Net-mix - Analýza sociálních sítí, strategie využití sociálních sítí

  • View
    260

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. Analza socilnch st jako prvn krok tvorby strategie vyuit socilnch st

2. Strategie vyuit socilnch st vodn otzky pi tvorb strategie vyuit socilnch st, na kter nm odpov prvotn analza socilnch st. 3. Analza socilnch st Vertikln Jak sociln st vyut Kde se nachz nai potenciln zkaznci Horizontln m jsou dan sociln st typick Kolik je zde uivatel Bonita Potencil Klov prvky 4. Vertikln analza socilnch st Odpovd na otzku, kter sociln st vyut, kde se nachz nai zkaznci. Nemus se jednat pouze o sociln st, do analzy zahrneme i weby, diskuze, fra. Hledejte sub komunity v komunitnch stch. 5. Vertikln analza socilnch st Zjistte, kde se o vs a vaem segmentu mluv. Sepite si weby a sociln st, kde se o vs mluv Sepite si monosti, jak v danm mdiu komunikovat. 6. Vertikln analza socilnch st Monitoring klovch slov Sentiment analysis 7. Co vm me mimo jin monitoring Pinst... 8. Jak s tm naloit? Ignorovat a ekat, e si toho moc lid nevimne... Ocenit to jako skvl zdroj zptn vazby, dt vdt IT oddlen, pracovat na nprav, uivateli podkovat za upozornn 9. Horizontln analza socilnch st Jak jsou sociln st, na kter chcete vstoupit. Kolik maj uivatel. Jak zde jsou monosti monetizace. Jak jsou klov prvky dan sociln st. Facebook, Twiter, a co dl? 10. Facebook Poet uivatel PPC reklamy Monosti aplikac Konverzan potencil + Pesycenost obsahem Sniujc se organick dosahy Mon krizov komunikace - 11. Twitter Rostouc popularita Mnostv influencer Strun sdlen bez vaty. + Omezen monosti placen reklamy Nevelk uivatelsk zkladna v R - 12. LinkedIn Monost chytit zde B2B clovku Odborn zamen Konverzan potencil v rmci skupin + Omezen monosti PPC propagace V R stle spe online CV ne sociln st Aktivn je zde omezen skupina uivatel z oboru jako jsou marketing, Pr, IT, sales. - 13. Pinterest Skvl pleitost pro produkty stavc na vizulnm obsahu Grafick atraktivita Zvyovn webtrafficu Rostouc popularita + Nzk uivatelsk zkladna Hod se pouze pro urit druh obsahu - 14. Google+ Provzn s GDN Podpora kampan v AdWords Podpora SERPu + Omezen konverzan potencil Ni uivatelsk zkladna Absence monost PPC propagace (zatm) - 15. Instagram Popularita mezi mladou clovou skupinou Vizuln atraktivita Monost vide + Omezen prodejn potencil Omezen na clovou skupinu uivatel smartphon - 16. Foursquare Provzn s offline prostedm Gamifikan prvky Monost tvorby vrnostnch program + Popularita u zk skupiny uivatel Obtn mitelnost check-in - 17. Analza stvajcho psoben na socilnch stch Pi hodnocen hledme na: Grafickou podobu, technick nastaven strnky Komunikaci etnost, kvalitu, interaktivitu Vyuit nadstandardnch monost 18. Grafick podoba strnky, nastaven 19. Vyuit nstroje Zoomsphere Publisher Charts Report builder Engagement console Monitoring Comparisons 20. Charts 21. Report Builder 22. Engagement Console 23. Monitoring 24. Sledujte ns Webov strnky www.sunmarketing.cz www.sunitka.cz Facebook facebook.com/sunmarketing Twitter @Sun_Marketing Google+ plus.google.com/sunmarketing LinkedIn linkedin.com/company/sun-marketing-s.r.o. 25. Dkujeme za pozornost www.sunmarketing.cz Ing. Zdenk Domek Social media specialist zdenek.domacek@sunmarketing.cz +420 733 120 770 @elanius2 Ing. Michal Novk Social media team leader michal.novak@sunmarketing.cz +420 733 120 786 @88Novak