of 14 /14
Trước khi bắt đầu 06/06/2022 1. Tắt chuông điện thoại 2. Nhường chỗ cho các bạn khó nhìn xa. 3. Mở máy tính, đăng nhập vào tài khoản mail Fpt. 4. Không mang thức ăn, nước uống vào trong phòng học. 5. Hạn chế download file, lướt web, nếu sử dụng “mạng trường”.

Nhập môn viết email hiệu quả

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hiểu thêm về email, một số chỉ dẫn viết email hay và chuyên nghiệp. -------- Trích đợt tập huấn kĩ năng mềm cho câu lạc bộ CSG, CDC tại Đại học Fpt, FU HCM

Text of Nhập môn viết email hiệu quả

 • 1. Trc khi bt u1. Tt chung in thoi2. Nhng ch cho cc bn kh nhn xa.3. M my tnh, ng nhp vo ti khon mail Fpt.4. Khng mang thc n, nc ung vo trong phng hc.5. Hn ch download file, lt web, nu s dng mng trng. 3/5/2013
 • 2. Chng Trnh Lin Hip Tp Hun Lm vic chuyn nghip, qun l hiu sut cao vi ti khon mail Fpt Mc ch: Nng cao thc, nng lc cc qun l vin. Tng cng chia s thng tin, Xy dng nn tng phong cch lm vic chuyn nghip ti FU n v khi xng: Cc Si Gn & Cc Dm Code Lch lm vic: Th hai (7/11) + Th nm (10/11) + th su (11/11) lc 17h30 phng 213. Kt qu mong mun: Teambuilding mi thnh vin tham gia. Tng cng giao lu hiu bit ln nhau. Website qun l chnh thc n tng CLB. Lin kt Website.JUST ASK TO LEARN 3/5/2013 2
 • 3. [email protected] Hun thc email chuyn nghip (QuanTH) 3/5/2013
 • 4. Ni dung * Email v email chuyn nghip: s khc bit * To Cc v Bcc. *** Tiu , ch k v tp tin nh km B cc email ** Truy cp email: online v offline Gmail, Outlook, Thunderbird *** Th mc, Nhn, B lc v hiu sut lm vic.4 Just ask to learn 3/5/2013
 • 5. Chuyn nghip? Informal Formal Khng quan trng hnh thc Hnh thc cng c ni dung Bn b vi nhau Gi n tp th, t chc, ngi qun l, cp trn. Ngn gn, khng quan Thng tin y , r trng li cu t rng, cn thn li cu t. Ging iu thn thin, c Ging iu thn thin, th xu xa, a vui. nhng nghim tc, xy dng. Lc bt cc thnh phn y cc thnh phn th khng cn thit: tiu ni dung. , cho hi, cm n, ha hn, ch k, 5 Just ask to learn 3/5/2013
 • 6. To, Cc, Bcc Dear my love and my wife, I am writing to let two of you know that I am going to the pagoda. Yesterday, my families have said that . Regards, CC: my family QuanTH6 Just ask to learn 3/5/2013
 • 7. Tiu tt cn c: Tiu Prefix ca t chc, d n v ch k VD: [CSG], [CDC], [FVC] i tng ca cuc trao i: Mt tiu tt s VD: S kin ABC, Bn NgThX, Ti liu NCL, gip ly c cm tnh ngi c, Hnh ng cn ngi nhn p ng: gip cng vic c VD: Xc nhn, Ly kin, tho lun x l nhanh, hiu cp bch ca th: qu. VD: tr li trong 24h, -------------------------- V d: Mt ch k tt s [CDC] Xc nhn deadline project Green ly c cm tnh Mantist trc 12:00 26/12. ngi c, [CSG] Bin tp bi cc bun Cc bo v ri ro cho Chm gi trc 23:45 20/11 ngi gi, gip lin lc c tt hn Xem thm: http://www.chrishardie.com/2008/10/6-tips-for-good- email-message-subject-lines/7 Just ask to learn 3/5/2013
 • 8. Tiu Ch k tt, ghi ch cui th: v ch k Tn y ca ngi vit Mt tiu tt s VD: T Hng Qun gip ly c cm Chc v/ Vai tr trong t chc: tnh ngi c, VD: Thnh vin/ Sinh vin gip cng vic c x l nhanh, hiu Thng tin lin lc n ngi gi: qu. VD: S in thoi, email, Y!ID -------------------------- Ghi ch cui th, Mt ch k tt s Tuyn b bo mt th: ly c cm tnh VD: y l th ni b CLB CSG. Nu ngi c, bn v tnh bo v ri ro cho ngi gi, Xem thm: gip lin lc c tt http://www.sitepoint.com/creating-an-effective-email-signature/ hn http://www.timeforblogging.com/2007/05/30/proper-elements-of-an- email-signature/8 Just ask to learn 3/5/2013
 • 9. Tn tp tin tt cn c: Tp tin Prefix ca t chc, d n nh km VD: [CSG], [CDC], [FVC] Mt tp tin c t tn Loi tp tin: tt s gip: VD: Danh sch XYZ, Bng k, . Trnh tht thot Ngy gi: tp tin VD: 2011-11-07 Trnh nhm ln Phin bn/ Version tp tin: tp tin VD: v1.0, Trnh nhm ln V d: gia cc bn chnh [CDC] Bin bn hp milestone 2011-11- sa ca cng mt 07 v1.0 tp tin [CSG] nh chp bin lai thu tin offline Gim thao tc m 2011-11-07 v1.0 file xem ni dung Mt option khc a file nh khng cn thit. km l chia s link n ti liu online, VD google docs 9 Just ask to learn 3/5/2013
 • 10. Anh Qun thn mn, B cc email Em l Nng Sing, SE042X y! Trc ht em c li xin li anh. Hai tun qua em bn nhiu vic qu. Bi cc Cho hi bun Cc Chm Gi em ca em khng kp deadline nn em quyt nh Gii thiu hy lun khng vit na. Tnh hnh va qua Hin ti, em ang trin khai tng mt Kt qu, l do bi cc lun v tnh hnh hp tc cc CLB ti FU. Em ngh vic ny l cn Hin ti ang din thit thc y s gn kt cng ng. ra Em cng mun lm mt bi v vn D nh/ xut. dng source gian ln ti trng mnh nhng cha bit nn bt u t u. S ch i nu c Em cm n cc bn tn tnh gip Cm n v chia s kt em trong 2 tun ri. Em ch th hi m thc th ca anh. Thn cho anh,10 Just ask to learn 3/5/2013
 • 11. Th l xong phn ni dung email 1 pht t cu hi V chng ta s i n k thut11 Just ask to learn 3/5/2013
 • 12. Email Online or Offline ? Online: + Khng cn ci t, cu hnh PM. + Va lt web va gi mail + Nhiu tin ch - Cn c kt ni Internet. - Tc chm. Offline: + Khng cn kt ni Internet, c mail c offline. + Nhiu tin ch. + Tc nhanh - Nhiu thit b, nhiu cu hnh, tn cng ci t.12 Just ask to learn 3/5/2013
 • 13. Th mc Thc hnh: Nhn 1. Lc th vi nhn Gmail: To 2 nhn Cc Si Gn v Cc Dm B lc Code. Email nhiu, chng ta cn phn loi d tm. To 2 b lc C 2 cch: Lc cc th c tiu cha [CSG] v gn nhn Cc Si Gn 1. Cho vo Th mc: Outlook, Yahoo, Lc cc th c tiu cha [CDC] v gn nh Cc Dm Code 2. Dn Nhn cho th: Thunderbird, Gmail, 2. Lc th vo th mc (Yahoo/ Outlook): To 1 th mc cha th cn lc Thay v lm bng tay, ta hy b lc (Filter) To mt b lc lc th vo th mc lm gip ta. cn cha theo mong mun. Xem thm: Nhn: http://www.youtube.com/watch?v=kNVbf5HYHHg&feature=list_rel ated&playnext=1&list=SPD17454D30A363D61 Th mc: http://www.youtube.com/watch?v=ZTCSWaNBelo13 Just ask to learn 3/5/2013
 • 14. Bn v mun hiu thm v Email? Li khuyn cui: Hy hi t chc/ CLB ca bn c quy nh g v email hay khng? Hy xy dng cho mnh/ CLB ca mnh mt phong cch email chuyn nghip. bit thm chi tit xin gi email v [email protected] hoc [email protected] vi tiu [Trainning] Tr gip vn ###### vi email. 14 Just ask to learn 3/5/2013