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Protony, neutrony, elektrony &.Náboj..

......

Atomy se skládají z protonů (+), neutronů aelektronů (−), protony a elektrony mají elektrickýnáboj

nejjednodušší atom: vodík (proton + elektron –ukázka!, nejhojnější prvek), foton (kvantumenergie) může atom rozbít;

.Atom: jádro a elektronový obal..

......Atom tvoří jádro a elektronový obal

prvek: prvek je látka skládající se z atomůjednoho druhu = se stejným počtem protonůneutrony odlišují hmotnost – různé izotopy téhožprvku ukázka! – deuterium, tritium

10 / 70

Page 11: Návštěva ve světě základních částic hmoty

Nejmenší množstvíelektrického senazývá elementární ,což odpovídá jednohoelektronu.

Page 12: Návštěva ve světě základních částic hmoty
Page 13: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Atom uvnitř

MPT: 1870; Ununseptium: 117 protonů (získáno 2009 – 2010)

13 / 70

Page 14: Návštěva ve světě základních částic hmoty

Elektrony jsou částice sezáporným elektrickýmnábojem a tvoří elektronový

kolem jádra atomu.

Page 15: Návštěva ve světě základních částic hmoty

jedna ze základníchčástic nabitá kladnýmelektrickým nábojem(o velikosti 1,602·10-19C), tutočástici nalezneme v jádřeatomu.

Page 16: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Dělíme ještě dál …

neutron se rozpadá (T ≈ 15minut)

Page 17: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Dělíme ještě dál …neutron se rozpadá (T ≈ 15minut)

Page 18: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Podivnosti mikrosvěta

18 / 70

Page 19: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Podivnosti mikrosvěta

19 / 70

Page 20: Návštěva ve světě základních částic hmoty
Page 21: Návštěva ve světě základních částic hmoty
Page 22: Návštěva ve světě základních částic hmoty

jedna ze základníchčástic atomového jádra bezelektrického náboje (tzv.neutrální částice).

Page 23: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Měřítka

Vztah mezi velikostí jádra a obalu atomu:

.Animace

23 / 70

Page 24: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Měřítka

Kolik atomů v řadě se vejde naprůřez lidského vlasu?

a) 1 000 b) 100 000 c) 1 000 00024 / 70

Page 25: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Měřítka

Kolik atomů v řadě se vejde naprůřez lidského vlasu?

a) 1 000 b) 100 000 c) 1 000 00025 / 70

Page 26: Návštěva ve světě základních částic hmoty

JAK TO VÍME?

Page 27: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Ledacos vidíme a umíme...

27 / 70

Page 28: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Ledacos vidíme a umíme...

28 / 70

Page 29: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Ledacos vidíme a umíme...

29 / 70

Page 30: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Ledacos vidíme a umíme...

30 / 70

Page 31: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Urychlovače

31 / 70

Page 32: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Urychlovače

32 / 70

Page 33: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Urychlovače

33 / 70

Page 34: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Urychlovače

34 / 70

Page 35: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Urychlovače

35 / 70

Page 36: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Urychlovače částic (LHC)

LHC = Large Hadron Collider: částice(protony) proti sobě

36 / 70

Page 37: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Urychlovače částic (LHC)

37 / 70

Page 38: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Urychlovače částic (LHC)

38 / 70

Page 39: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Urychlovače částic (LHC)

39 / 70

Page 40: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Urychlovače částic (LHC)

40 / 70

Page 41: Návštěva ve světě základních částic hmoty
Page 42: Návštěva ve světě základních částic hmoty
Page 43: Návštěva ve světě základních částic hmoty

přístroj, ve kterémse zkoumají srážky částic,jeden z nejznámějších senachází v CERNu.

Page 44: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Detektory kosmického záření (Pierre Auger)

1 částice na 1 km2 za 100 let, plocha3 000 km2 (1/26ČR)15 zemí, 50miliónů dolarů, zapojení SLO

44 / 70

Page 45: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Mlžná komora

45 / 70

Page 46: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Bublinová komora

46 / 70

Page 47: Návštěva ve světě základních částic hmoty

je detektorčástic, který obsahujepřehřátou kapalinu, ve kterépozorujeme dráhu kudyčástice proletěla.

Page 48: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Detektory: ATLAS

48 / 70

Page 49: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Detektory: ATLAS

49 / 70

Page 50: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Detektory: ATLAS

50 / 70

Page 51: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Jak se dělá vesmír…

51 / 70

Page 52: Návštěva ve světě základních částic hmoty
Page 53: Návštěva ve světě základních částic hmoty
Page 54: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Původ prvků: teorie velkého třesku

teorie velkého třesku (1948: Gamow,Alpher, Herman)pouze nejlehčí na počátku vesmírujsme „popelem“ hvězd

54 / 70

Page 55: Návštěva ve světě základních částic hmoty

55 / 70

Page 56: Návštěva ve světě základních částic hmoty

je názevvědecké teorie, kterápopisuje vznik vesmíru.

Page 57: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.. Vesmír se rozpíná ...

... čím dále rychleji!

57 / 70

Page 58: Návštěva ve světě základních částic hmoty

je chemickýprvek, který tvořípřevážnou část hmoty vevesmíru.

Page 59: Návštěva ve světě základních částic hmoty

osoba, kterásystematicky zkoumá vznik apodstatu věcí kolem sebe,prahne po poznání.

NC 2013: François Englert, Peter W. Higgs

Page 60: Návštěva ve světě základních částic hmoty
Page 61: Návštěva ve světě základních částic hmoty
Page 62: Návštěva ve světě základních částic hmoty
Page 63: Návštěva ve světě základních částic hmoty
Page 64: Návštěva ve světě základních částic hmoty
Page 65: Návštěva ve světě základních částic hmoty
Page 66: Návštěva ve světě základních částic hmoty

Jsem, nevím čím.Přicházím, nevím odkud.Jdu, nevím kam.Jsem překvapen, že jsem tak šťasten.

Angelus Silesius (Johannes Scheffler)(1624–1677)

Page 67: Návštěva ve světě základních částic hmoty
Page 68: Návštěva ve světě základních částic hmoty
Page 69: Návštěva ve světě základních částic hmoty

.

......K ČEMU JE TO DOBRÉ VĚDĚT?

Tim Berners-Lee (1989)

Page 70: Návštěva ve světě základních částic hmoty